Så mycket tjänar förvaltningscheferna

Bland de 20 bäst betalda förvaltningscheferna finns bara tre ingenjörer. Från vänster: Katarina Wåhlin Alm, Nacka kommun, Peter Söderström, Göteborgs stad,och Anna Hadenius, Stockholms stad. Foto: Mostphotos, Västra Götalandsregionen, Catharina Fyrberg, Stockholms stad och Nacka kommun.

Sveriges bäst betalda förvaltningschefer finns inte oväntat i främst i Stockholm och Göteborg. Men bland de 20 bäst betalda är bara tre ingenjörer. Bland de 20 lägst betalda förvaltningscheferna har över hälften ansvar för samhällsbyggnad, miljö, teknik och fastigheter.  

Tidningen Dagens Samhälle har gjort en sammanställning av de kommunala förvaltningschefernas löner. Ingenjören har använt Dagens Samhälles lönelista och undersökt hur många av dem som är ingenjörer.

Bland de 20 bäst betalda förvaltningscheferna har vi hittat tre ingenjörer.  Två av dem så högt upp som på plats 3 och 4. (Se tabell längre ner.)

Katarina Wåhlin Alm är stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun och har en månadslön på 136 100 kronor. Hon är civilingenjör i väg och vattenbyggnadsteknik, från Chalmers.

Anna Hadenius är chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad och tjänar 131 500 kronor i månaden. Hon är civilingenjör i farkostteknik från KTH.

Peter Söderström, förvaltningsdirektör för Intraservice i Göteborgs stad har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers. Han har en månadslön på 115 600 kronor och är på plats 12 på topp 20-listan.

Hälften med lägst lön ansvarar för teknik och miljö

Bland de 20 lägst betalda förvaltningscheferna finns fler skillnader än lön. Dessa förvaltningschefer arbetar inte överraskande i små kommuner, många av dem i norra Sverige. Medelåldern är också mycket lägre. Den allra yngsta förvaltningschefen är 22 år. Hon heter Julia Vallgren och är tillförordnad förvaltningschef  för miljö- och byggnadsförvaltningen i Kiruna kommun och har en månadslön på 50 000 kronor.

Anmärkningsvärt är att 13 av de 20 lägst betalda förvaltningscheferna är ansvariga för kommunernas verksamhet inom bygg, samhällsbyggnad, miljö, teknik och fastigheter. Sju är förvaltningschefer för kommunens miljö- och byggförvaltningar, tre för samhällsbyggnad och tre för teknik, fastighet och service.

Bland de 20 lägst betalda förvaltningscheferna har Ingenjören kunnat hitta två högskoleutbildade ingenjörer. Jenny Naarttijärvi, förvaltningschef för miljö och byggfrågor i Vindels kommun är högskoleingenjör i byggteknik från Umeå universitet. Jörgen Prawitz, förvaltningschef för teknik, fastighet och service i Åsele kommun har en civilingenjörsexamen från tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Dagens Samhälles sammanställning av de 20 högst betalda förvaltningscheferna. Gul färg = förvaltningschefer som är högskoleutbildade ingenjörer.

Namn Kommun Förvaltning Ålder Månadslön i kr
Lena Holmdahl Stockholm Barn och utbildning 62 142 000
Susana Casas Wenden Uppsala Barn och utbildning 55 141 000
Katarina Wåhlin Alm Nacka Samhällsbyggn. 54 136 100
Anna Hadenius Stockholm Miljö och bygg 56 131 500
Anders Kindberg Stockholm Teknik, fastighet och service 42 130 400
Svante Borg Stockholm Övrigt 64 128 200
Babbs Edberg Göteborg Vård- och omsorg 50 127 750
Gunilla Glantz Stockholm Teknik, fastighet och service 54 126 300
Eva Wetterstrand Österåker Övrigt 63 122 600
Camilla Blomqvist Göteborg Socialtjänst 54 121 600
Åsa Lundqvist Västerås Barn och utbildning 60 120 900
Peter Söderström Göteborg Övrigt 61 115 600
Maria Jansén Stockholm Kultur och fritid 54 115 500
Charlotte Persson Nacka Miljö och bygg 49 115 000
Martin Öbo Göteborg Teknik, fastighet och service 50 113 100
Poa Hellqvist Nacka Miljö och bygg 52 113 000
Veronica Grimheden Nacka Arbetsmarknad, vuxenutbildning 47 113 000
Maria Johansson Norrtälje Vård- och omsorg 56 112 750
Kristina Lindfors Göteborg Samhällsbyggn. 54 112 000
Linda Nygren Göteborg Miljö och bygg 62 111 600

 

Dagens Samhälles sammanställning av de 20 lägst betalda förvaltningscheferna. Gul färg = förvaltningschefer som är högskoleutbildade ingenjörer.

Namn Kommun Förvaltning Ålder Månadslön i kr
Paulina Figaro Åsele Kultur och fritid 32 41 300
Nicke Grahn Dorotea Miljö och bygg 55 42 755
Elaine Larsson Herrljunga Miljö och bygg 37 45 700
Åsa Hilmersson Torsby Övrigt 53 47 000
Angelique Nyström Skinnskatteberg Miljö och bygg 51 47 150
Susanne Jaktlund Vingåker Samhällsbyggnad 40 47 600
Jenny Naarttijärvi Vindeln Miljö och bygg 35 47 600
Helene Myhrberg Vilhelmina Miljö och bygg 39 50 000
Julia Vallgren (tf) Kiruna Miljö och bygg 22 50 000
Monika Gustavsson Lekeberg Socialtjänst 65 51 000
Jörgen Prawitz Åsele Teknik, fastighet och service 60 51 000
Elin Rutqvist Storuman Samhällsbyggnad 38 51 700
Evgeny K Isaksson Övertorneå Samhällsbyggnad 36 52 000
Sara Olsson Örkelljunga Kultur och fritid 46 53 000
Johan Dahlén Landskrona Teknik, fastighet och service 53 53 050
Anders Andersson Ljusnarsberg Övrigt 62 53 500
Peder Stenbäck Forshaga Övrigt 44 53 550
Linnea Huhta Olofström Kultur och fritid 32 54 000
Rolf Johnson Forshaga Miljö och bygg 57 54 000
Göran Bengtsson Bräcke Teknik, fastighet och service 58 54 066

Så här gjordes undersökningen

Dagens Samhälle begärde och fick ut uppgifter om löner för samtliga förvaltningschefer i landets 290 kommuner.

Förvaltningarna har grupperats efter åtta typförvaltningar. Verksamheter som skiljer sig väsentligt från de åtta har sorterats in i en ”övrigt”-kategori.

Kommundirektörer, som ofta är chefer för en kommunledningsförvaltning, samt chefer för stadsdelsförvaltningar har inte inkluderats i undersökningen.

Ibland kan det vara liten skillnad på ansvaret för en verksamhetschef och förvaltningschef. Dagens Samhälle har då gått på informationen de fått av kommunen.

Undersökningen genomfördes november–december 2022 och omfattar 1 030 förvaltningschefer.

Ingenjören har hämtat information om förvaltningschefernas utbildningsbakgrund från kommunernas pressmeddelanden och LinkedIn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Det inte självklart hur allt fungerar när du kommer från utlandet för att arbeta i Sverige. Fackförbundens roll, kollektivavtalens betydelse och det egna ansvaret – skillnaderna kan vara stora.
Fler artiklar