Chefen – är du modig?

Rädsla, mod och ledarskap hänger ihop. Det är inte ovanligt att chefer är oroliga för att inte duga och vara omtyckta. Illustration: Getty Images.

Det krävs mod för att vara chef. Här ger civilingenjören och karriärcoachen Bengt Kallenberg tips till chefer hur de kan bli modigare. Men också några råd till medarbetare som vill ha en modigare chef.

Som chef hamnar man ofta utanför sin komfortzon. Det uppstår situationer som man inte är förberedd på och ibland känner sig rädd inför.

Bengt Kallenberg

– Chefer kan behöva ta beslut utan att ha all information på bordet, de behöver hantera svåra samtal och tvingas ibland säga upp medarbetare. Det kan också finnas en press på chefer att alltid komma med svaren, säger Bengt Kallenberg.

Han är civilingenjör och har jobbat i 17 år som chef i olika positioner. För drygt 15 år sedan sadlade han om till coach och konsult på heltid. Nu coachar och utbildar han framför allt chefer och ledare, många av dem ingenjörer.

Så blir du en modigare chef

  • Öppna upp för din grupp, berätta både om dina styrkor och svagheter och ge exempel när du behöver medarbetarnas hjälp.
  • Känner du rädsla eller obehag, prata med din chef om du kan eller försök få stöd från en coach.
  • Se till att du får tid att vara chef och att du får en chefsutbildning.

Bengt Kallenberg ser tydligt hur rädsla, mod och ledarskap hänger ihop. Det är inte ovanligt att chefer är oroliga för att inte duga och vara omtyckta. Men han menar att det inte är rädslan i sig som är problemet, det är hur cheferna hanterar den, genom de beteenden de visar.

Chefer som har svårt att hantera sin rädsla kan bli destruktiva. Forskningen beskriver två destruktiva chefstyper: aktiva och passiva.

– Rädslan mynnar ut i olika beteenden. Vissa blir arroganta, hotfulla och bestraffande, andra blir närmast motsatsen, passiva, otydliga och håller sig undan. Det skapar problem, oavsett vilket, säger Bengt Kallenberg.

Psykologisk trygghet är a och o

När Google för några år sedan gjorde en omfattande undersökning (Projektet Aristoteles) av vilka projektgrupper inom företaget som fungerade bäst hittade man en tydlig gemensam nämnare. Det var projektgrupper där medarbetarna kände psykologisk trygghet. Och här har cheferna en central roll.

– Psykologisk trygghet kräver en trygg chef. Det uppstår inte om chefen är kontrollerande, håller sig undan eller är aggressiv och bestraffande säger Bengt Kallenberg.

Han kan se flera faktorer som leder till att chefer utvecklar destruktiva beteenden. Ett stort ansvar vilar på företagsledningen. Hur ledningen styr sina chefer påverkar hela organisationen. Det som sker högst upp trillar ner i led efter led och blir ett sätt att vara som premieras.

Om du har en chef som inte är modig

  • Berätta för din chef hur du känner. Hur påverkas din initiativförmåga och arbetsglädje av chefens agerande?
  • Är chefen inte mottaglig för feedback och inget förändras – sök annat jobb.

Bengt Kallenberg betonar att att varje chef har möjligheten att bryta ett negativt mönster i organisationen genom sitt sätt att vara.

Nyckeln till psykologisk trygghet handlar om förtroendet för varandra, både förtroendet mellan chef och medarbetare och kollegor emellan. Därför måste chefer våga öppna sig, prata om sina värderingar och svagheter.

– Psykologisk trygghet skapas i en grupp där alla vågar berätta vem man är och vad man behöver hjälp med. Om chefen tar det här steget är det lättare för medarbetarna att följa efter.

Saknar tid och stöd

En studie om destruktivt ledarskap av forskare vid Umeå Universitet som presenterades förra året pekar också på ett annat problem. Många chefer har inte tid eller förutsättningar för att leda. Man förväntas vara chef samtidigt som man är expert, man har inte fått någon chefsutbildning och saknar stöd.

– I vissa organisationer premieras helt enkelt inte ledarskap. Det är experterna som är hjältarna. Synen på ledarskap är ”att vara chef är ju inte svårt”. I ett sådant klimat får chefer inget stöd från ledningen.

Prata med din chef

Bengt Kallenberg påpekar att destruktiva chefer inte enbart är ett problem för medarbetarna utan för hela organisationen. Den som känner en rädsla för att göra fel vågar inte ta initiativ.

– Med chefer som är passiva eller kontrollerande, kränker och letar fel och brister får man inte ett självledarskap som fungerar. Och en sådan organisation utvecklas inte.

Och vad kan jag göra om jag har en destruktiv chef?

– Det beror förstås på din relation till chefen. Det bästa du kan göra är att berätta hur du känner och påverkas av chefens agerande. Om det känns omöjligt eller om din feedback inte leder till någon förändring bör du faktiskt överväga att byta jobb.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar