Så höjer du en låg ingångslön

Känner du att du fick en låg ingångslön är ditt första lönesamtal extra viktigt. Är du missnöjd med din lön ska du vara tydlig med det. Foto: Getty Images.

Fick du inte den ingångslön som du hade hoppats på? Nytt år och äntligen dags för ditt första lönesamtal. Frida Elfving, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, ger tips på hur du förbereder dig för att kunna lyfta en låg ingångslön.

Lönen i starten på karriären påverkar ofta den framtida löneutvecklingen. Fick du en låg ingångslön är ditt första lönesamtal extra viktigt.

Frida Elfving, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

– Med en tids erfarenhet är förutsättningarna helt annorlunda än när du förhandlade din ingångslön, säger Frida Elfving, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Under de månader, kanske ett år som har passerat sedan du började jobba har du gått från en inlärningsperiod till att kunna bidra med din kompetens. Nu ska du ha en lön som baseras på dina prestationer. Din chef kan också jämföra dig med andra och det kan vara till din fördel.

– Jag brukar säga att det bästa sättet att påverka sin lön är att göra ett bra jobb. Men ibland räcker det ändå inte. Du måste också försäkra dig om att din chef vet hur du har presterat.

Lönesamtal fungerar lite olika beroende på var du jobbar. Om du inte vet, ta reda på om arbetsgivaren har kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal finns det rutiner för lönerevisionen, och då kommer du bli kallad till ett lönesamtal.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal kan det ändå finnas rutiner för lönerevisionen. Bokar inte chefen ett lönesamtal, se till att du gör det.

Träna på att vara kaxig

Frida Elfving säger att det är viktigt att lägga tid på att förbereda lönesamtalet. Även om du har haft regelbundna avstämningssamtal med din chef under året är det inte rimligt att chefen har koll på allt.

Åtta tips för att höja en låg ingångslön

  1. Förbered noga dina argument för att du är värd en högre lön.
  2. Samla argument under hela året. Det kan vara mejl med positiv feedback från kollegor och kunder.
  3. Använd Sveriges Ingenjörers lönestatistik och se vad andra med din utbildning och erfarenhet tjänar.
  4. Fokusera på företagets lönekriterier när du argumenterar.
  5. Träna innan lönesamtalet på vad du vill säga. Våga vara stolt över dig själv.
  6. Acceptera inte ett lönesamtal om du inte hunnit förbereda dig.
  7. Är du missnöjd med din lön ska du vara tydlig med det.
  8. Om du inte får den lön du hoppats på, fråga vad du behöver göra för att höja lönen.

Ta fram fakta och argument för att du ska ha en högre lön. Använd Sveriges Ingenjörers lönestatistik och se vad andra ingenjörer med din erfarenhet och utbildning tjänar. Prata med förtroendevalda om det finns en lokal fackförening. Av dem kan du få en realistisk bild av löneläget på din arbetsplats.

Att prata lön med sina kollegor är ofta tabu men det tycker Frida Elfving är synd.

– Det är bara arbetsgivaren som vinner på att kollegorna inte pratar om sina löner.

För att öka chanserna till ett bra lönesamtal ska förberedelserna helst pågå under hela året. Samla kontinuerligt underlag som visar vad du har gjort och presterat.

– Det kan vara mejl från kollegor eller kunder med positiv feedback. När du ska ha lönesamtal kan det vara svårt att komma ihåg allt som har hänt under året.

De flesta arbetsgivare har också ett antal lönekriterier och det är viktigt att man utgår från dem när man argumenterar sin lön och inte framhåller annat.

Frida Elfving tycker också att man ska träna på att berätta om sina prestationer.

– Många tycker att det är obehagligt att ha lönesamtal, särskilt om det är första gången. Om man tränar innan och känner sig trygg i sina argument är det lättare att vara kaxig. I lönesamtalet måste man våga vara stolt över sig själv.

Hjälp chefen att sätta din lön

När du har gjort alla förberedelser och det äntligen blir dags för samtalet har Frida Elfving flera tips.

En viktig sak är att skapa rätt förutsättningar för samtalet. Begär chefen ett lönesamtal med kort varsel så kan du be om att få boka ett nytt möte för att kunna förbereda dig.

Det är också viktigt att ni sätter av tillräckligt med tid för samtalet, ungefär en timme är rimligt. Se till att ni får sitta ostört och inte tar samtal eller kollar sms på mobilen.

Frida Elfving föreslår att man själv sätter upp en målbild innan samtalet. Vilken lön skulle du känna dig nöjd med? Tänk på att du alltid ska ha en prutmån. Och är du missnöjd med din lön ska du vara tydlig med det.

– Säg att du är missnöjd och argumentera för den lön du anser är rimlig. Hota aldrig med att säga upp dig men det är bra om chefen ser att det finns en risk att du att lämnar företaget.

Argumenten är inte heller viktiga enbart för att övertyga din chef. Chefen kan behöva dina argument för att vända sig högre upp i företaget och begära mer pengar.

– Jag brukar säga att man måste hjälpa chefen att sätta lön, säger Frida Elfving.

Trots förberedelser och bra argument är det inte säkert att man får den lön som man hade hoppats på. Men det måste inte betyda att matchen är över.

– Fråga vad det beror på och vad du kan göra för att påverka lönen. Man kan också be om några dagars betänketid för ett nytt möte. Har du tur har chefen lyckats få fram mer pengar eller hunnit omvärdera sin inställning utifrån dina argument.

Karin Virgin

Läs Ingenjörens tipsartiklar inför lönesamtalet. Du hittar alla här.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Ingenjören som försöker lösa gåtan om Alzheimer

Ingenjören som försöker lösa gåtan om Alzheimer

En finurlig mattelärare fick Pernilla Wittung Stafshede att vilja söka till Chalmers. Snart fyrtio år senare driver hon ett eget forskningslabb, med målet att förstå den komplexa kemin som orsakar demenssjukdomar.
Fler artiklar