”Vi vill få fler att se att de kan påverka på arbetsplatsen”

– Vi behöver bli mer synliga i vardagen. Det är lätt att det bara handlar om lön när vi pratar fackliga frågor, men det finns så mycket annat som facket kan driva, konstaterar Elin Lindfors.

Kom och ät lunch med en ingenjör. Det är Akademikerföreningens nya grepp för att skapa mötesplatser i vardagen på Tekniska verken i Linköping.

Det kan vara svårt att som förtroendevald nå ut med det fackliga arbetet. Tiden att jobba med de fackliga frågorna är begränsad och det som medlemmarna vanligtvis ser är det som händer i samband med löneprocessen.

– Mycket av det vi gör är osynligt för de flesta, som möten och förhandlingar med arbetsgivaren. Men vi vill ju göra mer, få fler att se att de kan vara med och påverka på arbetsplatsen, säger Elin Lindfors, som är sekreterare och eventansvarig i Akademikerföreningen på Tekniska verken i Linköping.

Kläckte idén om luncherna

Till vardags arbetar hon som projektledare på Utsikt Bredband, ett bredbandsbolag som drivs som ett dotterbolag till Tekniska verken. Det var i samband med Akademikerveckan på Tekniska verken i Linköping som hon kläckte idén om hur de kan komma närmare sina medlemmars arbetsvardag.

Akademikerföreningen reserverade ett bord och bjöd in medlemmar att komma och luncha med styrelsen.

Föreningen hade ställt upp en monter i den restaurang där många av de som arbetar på företaget köper sin lunch eller värmer sina matlådor. Varför inte kombinera lunch med att lyfta de fackliga frågorna?

– Vi reserverade ett bord i restaurangen och bjöd in till att luncha med oss. Vår tanke var att det kan bli lättare att ta kontakt, ställa frågor och få veta mer om vad vi gör om vi gör det i kombination med en måltid, berättar Elin Lindfors.

Ny medlem i styrelsen

Responsen på initiativet blev positiv, även om det inte var så många som faktiskt valde att slå sig ned vid bordet. Många poängterade att det var synd att informationen om luncherna inte gått ut tidigare. Men en av de som lunchade med klubben har nu blivit invald som ny medlem i styrelsen.

– Han var nyfiken på vad vi gör som förtroendevalda och blev intresserad av att engagera sig. Jag tror att det är viktigt att kunna mötas på det här sättet. Det blir lättare att prata om vad vi gör och att avdramatisera det facklig arbetet.

Elin Lindfors konstaterar att det finns ett stort utbud av intressanta föreläsningar. Dra nytta av det utbud som redan finns, tipsar hon.

En av luncherna planerade de i anknytning till ett webbinarium om livslångt lärande som Sveriges Ingenjörer arrangerade den veckan. Den modellen har de nu att jobbat vidare med. Nästa lunch blir i samband med ett webbinarium om Vi är varandras arbetsmiljö som även det arrangeras av Sveriges Ingenjörer.

Drar nytta av utbudet som redan finns

Elin Lindfors konstaterar att det finns ett stort utbud av intressanta föreläsningar även på Youtube och Linkedin. Därför behöver man inte uppfinna hjulet själv – dra nytta av det utbud som redan finns, tipsar hon.

– Det är ett enkelt sätt för oss att bjuda in till en aktivitet. Många har familj och fullt upp på sin fritid, så det kan vara knepigt att arrangera aktiviteter efter jobbet. Men lunch ska ju alla äta, konstaterar hon.

Ett viktigt syfte med att bjuda in till att luncha med facket är att skapa mötesplatser där medlemmar får möjlighet att prata om de frågor som är viktiga för dem i arbetsvardagen, nätverka och utbyta erfarenheter.

– Vi behöver bli mer synliga i vardagen. Det är lätt att det bara handlar om lön när vi pratar fackliga frågor, men det finns så mycket annat som facket kan driva.

Ligga steget före

Genom att kombinera webbinarier med lunch hoppas de kunna lyfta relevanta frågor kring bland annat kompetensutveckling.

– Vi behöver bli bättre på att driva de här frågorna, att föregå arbetsgivaren och själva peka på vilka områden vi behöver vässa för att vara konkurrenskraftiga, poängterar hon.

Att luncha med ingenjörer är också ett sätt att skapa kontakter med de som är nya på arbetsplatsen. Elin Lindfors berättar att det är många nyutexade ingenjörer som börjar hos dem, men att det kan vara svårt att fånga upp dem innan de söker sig vidare till andra jobb.

– Många ingenjörer är dessutom specialister och relativt ensamma i sin roll. Därför är tanken att vi nu ska bygga vidare på luncherna med nätverk där erfarna och nya ingenjörer kan mötas för att prata konkreta jobbfrågor, säger hon.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar