Så hög blev antagningspoängen till ingenjörsutbildningarna 2023

KTH med arkitekthögskolan
Teknisk matematik på KTH är den ingenjörsutbildning som var svårast att komma in på i höst. Foto: Mostphotos

För fjärde året i rad är teknisk matematik på KTH den civilingenjörsutbildning som det krävs högst betyg för att komma in på. För högskoleingenjörerna ligger Design och produktutveckling på Chalmers kvar i topp. Här är hela listorna.

För civilingenjörsutbildningarna är det samma fyra utbildningar som tidigare som är svårast att komma in på, både på betyg och högskoleprovet: teknisk matematik, teknisk fysik, arkitektur och teknik samt industriell ekonomi.

Och som vanligt är det KTH, Lund, Chalmers, Uppsala och Linköping som har de högsta antagningspoängen. På andra högskolor kan motsvarande utbildningar ibland helt sakna betygsgräns, att alla behöriga sökande kommer in. (sök i totallistan längst ner i artikeln för att se det)

En förändring i år är att Linköpings internationella inriktningar, som brukar ligga högt, i år inte har tagit in på betyg och högskoleprov utan på andra sätt. I år har de tagit in tre studenter och bara i japanska.

Högskoleingenjör i elektro ökar

För högskoleingenjörsutbildningarna toppar alltså Chalmers design och produktutveckling både på betygspoäng och högskoleprov.

Datateknik är annars det ämnesområden som finns med flest gånger på 20-i-topp-listan för utbildningarna med hög antagningspoäng. Datateknik är med fem gånger både för betyg och högskoleprovspoäng, vilket ändå är en liten minskning mot förra året (när det var sex gånger).

Det ämne som ökat mest i antal på 20-i-topp-listan är elektroteknik/elektronik, som i år har fyra utbildningar högt både på betyg och högskoleprovet.

Det är de stora högskolorna och universiteten tillsammans med Örebro som ligger högst.

Bara läkarprogrammet hade högre

Max 2,0 eller 22,5 poäng

På högskoleprovet är den högsta möjliga poängen 2,0. På betyg 22,5 i meritvärde (20 från betyg, plus upp till 2,5 för kurser i matematik/språk).

Det är ingen tydlig höjning eller sänkning av antagningspoängen i år. En majoritet av utbildningarna på 20-i-topp-listorna har högre poäng, men förändringarna är ofta små.

Högst betyg krävs för teknisk matematik på KTH: 22,23. Det gör den till den tredje svåraste utbildningen att komma in på på betyg i Sverige. Bara läkarprogrammet i Lund och på Karolinska hade högre betygspoäng (båda 22,29). För högskoleprovet är teknisk matematik på KTH i topp med 1,8, före läkarprogrammet i Lund och industriell ekonomi i Lund på 1,75.

Störst höjning jämfört med förra året har högskoleingenjör i industriell ekonomi i Örebro: +1,58 på betyg och +0,25 på högskoleprovet.

Hitta allt på UHR

Alla uppgifter är hämtade från UHR, där du också kan hitta t ex antal antagna per utbildning. Vi har sökt på civilingenjör/ högskoleingenjör, program, urval 2, HP och BI.

För civilingenjörsutbildningarna är höjningen störst för teknisk fysik i Uppsala, +1,02 på betyg och +0,15 på högskoleprovet.

Lägre för arkitekter

Tittar man på kandidatprogrammen, arkitektutbildningarna och tekniskt basår (egen lista längre ner) har KTH:s kandidatprogram informations- och kommunikationsteknik högst antagningspoäng på betyg (21,80). För arkitektutbildningarna har antagningspoängen sjunkit i år, medan tekniskt basår i Uppsala (både med reserverad plats till högskole- och civilingenjörsprogram) ökat rejält.

Alla listor – även sökbart

Här är 20-i-topp-listorna för de två största urvalsgrupperna: BI, Betygsgrupp I (med gymnasiebetyg som inte behövt kompletteras) och HP, högskoleprovet. Grön pil upp, , betyder att antagningspoängen stigit jämfört med 2022. Röd pil ner, , visar minskning. Dubbel pil ( / ▼▼) visar de med störst förändring.  

Under topplistorna finns listan med betygs- och högskoleprovspoäng för alla högskole- och civilingenjörsutbildningar. Där går det att söka på ämne, högskola med mera.

1 kommentar

  • Mats

    Den som skrev inledningen bör lära sig att inte ta för givet att alla som läser vet en massa om utbildningar/nivåer/program med mera, för som det nu är skrivet är det inte enkelt att hänga med. Anser en civilingenjör, journalist, kommunikatör, kärare.

    31 augusti 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Fem KTH-studenter tävlar i sommarens OS

Fem KTH-studenter tävlar i sommarens OS

När Olympiska spelen i Paris drar i gång den 26 juli finns inte mindre än fem KTH-studenter i den svenska truppen. Vid sommar-OS för tre år sedan fanns en KTH-student bland de tävlande.
Fler artiklar