Tre år med kollektivavtal på Paradox: ”Det är en jättestor skillnad”

– Det var otroligt spännande att vara bland de tidiga i branschen med kollektivavtal, säger Zack Holmgren, här tillsammans med Johanna Vaher och Amy Stephenson-Dickinson som också är med i den lokala Akademikerföreningen.

Paradox är ett av få företag i spel och tech-branschen som valt att teckna kollektivavtal. ”Visst, spelbranschen är annorlunda, men kolla på oss, det funkar” säger Zack Holmgren i Akademikerföreningens styrelse som hoppas att fler väljer att följa efter. 

I juni är det tre år sedan spelföretaget Paradox tecknade kollektivavtal. De var på många sätt pionjärer på området och resan dit var kantad av många utmaningar.

– Det var otroligt spännande att vara bland de tidiga i branschen att ta det steget. Vi hade ju inte så många vi kunde dra lärdomar av, men hade på så vis även en frihet i att hitta vår egen väg, berättar Zack Holmgren som är medlem i Sveriges Ingenjörer och sitter i Akademikerföreningens styrelse på Paradox.

Egna regler kring nattarbete

Eftersom de var ute på okänd mark var det många frågor att hantera. Det var exempelvis inte självklart vilket kollektivavtal de skulle tillhöra.

Till slut landade det i ett kollektivavtal inom mediebranschen – något som inte alltid passat i den verksamhet de bedriver. Skrivningar kring nattarbete är ett exempel. Enligt avtalet fanns det regler kring nattarbete, men i en bransch där man arbetar med kollegor i andra tidszoner behövde man hitta en egen lösning.

– En av de första egna lokala avtalen vi skrev handlade om att sätta upp egna regler kring nattarbete. Det var spännande, men också tillfredsställande att tidigt gå in i en förhandling med företaget och hitta en lösning, berättar Zack Holmgren.

Är en enorm skillnad

Zack Holmgren har jobbat i företaget i många år och har varit med på hela resan, från det att den första lokala klubben bildades till tecknandet av kollektivavtal. Han konstaterar att det är en enorm skillnad att nu vara en part i företaget.

– Största skillnaden är informationsflödet. Vi kommer in mycket tidigare i processerna och kan ge vårt perspektiv på hur exempelvis förändringar påverkar vårt arbete. Att företaget frågar oss ”vad tror ni?” är en jättestor skillnad och innebär ett helt nytt sätt att påverka.

Läs också: Paradox tecknar kollektivavtal

Det har varit mycket jobb, för både företaget och för de fackligt aktiva, att hitta rutiner och former för hur de ska samarbeta. Zack Holmgren konstaterar att det sker små förändringar varje dag och mycket av de förhandlingar och möten som facket driver är inte alltid synligt för medarbetarna. Tydligast är det förstås när det börjar dra ihop sig till lönerevision.

– Men medlemmarna ser också att de har en tydligare kontaktväg till företagsledningen. Om det är något som väcker oro eller om det finns problem så kan vi stötta medarbetarna och lyfta den frågan snabbt med ledningen eller HR.

Kompensation för förskjuten arbetstid

I det fackliga arbetet har Akademikerföreningen ett stort samarbete med Unionen, vilket på många sätt varit en styrka.

En av de större frågor som den lokala klubben drivit har handlat om förskjuten arbetstid. Inför en lansering av ett spel kan det krävas att medarbetarna arbetar på natten, eller tidig morgon, för att vara på plats när den amerikanska marknaden är vaken. Frågan handlade om hur Paradox ska jobba med förskjuten arbetstid och hur medarbetarna ska kompenseras för att de har det kravet på sig.

– Vi lyckades få till ett lokalt avtal som innebär att vi nu har en lönekompensation som ersättning för att vi ibland måste jobba på andra tider. Det känns väldigt skönt att vi har fått en tydlighet kring detta, berättar han.

Eftersom de är ett företag som jobbar internationellt har de också många kollegor som inte har en svensk bakgrund. Klubben har därför arrangerat workshops och jobbat med att ta fram visst material på engelska för de kollegor som flyttar till Sverige.

– Det är inte alltid lätt att förklara för någon hur den svenska modellen och den fackliga rörelsen fungerar, eftersom det är en stor skillnad i syn, kultur och regelverk jämfört med andra världsdelar, konstaterar Zack Holmgren.

Van vid snabba puckar

Trots att det snart gått tre år sedan Paradox tecknade kollektivavtal är det fortfarande få arbetsgivare inom spel- och techbranschen som valt att ta det steget. I en bransch som är van vid snabba puckar kan det fackliga arbetet ibland kännas trögt och Zack Holmgren tror också att det finns fördomar om att ett kollektivavtal är stelt och begränsande.

– Jag hoppas att fler följer efter och får upp ögonen för fördelarna. Visst, spelbranschen är annorlunda, men kolla på oss, det funkar. Det går alltid att anpassa och ändra lokalt, poängterar Zack Holmgren.

Lämna en kommentar

Senaste nytt