Tänk på det här om du låter banken förvalta din pension

Det är inte ovanligt att banken erbjuder lägre bolåneränta om kunden går med på att flytta sin tjänstepension dit. Men på sikt kan det bli en dålig affär. Foto: Getty Images.

När boräntorna stiger är det många banker som lockar med rabatt om du flyttar din tjänstepension till deras pensionsbolag. Men se upp, för den rabatten kan bli en riktigt dyr affär på lång sikt.

De senaste åren har lagstiftningen ändrats i omgångar för att göra det lättare och billigare för konsumenter att flytta sin tjänstepension mellan olika fondbolag. Bland annat infördes ett avgiftstak våren 2021 som innebär att det aldrig ska kosta mer än 600 kronor att flytta sin individuella tjänstepension, om det är den försäkrade som bär risken.

Den här så kallade flytträtten ger flera fördelar, till exempel att kunna byta bolag om man är missnöjd med sin nuvarande leverantör.

Stefan Thelenius, Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Men framförallt sätter flytträtten lite press på försäkringsbolagen att ha konkurrenskraftiga avgifter på sina pensionslösningar, och det är viktigt eftersom avgiften har kraftig påverkan på hur stor pensionen i slutändan blir, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, en stiftelse som ger konsumenter oberoende fakta och vägledning inom försäkring och pension.

Enklare med kollektivavtal

Men hur enkelt det är att flytta sin tjänstepension i praktiken beror på om den är kollektivavtalad eller om den är individuell.

Cirka nittio procent av dem som har tjänstepension har det via sitt kollektivavtal, och för dem är det ganska enkelt att flytta pensionen eftersom parterna har satt upp digitala valcentraler där du gör själva valet på några minuter med hjälp av e-legitimation.

För privatanställda tjänstemän som jobbar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal är det däremot lite svårare. Då kan man ha så kallad individuell tjänstepension som är ett enskilt avtal mellan den anställde och arbetsgivaren.

– Det innebär att det är arbetsgivaren som rent juridiskt är kund hos försäkringsbolaget. Vill du flytta din nuvarande eller tidigare tjänstepension måste du få arbetsgivarens godkännande.

Dessutom går flytten sällan att göra elektroniskt, utan den anställde måste få arbetsgivarens firmatecknare att skriva på pappersblanketter som sedan ska skickas in till försäkringsbolaget.

– Och även om lagen ger dig rätt att flytta dina individuella tjänstepensioner kan din arbetsgivare neka dig det, kanske på grund av att de tycker att det är för krångligt rent administrativt.

Varning för fallgropar

Vad kan det då finnas för anledningar att flytta sin tjänstepension? Stefan Thelenius lyfter återigen frågan om avgifterna, som har stor inverkan på hur hög pensionen blir eftersom spartiden är så lång.

– En del är också mer intresserade än andra och kan vilja komma åt ett visst fondutbud som inte finns hos det nuvarande fondbolaget. Det är dessutom en lång förvaltningstid, och under den tiden kan både de egna preferenserna och förtroendet för försäkringsbolaget förändras.

Men det finns fallgropar med att flytta tjänstepensionen, bland annat kan ett nytt försäkringsbolag innebära förändrade villkor för till exempel efterlevandeskydd, eller krav på hälsodeklaration. En särskilt viktig fallgrop att se upp för är den egna banken, eftersom många banker använder flytträtten som en del i förhandlingen om bolåneräntan.

– Flera banker har egna pensionsbolag som erbjuder tjänstepensioner, och det är relativt vanligt att kontaktpersonen på banken erbjuder lägre bolåneränta om kunden går med på att flytta sin tjänstepension dit.

Och det här kan ställa till det ekonomiskt. Dels för att bolånerabatten ofta är tidsbegränsad, dels för att det inte alls är säkert att bankens tjänstepensionserbjudande är lika bra som det du redan har.

– Innan man går med på ett sådant anbud ska man jämföra väldigt noga vad man har och vad man får, så att man inte flyttar sin tjänstepension till en dyrare lösning bara för några punkters rabatt på räntan, särskilt om den rabatten upphör efter en tid. Visar det sig att bankens lösning är lika bra som din nuvarande är inga problem, men flytta inte av fel anledning.

Kräv tydliga besked av banken

Om banken ändå kräver att du ska flytta tjänstepensionen för att få rabatt på bolånet är Stefan Thelenius råd att försöka få ett tydligt besked om hur länge du faktiskt kommer att få ha den här rabatten.

– Om deras tjänstepensionslösning har högre avgifter, och om bolånerabatten är tidsbegränsad, då tycker jag snarare att du ska konkurrensutsätta banken. Idag finns det många aktörer som erbjuder bolån utan förhandling, och då kan du göra som du vill med din tjänstepension.

Karin Aase

Flytträtt för tjänstepensioner – tänk på det här

Jämför: Att jämföra olika bolags villkor och avgifter är viktigt men kan vara svårt. På konsumenternas.se finns verktyg där du kan mata in dina uppgifter och få ut en jämförelse av vad en viss pensionslösning kommer att kosta dig. Konsumenternas Försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse som bland annat har Finansinspektionen och Konsumentverket i sin styrelse.

Kostnad: Tidigare kunde en flytt av tjänstepensionen kosta tiotusentals kronor. Nu säger lagen att försäkringsbolagen maximalt får ta ut en avgift om 600 kronor vid flytt där den försäkrade bär risken.

Hitta pensionen: har du haft många olika arbetsgivare har du ofta också många olika tjänstepensioner. På minpension.se kan du logga in och se vilka pensioner du har och vilken arbetsgivare de hör till.

Vissa undantag: i princip har du rätt att flytta din tjänstepension, men det finns vissa undantag, särskilt om du har individuell tjänstepension. Ditt pensionsbolag, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller facket kan hjälpa dig med mer information om vad som gäller just din lösning.

Ha tålamod: att flytta en tjänstepension tar tid. När flytten är godkänd ska det gamla försäkringsbolaget sälja av dina fondtillgångar, sen ska pengarna föras över till det nya fondbolaget, som i sin tur ska placera dem igen. För en kollektivavtalad pension kan det ta en månad, för individuell tjänstepension kan det ta ännu längre tid. Det finns dock en branschöverenskommelse att flytten ska ta max 60 dagar, givet att det inte finns försvårande omständigheter som till exempel hälsoprövningar.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

“Hur mycket ska jag ta betalt?” Det är den vanligaste frågan som Anders Hallgren på Sveriges Ingenjörer får från medlemmar som antingen är eller funderar på att bli egenkonsulter. Här är hans bästa tips.
Fler artiklar