Nytt pensionsavtal i staten – ”bästa på arbetsmarknaden”

Det nya tjänstepensionsavtalet i staten kommer försiktigt räknat ge en 40-åring med en månadslön på 53 000 kronor höjd tjänstepension med 1 700–2 100 kronor i månaden. Foto: Mostphotos.

Saco-S och Arbetsgivarverket har kommit överens om ett nytt pensionsavtal för statlig sektor. Det ger högre tjänstepension för en majoritet av de anställda.

Vid den förra avtalsrörelsen 2020 bestämde parterna att påbörja förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. I början av maj blev det äntligen klart.

Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer

– Att det tagit tid beror på förändringarna i Las som tvingade oss att förhandla om ett nytt omställningsavtal förra året. Då sköts förhandlingarna om pensionsavtalet fram, säger Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Förändringarna i det nya pensionsavtalet berör huvudsakligen dem som är födda 1987 eller tidigare. De viktigaste förändringarna är:

  • Högre avsättning till flexpension. För den som är född 1966 eller senare avsätts 1,5 procent av lönesumma och för den som är född 1965 och tidigare avsätts 0,5 procent.
  • Avsättningar till tjänstepensionen fortsätter under hela yrkeslivet, till 69 års ålder (utgången kalendermånaden före den månad då man fyller 69). I dag upphör inbetalningar till tjänstepension vid 65 års ålder.

– Det här är viktiga förbättringar. Vi behöver jobba längre och kompetensförsörjning är en utmaning inom staten. Därför behöver villkoren bli mer attraktiva, säger Andreas Nyström.

Ett nytt pensionsavtal med högre inbetalningar till tjänstepension för anställda i kommuner och regioner blev klart i slutet av förra året. Det skapade en konkurrensfördel mot statlig sektor, men nu är balansen återställd.

Andreas Nyström sticker ut hakan och menar att det statliga pensionsavtalet är det bästa på svensk arbetsmarknad.

– Inbetalningarna till tjänstepension till du fyller 69 år får du bara i staten. I privat sektor slutar inbetalningarna vid 66 år om du är född 1979 eller senare och för övriga vid 65 år.

Det nya avtalet kommer försiktigt räknat ge en 40-åring med en månadslön på 53 000 kronor höjd tjänstepension med 1 700–2 100 kronor i månaden.

Slut med delpension

En annan förändring är att delpensionsavtalet kommer att fasas ut. Avtalet har gett anställda som är 61–65 år möjlighet till ekonomisk ersättning om de går ner i arbetstid. Den möjligheten försvinner men ersätts i stället av flexpension.

– Delpension är något du ansöker om och vi vet att möjligheten att få sin ansökan beviljad varierar stort mellan olika statliga arbetsgivare. Flexpension är en rättighet som gäller för alla, säger Andreas Nyström.

För att inte grusa pensionsplanerna för dem som hoppats på delpension i närtid införs en mjuklandning. Möjligheten till delpension kommer finnas kvar för dem som är födda 1965 eller tidigare. Om sju år, när födda 1965 fyller 65 år, kommer delpensionen vara borta.

Statliga arbetsgivare kommer inte heller att betala in till tjänstepensionen fram till 65-årsdagen om man väljer att gå i pension tidigare. Även här införs en mjuklandning. De nya reglerna gäller dem som är födda 1966 och senare.

Gäller från årsskiftet

Förbättringarna i avtalet kommer inte betalas av statskassan. Reformen finansieras helt med partsgemensamma medel (främst avsättningar till lokala omställningsmedel och avskaffandet av delpensionsavtalet).

Det nya avtalet gäller från och med årsskiftet och i höst kommer Saco-S och Sveriges Ingenjörer genomföra utbildningar om villkoren i det nya pensionsavtalet för fackligt förtroendevalda i staten.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar