Distansarbete har blivit en vinst för kvinnliga ingenjörer

– Jag kan stå kvar och krama min dotter några minuter på skolgården om hon behöver det, säger systemingenjören Anna Håkansson till vänster. Karin Samuelsson, till höger, behöver bara en paus på 15 minuter för att hämta minska barnet på skolan när hon jobbar hemifrån.

En studie av Sveriges Ingenjörer visar att färre ingenjörer jobbar deltid och den största förändringen finns bland kvinnor. Anna Håkansson och Karin Samuelsson valde att gå upp från deltid till heltid när de fick chansen att jobba hemifrån några dagar i veckan.

Mer distansarbete i spåren av pandemin har beskrivits som en möjlig kvinnofälla. Det finns en risk att kvinnor väljer att distansarbeta mer än män. Och deras frånvaro på arbetsplatsen kan påverka karriärmöjligheterna.

Nu har Sveriges Ingenjörer gjort en studie som visar att distansarbetet också för med sig positiva effekter.

Statistik från både Statistiska Centralbyrån och Sveriges Ingenjörers egen medlemsstatistik visar att deltidsarbetet bland unga kvinnor minskat rekordsnabbt sedan 2020.

Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar som är kvinnor har andelen som arbetar deltid minskat med en fjärdedel sedan utbrottet av pandemin.

Före pandemin arbetade 11 procent av kvinnorna deltid för att 2022 vara nere på 8 procent. Männens deltidsarbete minskade under samma period från 4 till 3 procentenheter.

Bytte jobb och gick upp till heltid

En av de många kvinnor som valt att gå från deltid till heltid är civilingenjören Karin Samuelsson på företaget Inocean i Göteborg.

Karin Samuelsson på Inocean gick upp till heltid när hon bytte jobb och fick chansen att jobba hemifrån två dagar i veckan.

– Vi har tre barn och jag har jobbat deltid under en period med varje barn. Min man har också varit föräldraledig men när vi båda var tillbaka i jobb gick jag ner i tid. Först jobbade jag 80 procent men så småningom 90 procent.

Under pandemin var Karin i byggbranschen och hade en tjänst som krävde att hon var på plats varje dag. Men när hon bytte jobb i augusti förra året klev hon in i en ny roll med andra förutsättningar.

– Före pandemin jobbade de flesta här på Inocean på kontoret varje dag. Men under pandemin stängde kontoret ner och distansarbete visade sig fungera bra. Nu har vi en policy som tillåter 50 procent på distans.

När Karin Samuelsson började på företaget och fick möjligheten att jobba hemifrån några dagar i veckan kände hon att det fungerade att jobba heltid. Nya jobbet är dessutom närmare hemmet och Karin cyklar dit på 30 minuter.

– Jag brukar jobba hemifrån två dagar i veckan och det betyder oerhört mycket för hela familjen. Storasystrarna har ansvar för att hämta lillebror varsin dag. När jag jobbar hemma behöver jag bara en paus på 15 minuter för att hämta och sedan kan jag fortsätta jobba.

Och det finns fler fördelar som ger mer tid med familjen.

– Som att kunna starta en tvättmaskin på morgonen som jag hänger på lunchen.

”Har blivit en mer harmonisk förälder”

Anna Håkansson, systemingenjör på Beyond Gravity i Linköping känner igen de fördelar som Karin Samuelsson beskriver.

Anna Håkansson, systemingenjör på Beyond Gravity jobbar ungefär 40 procent hemifrån.

– När jag separerade och blev ensamförälder varannan vecka blev det tuffare att hantera hetsen att inte ha barnet för många timmar på förskolan.

Anna försökte lösa ekvationen genom att jobba mindre under veckorna med barn och mer under veckorna utan barn.

– Det höll inte i längden och jag gick ganska omgående ner i arbetstid. Men när vi fick jobba på distans under pandemin valde jag att gå upp till heltid.

I dag har Beyond Gravity valt att erbjuda flexibla arbetsformer. Många är tillbaka på heltid på kontoret.

– Det är framför allt småbarnsföräldrarna som vill jobba mer på distans. Jag jobbar ungefär 40 procent hemifrån och på så vis klarar jag av att jobba heltid.

Anna Håkansson säger också att distansarbetet inte bara löser ett tidspussel.

– Jag kan stå kvar och krama min dotter några minuter på skolgården om hon behöver det och jag slipper bli stressad av att sitta i en bilkö varje morgon. Det har påverkat mitt liv enormt. Jag kan vara mer närvarande i stunden och jag har blivit en mer harmonisk förälder.

Deltid kan ge 5 700 kronor lägre pension

Heltidsarbete ger dessutom inte enbart mer pengar i hushållskassan. Det kommer också ge kvinnorna högre pension.

Anna Håkansson är medveten om att pensionen påverkas av att hon har arbetat deltid. Genom sin roll som fackligt förtroendevald för Sveriges Ingenjörer på arbetsplatsen har hon blivit mer insatt i pensionsreglerna. Och hon ser tydligt effekten av deltidsarbete.

– Kvinnor har inte bara lägre löner som påverkar pensionen. Om vi också deltidsarbetar blir vi dubbelbestraffade, säger Anna Håkansson.

Läs mer om ingenjörernas löneskillnader mellan könen i rapporten Rön om kön 2023. 

Sveriges Ingenjörer har också gjort beräkningar av hur pensionen påverkas av deltidsarbete. Det här exemplet visar effekten för dem som har flexpension.

Här finns rapporten Deltidsarbetet minskar drastiskt

Karin Virgin 

2 kommentarer

 • Maja

  Detta är verkligen en chans och möjlighet för många kvinnor att få ihop det berömda livspusslet och kunna gå upp på heltid med alla positiva följder det innebär!
  ….men, det finns ju också något oerhört skevt i att detta är så bra för kvinnor, varför är det inte lika bra för män? Det borde det ju vara kan en tycka.
  Eller beror detta på att kvinnor forfarande tvingas/förväntas ta det större ansvaret hemma jämfört med män (på en generell nivå?), därför upplevs distansarbetet som ngt bra för just kvinnor?
  Och ensamstående föräldrar kan väl vara både män och kvinnor?
  Skulle rubriken istället kunna vara ”Distansarbete riskerar bli en kvinnorfälla för att fortsatt ta större ansvar för hemmet än män”.

  29 juni 2023
  • Karin Virgin

   Distansarbete kan vara en kvinnofälla – men även män distansarbetar. Om båda i en relation distansarbetar finns goda förutsättningar att dela på hushållsarbetet. Den positiva signalen i den här rapporten är att fler kvinnor, pga möjligheten att distansarbeta, väljer att jobba heltid och det gynnar deras lön i dag men också deras pension. Kvinnor som jobbar deltid under småbarnsåren får avsevärt lägre pension. Det är en kvinnofälla. /Redaktionen

   29 juni 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar