Så förändrades toppchefernas inkomster förra året

Rad 1 från vänster: Martin Lindqvist, SSAB, Tom Erixon, Alfa Laval, Jesper Göransson, Peab (fotograf Annika Persson), Martin Lundstedt, Volvo AB och Stefan Widing, Sandvik. Rad 2 från vänster: Klas Balkow, Axfood, Helena Helmersson, H&M, Magnus Ahlqvist, Securitas, Henric Andersson, Husqvarna och Tomas Carlsson, NCC. Rad 3 från vänster: Anders Danielsson, Skanska, Christian Levin, Scania, Michael Johansson, Saab, Allison Kirkby, Telia och Börje Ekholm, Ericsson.

En inkomstökning med 73 procent. Det glädjebeskedet fick NCC:s vd Tomas Carlsson förra året. Men bland toppcheferna är han inte ensam om rejäla lönelyft. Bäst betald är Ericssons vd Börje Ekholm som förra året hade en månadsinkomst på 4,5 miljoner kronor.

Enligt Medlingsinstitutet ökade lönerna i Sverige i genomsnitt med 2,7 procent under 2022. För många toppchefer ökade inkomsterna betydligt mer, men några fick faktiskt sänkt inkomst.

Tidningen Arbetet har gjort en sammanställning av hur inkomsterna förändrades under förra året för 15 toppchefer.

Den största inkomstökningen på 86 procent fick Scanias vd Christian Levin. Han tillträdde dock sitt uppdrag i maj 2021 och fick ingen bonus det första året. Därför går det inte att jämföra hans inkomst under 2021 med 2022.

Den näst största inkomstökningen, 73 procent, fick NCC:s vd Tomas Carlsson. Ökningen beror huvudsakligen på att hans bonus fyrdubblades – från 2,3 till 9,6 miljoner kronor. Dessutom höjdes den fasta lönen med 14,1 procent.

Även Martin Lundstedt, vd för AB Volvo, fick både högre lön och bonus. Bonusen ökade från 24,8 till 33,1 miljoner kronor. Den fasta lönen ökade med 7,3 procent.

Börje Ekholm, Ericssons vd, är vd:n med högst inkomst. Lön och bonus gav honom förra året en månadslön på 4,5 miljoner kronor. Det var ändå en sänkning från året innan, på grund av lägre bonus eftersom Ericssons resultat försämrades. Börje Ekholms fasta lön höjdes under 2022 med 6 procent.

Tre vd:ar fick betydligt lägre inkomst (lön + bonus) under 2022 jämfört med 2021. Jesper Göransson, vd för Peab fick en inkomstsänkning på 24,4 procent och Husqvarnas vd Henric Andersson fick 34,8 procent lägre inkomst under 2022 jämfört med året innan. Helena Helmersson, vd för H&M, fick en inkomstsänkning med 31 procent.

Husqvarnas vd Henric Andersson avled efter en tids sjukdom i februari 2023.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Norra tornen, Stockholm

Så tjänar ingenjörer i 19 branscher

Snittlönen är högst för ingenjörer i fastighetsbranschen. Men om man rensar för ålder, utbildningsnivå, med mera blir bilden en annan. Här är medel-, median- och relativa löner för ingenjörer per bransch.
Fler artiklar