7 till 69 procent – Så varierar andelen kvinnor mellan ingenjörsinriktningarna

Emma Herrlin
Emma Herrlin är ofta ensam kvinna inom sitt teknikområde.

Fler och fler kvinnor blir ingenjörer. Men mellan de olika inriktningarna är det stora skillnader. Emma Herrlin har gått den mest mansdominerade inriktningen. Hon hade gärna haft fler tjejer som kursare, men är jättenöjd med utbildningen.

På tio år har andelen kvinnor ökat från 27,4 till 35,4 procent av dem som tar en civilingenjörsexamen och från 24,3 till 30,2 procent av högskoleingenjörerna.

På många inriktningar där det är få kvinnor har det skett stora ökningar, ibland till och med en fördubbling av andelen kvinnor: Civilingenjör i datateknik har ökat från 5 till 13 procent kvinnor, högskoleingenjör i datateknik från 10 till 14 procent, civilingenjör i informationsteknik från 10 till 21 procent och högskoleingenjör i energiteknik från 17 till 26 procent kvinnor. För att bara nämna några.

Tre minskar

Av de 21 civilingenjörs- och 8 högskoleingenjörsinriktningar Ingenjören har gått igenom här (alla som hade minst 50 examinerade läsåret 2021/22) så har alla utom tre högre andel kvinnor än för tio år sedan (läsåret 2011/12).

Två av de tre som minskat har gjort det från en hög nivå: civilingenjör i kemiteknik som minskat från 55 till 53 procent kvinnor och civilingenjör i arkitektur (inte att förväxla med arkitektutbildningen) som gått från 68 till 64 procent kvinnor. Den tredje som minskat är högskoleingenjör i elektroteknik, som gått från 12 till 7 procent kvinnor. Och det gör den till den mest mansdominerade ingenjörsinriktningen.

Emma Herrlin

Emma Herrlin

Emma Herrlin är en av dem som gått den. Hon tog examen från KTH 2019 och det året var det 10 kvinnor och 122 män som tog den examen i Sverige.

– Jag tycker inte att det måste vara 50-50, men alla ska vara representerade och det hade varit trevligt om det varit fler kvinnor, inte bara i skolan utan även i arbetslivet, säger hon.

Själv har Emma Herrlin jobbat på konsultbolag sedan examen men bytte nyligen till ett jobb som elkraftsingenjör på Halmstad Energi och Miljö. Hon är ofta ensam kvinna inom sitt teknikområde både på jobbet, vid utbildningstillfällen och vid olika event. Men hon har blivit van vid det.

– När jag slutade på mitt förra jobb sa en kollega ”det är synd att du slutar för du är den enda kvinnan här” och det hade jag inte ens tänkt på att jag var.

Hon tror att en anledning till att fler män väljer elektroteknik kan vara att det är vanligare att killar från tidig ålder introduceras till teknik som att programmera eller meka på fritiden. Fler tjejer behöver hitta tekniken tidigare i livet, redan som barn, menar Emma Herrlin.

– Tjejer gör inte det. Under min studietid på KTH var jag själv involverad i olika event för att få fler tjejer att testa på teknik som programmering och att löda kretsar. Jag tror att det skapar mer intresse.

Men hon tror också att elektroteknik är ganska okänt både för kvinnor och män.

– Nu är det ju mycket fokus på elkraft. Det är jätteviktigt i dag och det finns hur mycket jobb som helst.

Själv är hon jättenöjd med utbildningen. Lärarna var väldigt proffsiga och hon upplevde aldrig någon skillnad mellan tjejerna och killarna. Hon pekar på att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk, men att lärarna gav bra stöd till alla under de praktiska övningarna.

– Man ska bara våga ge sig ut. Skolan är till för att lära sig. Även om det fanns de som hade förkunskaper – vi hade någon i klassen som varit elektriker – så kommer man till en nivå när det är nytt för alla.

Fyra kvinnodominerade

Av de 29 inriktningar Ingenjören gått igenom är 17 mansdominerade (mer än 60 procent män), 4 är kvinnodominerade (mer än 60 procent kvinnor) och 8 har jämn könsfördelning. (se hela listan längst ner)

Högst andel kvinnor är det på civilingenjör i bioteknik: 69 procent. Den har hela tiden de senaste tio åren haft minst 60 procent kvinnor. En annan inriktning som i dag är kvinnodominerad men för tio år sedan var mansdominerad är civilingenjör i energi- och miljöteknik. Den har ökat från 29 till 62 procent kvinnor.

Den inriktning som hade jämnast könsfördelning är civilingenjör i samhällsbyggnad där det var 48,4 procent kvinnor och 51,6 procent män av dem som tog examen 2021/22.

Svänger mycket

Så har vi gjort

Uppgifterna om antal examinerade är hämtade från statistiken på UKÄs sajt.
Vi har tagit med alla ingenjörsinriktningar som hade minst 50 examinerade läsåret 2021/22.
För att hitta uppgifterna: Gå in på den här länken och klicka sedan på Examenskategori, Yrkesexamina, Civil-/ Högskoleingenjörsexamina, Inriktning, Kön.

För civilingenjörer har ökningen av andelen kvinnor varit ganska jämn de senaste tio åren. För högskoleingenjörer har den gått upp och ner en del – och så är det för de flesta inriktningarna också.

Att Ingenjören här har jämfört förändringen mellan två specifika år är för att vi ändå ser att det i grova drag speglar hur utvecklingen varit. Men det är också intressant hur andelen svänger från år till år och därför visar vi det i diagrammen här nedanför.

Eftersom det är åtta inriktningar för högskoleingenjörer och 21 för civilingenjörer så har högskoleingenjörerna ett eget diagram, och civilingenjörerna är uppdelade på tre. Du kan se andel kvinnor och antal kvinnor/män för varje punkt genom att hålla markören över den.

För att bara se en eller några inriktningar: välj dem i rutan över varje diagram och klicka sedan utanför rutan. En tabell med alla 29 inriktningarna finns längst ner.

1 kommentar

  • Gandalf Grå

    60 /40 åt båda hållen vore acceptabelt

    14 mars 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

I år fyller Fatima Essaidi 22 år men det är svårt att tro när man ser hennes kalander. Där varvas möten med advisory board, styrelseutbildning och poddinspelningar. Dessutom är hon snart civilingenjör.
Fler artiklar