”Arbetsgivaren vill köpa ut mig. Får de göra så?”

Vill arbetsgivaren köpa ut dig? Skriv inte på, ta först kontakt med någon som kan arbetsrätt så att du inte gör något misstag. Foto: Getty Images

Ett utköpsavtal kan vara lockande, men det finns en hel del du bör se upp med. Skriv därför inte på något utan att först ta reda på vad detta innebär för dig. ”Kom ihåg att det i huvudsak inte finns någon ångerrätt på en sådan överenskommelse” påminner Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Vad innebär det att ”bli utköpt”?

– Om din arbetsgivare erbjuder dig att bli utköpt så handlar det om att man vill göra ett avtal med dig om att avsluta din anställning. Genom att ge dig ett erbjudande vill de hitta en väg där anställningen avslutas på frivillig väg.

Vilka regler gäller kring detta? Finns det reglerat i lag eller kollektivavtal?

– Enligt arbetsrätten finns det två huvudsätt att avsluta en anställning; att arbetsgivaren har rättslig grund för att säga upp dig eller att den enskilde säger upp sig själv. Utöver detta finns det alltid möjlighet att göra en frivillig överenskommelse om att avsluta anställningen så länge båda parter är nöjda med den lösningen. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig till att acceptera en utköpslösning.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren kommer med ett utköpsavtal?

– För det första så ska du inte skriva på direkt, kom ihåg att det i huvudsak inte finns någon ångerrätt på en sådan överenskommelse. Arbetsgivaren får inte utöva någon press eller tvång och du ska ha tillräckligt med tid för att kunna läsa och ta hjälp för att förstå vad avtalet innebär. Om detta händer, be om betänketid och ta kontakt med din fackliga företrädare eller ring Sveriges Ingenjörers rådgivning för hjälp. Ett avtal är alltid ömsesidigt och det bör alltid finnas utrymme för den anställda att påverka innehållet i avtalet.

– Ta också reda på varför detta erbjudande kommer just nu, vad vill arbetsgivaren egentligen? Ibland handlar det om att arbetsgivaren har en övertalighet och vill hitta genvägar för att avsluta anställningar. I andra fall kan det handla om personliga skäl där arbetsgivaren kanske inte har tillräckligt på fötterna för att säga upp personen. Viktigt är att du utreder anledningen till erbjudandet om att bli utköpt och vilka alternativen är – vad gör arbetsgivaren istället, om du inte skriver på?

Vilka nackdelar finns det för mig att gå med på ett sådant upplägg?

– Det kan finnas många olika skäl till varför arbetsgivaren lämnar ett utköpserbjudande. Men accepterar du avtalet innebär det i praktiken att arbetsgivaren får sin vilja igenom på bekostnad av din anställningstrygghet. Därför finns det många viktiga saker att tänka på när man formulerar ett sådant avtal och det är därför viktigt att du pratar med någon som kan arbetsrätt och att du ser till att du får en skälig kompensation för att gå med på att frivilligt avsluta din anställning. Ett dåligt skrivet utköpsavtal kan exempelvis innebära att du riskerar att få förlängd karenstid för A-kassa.

Hur mycket är en rimlig ersättning? 

– I Sverige finns det ingen lagstadgad utköpstariff, vilken kompensation du ska ha beror på hur situationen ser ut. Hur ser den rättsliga förhandlingspositionen ut? Hur lång är exempelvis uppsägningstiden, får du ta andra jobb under tiden och vad händer med din A-kassa? Du bör alltså ha en ersättning som kompenserar för den ekonomiska förlust du riskerar när du frivilligt tar din hatt och går.

Vad är viktigt att tänka på i ett utköpsavtal?

– Allt ska finnas med i avtalet, det ska vara tydligt för båda parter vad som gäller. Hur lång är uppsägningstiden? Är du arbetsbefriad under den tiden? Vad gäller kring lojalitetsplikten? Vad händer med tjänstebilen? När ska nycklar, dator, mobiltelefon och andra arbetsredskap återlämnas? Vad händer med innestående outtagna semesterdagar? Se även till att avtalet är skrivet på ett sätt så att du är berättigad till de förmåner du har enligt lag och kollektivavtal under uppsägningstiden.

Hur kan facket hjälpa mig?

– Facket kan till att börja med hjälpa dig att utreda alternativen till ett utköpserbjudande och rådge dig baserat på den situation du är i. Vi på Sveriges Ingenjörers rådgivning har både juridisk expertis och kontakter med andra aktörer som kan ge dig ett helhetsperspektiv, som exempelvis A-kassan. Vi kan även hjälpa dig i förhandlingarna, antingen som bollplank eller som förhandlingspart.

Om jag säger nej till att bli utköpt, vad händer då?

– Ett utköpsavtal är alltid frivilligt, arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att skriva på. Det är ett ömsesidigt avtal och det viktiga är att båda parter känner sig nöjda med det. Du kan alltså säga nej om du känner att avtalet inte passar dig. Vad som händer sedan beror på situationen.

8 kommentarer

 • Peter T

  Jag har fått erbjudande att lämna två gånger, båda i samband med arbetsbrist. Första gången tackade jag nej då jag hade många bakom mig på turordningslistan och haft lite svårt att få napp på de andra jobb jag sökt.
  Andra gången var drygt 15 år senare då jag med kort anställningstid ansågs överkvalificerad för arbetsuppgifterna och därmed ändå överbetald. God anställningsbarhet och att arbetsbristen bara var på min tjänst gjorde det valet enkelt, det hade blivit avtalsmässig uppsägning annars. Givetvis avräkningsfritt och förlängd arbetsbefriad uppsägningstid.

  02 november 2023
 • Peter

  Jag har fått 3st utköps erbjudanden och två har varit för att det är en icke startad omorganisation som man inte vill redovisa öppet än, så det blir en dold agenda som man inte vill vara öppen om, så man skruvar på anledningarna till varför man vill göra detta utköp som i många fall blir konstiga anledningar till varför man vill göra detta och känner sig påhoppad och man har då svårt att värja sig. En extrem situation eftersom arbetsgivaren vill inte backa och den blir lätt hotfull. Vad jag har gjort är att börja söka nytt jobb direkt för det är uppenbart att detta inte är en plats att vara på och så försöka få så bra avtal som möjligt och man vinner tid. Då har jag nästan alltid haft nytt jobb vid tiden jag har skrivit under utköpsavtalet så det har känts som en liten revange.

  02 november 2023
 • Per

  Grundregeln är väl att om man blir erbjuden ett utköp, så tar man det. Det betyder att arbetsgivaren vill bli av med dig, och i ett sånt läge så är framtidsutsikterna inte bra.

  Vill man fortsätta jobba för samma arbetsgivare så är det bättre att sluta och sedan söka nytt jobb där när förutsättningarna ändrats (någon chef man har en konflikt med har slutat t.ex).

  02 november 2023
  • Magnus Arvidsson

   Håller med! Har det gått så långt att arbetsgivaren vill köpa ut en så är det bara att ta dealen för att inte göra sig själv en otjänst.

   Det bästa man kan göra är att inte stänga dörrar för framtiden och att alltid se till att andra arbetsgivare är intresserad av det man har att tillföra.

   02 november 2023
 • Magnus Arvidsson

  Blev själv utköpt för ett år sedan. Det man som tjänsteman ska tänka på är att se till att man omfattas av Trygghetsrådet och dess fördelar kring utbildning och ersättning för att starta eget.

  Fick lite nytta av facket i processen, men rent krasst så sitter fackets representanter fint i knät på arbetsgivaren när det händer. Väljer man inte att frivilligt avsluta anställningen så hotar HR hos arbetsgivaren att omplacera en på en tjänst med sämre lön och förmåner.

  02 november 2023
 • Johan

  Det är också viktigt att tänka på hur utbetalningen går till. Får du ut ersättningen i en klumpsumma i slutet av året blir din årslön väldigt hög och du får skatta bort en stor del. Det påverkar även din inregistrerade lön till CSN som kan höja återbetalningen av studielån efterföljande år. Även ersättningen från A-kassa kan hållas inne motsvarande tid du fått utbetalda månadslöner för, samtidigt som du då skattat bort mycket och har hög återbetalning till CSN. Det kan vara bättre att bli arbetsbefriad en avtalad tid och få fortsatt lön ”som vanligt” iställe de månaderna.

  02 november 2023
 • Per

  Meningslös artikel. Om man får ett erbjudande om utköp ska man tänka på alla vinklar för det kan finns problem som man ska tänka på. Bra tips.

  02 november 2023
 • Per

  Vad jag vet, om det är rätt så är maxbeloppet om arbetsgivaren gjort fel 36 månader så beloppet kan inte på högre än så.

  Tänk på att det finns andra saker du kan få på vägen vid ett utköp, exempelvis medel för att gå kurser. Se alltid till att utköpet är avräkningsfritt och att du blir arbetsbefriad.

  02 november 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

Färre möten, mindre politik och bättre kontroll över sin kalender. Att lämna chefsrollen har sina fördelar och behöver inte alls innebära ett steg bakåt i karriären, snarare tvärtom.
Fler artiklar