Oförändrad medlemsavgift, krav på sänkt skatt och på planerbar energi

Ulrika Lindstrand, energi och inkomster
Regeringen behöver ta tag i en rad frågor för att Sverige fortsatt ska vara en stark industrination, konstaterar Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand. Foto: Sveriges Ingenjörer, Getty images

Inför Ingenjörsfullmäktige föreslås nya program för vad Sveriges Ingenjörer ska tycka om löner och industripolitik. Dessutom föreslås oförändrad medlemsavgift. Och så blir det debatt med Ericssons och Scanias vd:ar.

Den 19–21 november går årets Ingenjörsfullmäktige av stapeln. I år uppdateras Sveriges Ingenjörers lönepolitiska program och fullmäktige ska också anta ett helt nytt industripolitiskt program. Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand konstaterar att programmen slår fast vilka frågor förbundet ska driva.

– Programmen baseras på omvärldsbevakning, vad medlemmarna tycker och förtroendevalda ser. När vi som förbund ser vad som behövs för att Sverige fortsatt ska vara starkt som industrination så måste vi berätta det. Vad vi anser fungerar och vad som inte fungerar.

Sänkta skatter och fler ersättningssystem

I det inkomstpolitiska programmet finns 15 åsiktspunkter. De handlar bland annat om att det måste löna sig med en ingenjörsutbildning – med bättre löner, löneutveckling och andra ersättningar – och med lägre skatter.

Det finns också punkter om att lönerna måste bli jämställda och att det efter en lönekartläggning ska finnas krav på att åtgärda osakliga löneskillnader. Det ska också löna sig mer att jobba senare i livet – med fortsatt löneutveckling och tjänstepensionsavsättning hela arbetslivet.

Två punkter tar också upp att avgifterna till a-kassan och till pensionssystemet bättre ska komma ingenjörerna till godo och inte gå in i statskassan.

Industripolitiskt program

Det industripolitiska programmet som ska antas är helt nytt.

– Det blir vårt första program som går på tvären, där vi tar upp områden från andra program. Det har varit en svår gränsdragning, så att det inte överlappar för mycket, säger Ulrika Lindstrand.

I programmet finns 16 åsiktspunkter som handlar om förutsättningarna för industrin:

Mandatfördelning i Ingenjörsfullmäktige

Så många mandat har listorna i fullmäktige 2022–juli 2026:

 • Ericssonlistan: 9
 • Sveriges Ingenjörer Sandvik: 1
 • Ingenjörer i Väst: 5
 • Mer pang för pengarna: 4
 • Högskolor och Universitet: 4
 • Ingenjörer i Staten: 4
 • Chefer & Ledarskap: 3
 • Klöver dam: 7
 • Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1
 • Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 1
 • Sveriges Ingenjörer Syd: 4
 • Ingenjörer i institutssektorn: 1
 • Scaniaingenjörerna för trygghet i förändring: 5
 • Ingenjörer i välfärden: 2
 • Sveriges Ingenjörer i Norr: 4
 • Unga Ingenjörer: 1
 • Erfarna Ingenjörer: 3
 • Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 3
 • Stockholm Mälardalen: 2
 • Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 7
 • IT, Konsult & Innovation: 3
 • Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna: 3
 • Saablistan: 4

Här hittar du information om och kontaktpersoner för listorna.

Att det behövs fungerande infrastruktur som transporter, förstärkta elnät, planerbar energiproduktion i hela landet, digital infrastruktur och förstärkt cybersäkerhet. Att kompetensförsörjningen behöver säkras, med fortsatta höjningar av ersättningen per ingenjörsstudent och med öronmärkta resurser för det livslånga lärandet. Att det behövs bättre förutsättningar och finansiering av FoU och forskning och tydliga spelregler för industrins gröna omställning.

I programmet tar man också upp vikten av global handel samtidigt som värdekedjorna behöver bli säkrare med tillgång till råmaterial och insatsvaror på nära håll. Man tar också upp att politik, industri och anställda behöver gå ihop om en delad vision om hur industrin i Sverige ska vara långsiktigt konkurrenskraftig.

Många av punkterna handlar om vad regeringen borde göra. Men Ulrika Lindstrand säger att förbundet inte bara har en lång önskelista till andra.

– Vi gör ju mycket själva, genom att lokalt förtroendevalda driver frågor på sin arbetsplats och att vi gör mycket arbete inom Industrirådet och Industrins utvecklingsråd. Men när vi nått vägs ände där så behöver regeringen göra vissa saker och vissa frågor förfogar bara regeringen över.

Framtidsdiskussioner och industridebatt

På Ingenjörsfullmäktige kommer det också att bli workshops om förbundets framtid: Om trender, prioriteringar på sikt och hur omvärlden påverkar.

För att få en rivstart inför diskussionerna om det industripolitiska programmet inleds också fullmäktige på söndagen med en debatt mellan Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand, Scanias vd Christian Levin, Ericssons vd Börje Ekholm och KTH-professorn Pontus Braunerhjelm.

– Vi kommer att prata industripolitik, provtrycka förbundets idéer och tankar på de här nyckelpersonerna och också få ta del av deras framtidsspaningar, säger Ulrika Lindstrand.

Debatten går att se på SVT Forum Play.

Oförändrad medlemsavgift

Inflationen är hög, men förslaget till fullmäktige är att medlemsavgiften inte höjs i år.

– Det är alltid en balansgång. Vi vill ogärna ändra avgiften om vi inte ser att vi behöver för att klara en längre period framöver. Vi har haft inkomster som vi inte räknat med – dels för att vi har fler medlemmar, dels för att vi fått utdelning från en del bolag, bland annat Akademikertjänst, säger Ulrika Lindstrand.

Samtidigt flaggar hon för att det kan vara dags för en höjning av medlemsavgiften något av de kommande åren.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

De föreslås för omval:
Therese Koggdal, AB Volvo
Arezou Taghizadeh, PTK
Philip Engström, Linköpings universitet
Ulf Nordberg, Rise
Per Arne Lundberg, Postnord

Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen är valda till 2024. De är:
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand, McNeil
1:e vice förbundsordförande Per Norlander, Ericsson
2:e vice förbundsordförande Sara Anvarsson, LegiLexi
Joachim Pettersson, Boliden Mineral
Marcus Suurküla, fd FMV
Fares Abugharbia, Sigma Industry South
Bettina Kylefors, Scania
Kristin Andersen, WSP

Det föreslås heller inte några nya ledamöter till förbundsstyrelsen i år. Valberedningen menar att ”förbundsstyrelsen är välfungerande och välbalanserad” och föreslår därför omval. (se ledamöterna i förbundsstyrelsen i faktarutan)

Däremot ska två teknologrepresentanter väljas till förbundsstyrelsen, och vilka det blir föreslås av teknologerna under fullmäktige.

Medlemmar som läser det här och har synpunkter på något av det som kommer upp på Ingenjörsfullmäktige, vad kan de göra?

– Om man inte är med i en lista till fullmäktige kan man kontakta någon på en lista man är nära. Det finns listor både för företag, regioner, nätverk och som täcker hela landet. (länk till kontaktuppgifter finns i faktarutan)

Som medlem går det också att skicka medlemsförslag som behandlas av förbundets presidium, eller skriva motioner till fullmäktige. Läs mer här.

Inför fullmäktige har också en Trendrapport om ingenjörernas löner tagits fram. Den och alla andra handlingar till Ingenjörsfullmäktige hittar du här. Trendrapporten har nummer 1201, det industripolitiska programmet har nummer 1801 och det inkomstpolitiska programmet nummer 1802.

1 kommentar

 • Peter Tönnäng

  ”program som går på tvären”, då gäller det att hålla tungan rätt i mun så att man varken kopierar skåpmat från de andra programmen eller kommer med motsägelser.
  Undrar om alla ledamöterna orkar göra den korrelationsanalysen?

  08 november 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar