Digitalt fika stärker det fackliga samarbetet med Japan

Att mötas över en fika är ett sätt för de fackliga kollegorna att lära känna varandra under mer avslappnade former.

Digitalt fika med de japanska kollegorna har blivit ett uppskattat inslag i det fackliga arbetet på Hitachi Energy i Ludvika. Förutom nya vänner har fikastunderna bidragit till en bättre förståelse för japansk kultur både i och utanför jobbet.

Det var i samband med att Hitachi tog över ABB Power Grids som Bo Westman, ordförande för det då nybildade facket Saco-Hitachi Energy, började fundera över kulturella skillnader och möjligheten att som svenskt fackförbund nå fram till den japanska ledningen i Tokyo.

– Jag var med när Asea blev ABB och ville inte göra om samma misstag som då, att nonchalera våra olikheter. Vi är inte lika, vi kommer från olika kulturer och tänker och agerar på olika sätt. För att kunna samarbeta behöver man förstå det, säger Bo Westman.

Med hjälp av Sveriges Ingenjörer fick han kontakt med Hitachi Workers Union i Japan och idén om gemensamma träffar föddes.

– Vi skrev avtal om vårt samarbete och syftet med våra möten, att det handlar om att lära känna varandra och dela erfarenheter under mer informella former. Allt har skett öppet och företaget ser också fördelarna med detta, konstaterar han.

Nyfikna på varandra

Ett så kallat Coffee Break med facket innebär ett mer informellt möte där man fikar och samtalar tillsammans som fackliga kollegor. Hela idén med dessa möten är att de ska vara avslappnade.

– Vår utgångspunkt är inte att tala om för varandra hur man ska göra. Det handlar mer om att lyssna intresserat och med nyfikenhet. Idén är att öka förståelsen för varandra, förklarar Bo Westman.

Innehållet i mötet bestäms från gång till gång. Ibland är det någon som berättar om sitt intresse, ibland handlar det om kultur och traditioner eller om arbetslivet. En viktig poäng är också att få möjlighet att träna på att prata engelska med varandra, men ibland är det en professionell översättare med.

– Vi har pratat om allt från luciafirande till semesterlagar och balans mellan arbete och fritid, berättar Bo Westman.

Midsommar i Sverige

Hur många och vilka som deltar i mötena varierar, de brukar vara mellan sex och tolv personer som träffas ungefär en gång i månaden. Mötena sker digitalt via Teams, men de har även arrangerat två fysiska träffar. 2022 möttes de i Japan och i juni 2023 kom de japanska kollegorna till Sverige. Då fick gästerna bland annat vara med om ett svenskt midsommarfirande.

Förra sommaren kom de japanska kollegorna till Sverige och fick bland annat vara med om ett svenskt midsommarfirande.

Bo Westman konstaterar att det finns stora skillnader mellan länderna, inte minst i hur det fackliga arbetet är organiserat. I Japan har man inte fackförbund organiserade efter yrke, som här, utan snarare efter arbetsplats. Hitachi Workers Union i Japan samlar mångdubbelt fler medlemmar jämfört med SACO Hitachi Energy i Sverige.

Hur man kommunicerar och fattar beslut i en japansk kontext är också annorlunda från hur man gör i Sverige. Det japanska sättet bygger mer på ödmjukhet och det finns även skillnader i hur man presenterar och lägger fram förslag.

Gör det enklare att samarbeta

På samma sätt är det även bra för de japanska kollegorna att förstå hur den svenska modellen fungerar, hur man tänker kring medbestämmande och rätten att som fack framföra sina synpunkter.

Det är sådana kulturella skillnader som Bo Westman tycker att de kan få en bättre förståelse för genom att mötas över en fika. Här har de även tagit hjälp av Pia Moberg på Japco som är expert på japansk kultur och affärskommunikation.

–  Det bästa med våra möten är att vi kan lära oss samarbeta innan vi behöver samarbeta. Förhoppningsvis kan vi då undvika missförstånd när det uppstår problem som vi behöver lyfta, förklarar Bo Westman.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar