”Har jag inkomstförsäkring? Och hur mycket får jag?”

Uppsagd
Hur mycket får du i inkomstförsäkring om du blir uppsagd? Foto: Mostphotos

Som medlem i Sveriges Ingenjörer har man en bra inkomstförsäkring om man blir av med jobbet. Men vilka krav finns för att få ersättning? Hur mycket får man? Och behövs en tilläggsförsäkring? Sveriges Ingenjörers chefsjurist svarar.  

Inkomstförsäkringen är kanske den viktigaste förmånen för Sveriges Ingenjörers medlemmar, säger förbundets chefsjurist Heléne Robson.

– Även den som är högutbildad kan drabbas av arbetslöshet. Det behöver inte ens vara att det går dåligt för arbetsgivaren, man kanske ändå lägger ner en del av verksamheten. Och jag tror att många är medvetna om den risken i dag.

För den som blir arbetslös ger a-kassan som mest 26 400 kronor per månad före skatt, vilket för de flesta ingenjörer är långt mindre än de 80 procent av lönen som tanken är att man ska få.

Därför har många fackförbund en inkomstförsäkring. I Sveriges Ingenjörers fall ger den upp till 80 procent av en månadslön före skatt upp till 100 000 kronor i 150 dagar.

Medlem i förbundet och i a-kassan

Inkomstförsäkringen ingår automatiskt i medlemskapet. Förutom att vara medlem i Sveriges Ingenjörer måste man vara med i Akademikernas a-kassa, och ha varit medlem i båda de senaste 12 månaderna.

– Det betyder att man inte kan hoppa in och ut ur medlemskapet utan behöver en kontinuitet, som med alla försäkringar, säger Heléne Robson.

Helene Robson

Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer

Hon betonar också att det är just Akademikernas a-kassa som Sveriges Ingenjörers medlemmar behöver vara med i, inte någon annan a-kassa.

(Logga in på Mina sidor på Sveriges Ingenjörer för att se om du uppfyller tidskriteriet. Se faktarutan längst ner hur du kontrollerar det, och vad som gäller för studenter, egenföretagare och den som byter fackförbund.)

Ha jobbat och blivit ofrivilligt arbetslös

Ytterligare två krav finns: att man jobbat minst 12 av de senaste 18 månaderna (och då minst 80 timmar per månad) och att man blivit ofrivilligt arbetslös.

– Man får alltså inte inkomstförsäkring om man säger upp sig själv och inte heller om man misskött sig och blir uppsagd av personliga skäl.

Har du blivit arbetslös? Här är Sveriges Ingenjörers sida om vad du behöver göra. 

Det här får man efter skatt

Så hur mycket får man då i inkomstförsäkring? Inkomstförsäkringen ska tillsammans med a-kassan täcka upp till 80 procent av tidigare inkomst före skatt. På det beloppet gör a-kassan och inkomstförsäkringen avdrag enligt skattetabell.

Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring finns hos Folksam och här är tre exempel från dem på vad man får ut efter skatt:

Exempel 1 – månadslön 40 000 kronor:

Vid en månadslön på 40 000 kronor räknar Folksam att man får ut 31 101 kronor efter skatt som anställd (enligt exempel skattetabell 30 kolumn 1). Ersättning som arbetslös, med a-kassa plus inkomstförsäkring, blir totalt 22 877 kronor efter skatt. Samma nivå gäller också dag 101–150 när ersättningen i a-kassan sjunker.

Exempel 2 – 60 000 kronor:

Vid en månadslön på 60 000 kronor räknar Folksam att man får ut 43 309 kronor efter skatt som anställd. Ersättning a-kassa plus inkomstförsäkring blir totalt 34 002 kronor efter skatt.

Exempel 3 – 80 000 kronor:

Vid en månadslön på 80 000 kronor räknar Folksam att man får ut 52 709 kronor efter skatt som anställd. Ersättning a-kassa plus inkomstförsäkring blir totalt 42 634 kronor efter skatt.

Den procentuella ersättningen om man ser efter skatt är högre ju högre lön man haft. Det hänger ihop med hur skattesystemet är utformat. (se exempel i faktarutan längst ner)

Folksams uträkning utgår från 2023 års skatt, men på länken här nedanför uppdateras inom kort till 2024 års skatt. Uträkningen är ungefärlig.

Här kan du se vad ersättningen blir för andra inkomster, under rubriken Räkna ut din ersättning. 

Varierar utifrån dagar per månad

Inkomstförsäkringen gäller för 150 ersättningsdagar. Man kan få som mest fem ersättningsdagar per vecka. I genomsnitt är det 22 ersättningsdagar per månad vilket gör att de 150 dagarna i inkomstförsäkringen motsvarar nästan 7 månader.

Eftersom man räknar antalet dagar man skulle ha jobbat under en månad, i stället för ett månadsbelopp, så blir ersättningen lägre om det är färre vardagar under månaden (till exempel i februari).

Öka tid eller belopp

För den som känner att inkomstförsäkringen inte räcker så finns det två tilläggsförsäkringar. En som förlänger maxtiden med 180 dagar och en som höjer lönetaket upp till en månadslön på 160 000 kronor. För tilläggsförsäkringarna betalar man premien själv, en premie som Heléne Robson säger är förhållandevis låg eftersom den förhandlats fram gemensamt av förbundet.

Sveriges Ingenjörer har inga generella råd om det är bra att ha tilläggsförsäkring eller inte. Arbetslösheten för ingenjörer är låg och många får snabbt ett nytt jobb om de blir uppsagda. Men det varierar så klart.

– Om man ser risker, kanske att man är i en utsatt bransch och om man har behov av säkerhet i sin privatekonomiska situation, så är det kanske bra att teckna en tilläggsförsäkring. Det är svårt att sia om. Men man kan få rådgivning från Sveriges Ingenjörer, utifrån sin individuella situation, säger Heléne Robson.

Uppfyller jag tidskriteriet? Och länkar till mer information

Mina sidor på Sveriges Ingenjörer kan du se i den svarta bannern högst upp om du uppfyller kravet på medlemstid för att få inkomstförsäkring. Du kan också klicka på knappen ”Se mer och ändra” och läsa mer under A-kassa & inkomstförsäkring. (om du det senaste året bytt fackförbund, se längre ner vad som gäller)

Folksams sida om Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring kan du läsa mer och se ersättningar vid olika lönenivåer och läsa om tilläggsförsäkringarna.

Sveriges Ingenjörers sida om inkomstförsäkringen kan du läsa mer om den och om medlemskap i förbundet och a-kassan.

Student, egenföretagare och den som byter förbund

För den som byter fackförbund finns möjligheten att tillgodoräkna sig medlemstiden i det tidigare förbundets inkomstförsäkring, men Heléne Robsons uppmaning är att höra av sig innan man byter och kolla vad som gäller.

För studenter som börjar jobba efter studierna är det viktigt att anmäla att man blir yrkesverksam för att börja kvalificera sig för inkomstförsäkringen.

Också egenföretagare kan få inkomstförsäkring, och då gäller samma regler som för att få a-kassa. Om man haft företaget som huvudsaklig sysselsättning behöver man lägga verksamheten vilande för att ha rätt till ersättning.

Exempel på uträkning och skatt

Vid månadslön 40 000 kronor: 80 % * 40 000 kronor = 32 000 kronor när a-kassa och inkomstförsäkring läggs ihop brutto.

Vid månadslön 80 000 kronor:
80 % * 80 000 kronor = 64 000 kronor när a-kassa och inkomstförsäkring läggs ihop brutto.

På det beloppet gör a-kassan skatteavdrag med aktuell skattetabell (skattetabell 29-34 kolumn 5 beroende på var i landet man bor).

Inkomstförsäkringen är en skattefri försäkringsersättning. Men för att räkna fram hur mycket du ska få räknas skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5, oavsett var i landet du bor.

På grund av att skattesystemet i Sverige är progressivt, att skatten är högre vid högre inkomster, plus att man får jobbskatteavdrag när man jobbar men inte som arbetslös, så ger det olika skatteeffekter på vad man får ut vid olika lönenivå.

Vid en lön på 40 000 kronor är det, med 2023 års skatt, 22,4 procent i skatt, men på 32 000 kronor i a-kassa och inkomstförsärking är det 28,5 procents skatt vid skattetabell 30.

Vid en lön på 80 000 kronor är det 34,1 procents skatt, men på 64 000 i a-kassa och inkomstförsäkring är det 33,4 procents skatt.

9 kommentarer

 • Derek Banks

  Hur blir det om en person blir uppsagd pga nekad uppföljande säkerhetsprövning och omplacering inte är möjlig?

  Det finns ingen möjlighet att överklaga beslut, arbetsbrist föreligger ej och personliga skäl kan inte redovisas.

  Ex: Sveriges Radios ”Amir tror att hans iranska pass kostat honom jobbet: ”Katastrof””

  26 januari 2024
  • Karin Thorsell

   Hej, här är svar från Heléne Robson: Arbetsgivaren har bara två grunder för uppsägning och det är antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Några andra alternativa grunder finns inte så det behöver ses som någon av dessa två kategorier. En uppsägning pga av att man inte klarat säkerhetsprövning innebär en uppsägning pga arbetsbrist då man tekniskt sett saknar tillräckliga kvalifikationer för den tjänsten då man inte klarat säkerhetsprövningen. Arbetsgivaren ska då försöka omplacera personen till en annan befattning som inte är säkerhetsklassad om det finns någon sådan som personen har kvalifikationer i övrigt för.
   Det pågår just nu en parlamentarisk utredning där man ser över möjligheten att överpröva en arbetsgivares säkerhetsklassningsbeslut. Detta är något som förbundet är positiva till och driver då det som du skriver idag är mycket rättsosäkert för den enskilde anställde utan någon sådan överprövningsmöjlighet.
   Om man till slut blir uppsagd pga arbetsbrist så uppfyller man kravet för inkomstförsäkring.

   26 januari 2024
 • Francine

  Hej !
  Vad händer efter 150 dagar ? :-/

  24 januari 2024
  • Karin Thorsell

   Hej! Efter 150 ersättningsdagar (ca 7 månader) tar inkomstförsäkringen slut om man inte tagit tilläggsförsäkringen där man förlänger tiden. A-kassan fortsätter upp till 300 dagar.

   25 januari 2024
 • Gustav

  Om man arbetar i Danmark får man inte vara med i en svensk a-kassa förrän den dagen man är arbetslös.
  Stämmer det att medan man är anställd ska man vara med i en dansk a-kassa och den svenska a-kassan från första dagen man är arbetslös, för att omfattas av inkomstförsäkringen?

  18 januari 2024
  • Karin Thorsell

   Hej Gustav, vi kollar upp det här och återkommer så fort vi fått ett svar. /Karin Thorsell, redaktionen

   18 januari 2024
  • Karin Thorsell

   Här är svar för vad som gäller om man jobbar i Danmark:
   Om man bor i Sverige och arbetar i till exempel Danmark så ska man generellt vara med i arbetslandets a-kassa. Det finns undantag som du kan läsa om på Akademikernas a-kassas webb https://www.akademikernasakassa.se/utland.
   Blir man arbetslös på heltid så ska man söka inträde och ersättning i bosättningslandets a-kassa det vill säga Sverige.
   Det är viktigt att man kontaktar den svenska a-kassan direkt när man är uppsagd så att man kan flytta över sitt medlemskap från den danska a-kassan till den svenska på rätt sätt utan glapp.
   Om man däremot bor och arbetar i Danmark så kan man välja om man vill ansöka om ersättning i Danmark eller flytta tillbaka till Sverige och ansöka om inträde och ersättning i svensk a-kassa. Här är det också viktigt att man kontaktar svensk a-kassa så att man flyttar a-kassemedlemskapet utan att det blir något glapp.
   Viktigt att tänka på är att om du får ut a-kasseersättningen i Danmark så kan du inte omfattas av Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring.
   Men om du blivit beviljad inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa och uppfyller övriga krav för Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring, så har du samma rätt att få ersättning som om du jobbat i Sverige.
   Tänk också på att du måste anmäla dig hos Arbetsförmedlingen innan du kan ansöka om arbetslöshetsersättning (kan göras online).

   18 januari 2024
 • Mika

  Hur det för företagare med AB som tar ut aktieutdelning som en del av sin inkomst?
  Räknas det in in i inkomstföräkringen som inkomst? Och är det aktuell inkomst eller senaste godkända deklaration som gäller? Det kan ju variera från år till beroende på beläggning och timpris om man är konsult.

  18 januari 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

“Hur mycket ska jag ta betalt?” Det är den vanligaste frågan som Anders Hallgren på Sveriges Ingenjörer får från medlemmar som antingen är eller funderar på att bli egenkonsulter. Här är hans bästa tips.
Fler artiklar