Scanias R&D läggs i bolag med andra lastbilsmärken

Lisa Lorentzon vid Scanias Technical Centre

Scanias R&D kommer att vara kvar i samma lokaler som tidigare, bland annat i den här byggnaden i Södertälje, berättar Akademikerföreningens ordförande Lisa Lorentzon som förhandlat om förändringarna.

Ungefär 4 000 anställda inom Scanias forskning och utveckling går nästa år över till Traton Group R&D. Det blir inga neddragningar och inga skillnader i förmåner, men för den som har Scania intatuerat på bröstet kan det ändå kännas.

Scania ägs av Traton Group, där också MAN, Navistar och VW Truck & Bus ingår. De senaste åren har samarbetet mellan utvecklingsavdelningarna ökat och nästa år flyttar stora delar av de fyra märkenas R&D in i ett gemensamt bolag.

Akademikerföreningens ordförande Lisa Lorentzon konstaterar att det inte medför några neddragningar och inga skillnader i förmåner.

– Men det finns såklart en känslomässig aspekt. En del har jobbat hela sitt arbetsliv på Scania. Men jag hoppas att de ska känna att de fortfarande kommer vara en viktig del av Scania, för så är det.

Kvar i Södertälje

Traton Group R&D kommer att ha sitt säte i Sverige, med dotterbolag i USA, Brasilien och Tyskland. I Sverige fortsätter verksamheten finnas i samma lokaler som i dag, i Södertälje. Utvecklingen kommer att ske för Scania, men också för övriga märken i gruppen. Ledningen för utvecklingsarbetet blir gemensam.

– Det är inte kostnadseffektivt att ha olika utvecklingsenheter inom gruppen. I det stora hela kommer vi vinna mycket på att göra mer tillsammans och ju mer konkurrenskraftiga vi blir, desto bättre villkor kan vi få.

Några delar av R&D blir kvar på Scania: de som arbetar med utvecklingen av bussar, externa motorer och Scania-specifika produkter.

Blir det svårare nu för ingenjörer som vill byta från att jobba med produktion till att jobba med utveckling?

– I ett så här stort bolag finns det stora möjligheter att byta till ett nytt kompetensområde, men av olika anledningar är förflyttningarna ändå inte så stora. Jag ser inte att denna förändringen kommer påverka det i någon större omfattning.

Förhandling om anställningstrygghet

Lisa Lorentzon säger att det varit intensiva förhandlingar i flera månader – mellan framför allt Tratons ledning, de svenska facken och representanter för de anställda i Tyskland.

En fråga som Akademikerföreningen tryckt på har varit att vakanta tjänster ska utannonseras så att alla kan se vilka tjänster som finns och har möjlighet att söka dem. På Scania finns en policy för detta och den kommer nu även appliceras på Traton.  

– Det har funnits en oro för att öppna rekryteringar inte kan kombineras med successionsplanering, men det ser vi inte några problem med. Den initiala ledningsgruppen är beslutad, men efterföljande vakanser kommer nu att annonseras.

En annan fråga har varit hur man säkrar anställningstryggheten. De tyska arbetstagarrepresentanterna har avtal för att säkra anställningar under flera år framåt. De svenska facken har haft fokus på lösningar som gör bolaget konkurrenskraftigt och att det ska ge trygga anställningar.

– Det krävs viss flexibilitet för att inte riskera att skapa en olönsam verksamhet och senare hamna i behov av stora neddragningar. Här har vi hittat en kompromiss och säkrat att medarbetare i Sverige inte påverkas negativt av avtalen i Tyskland.

Har kvar bonus och annat

En del i överenskommelsen är att ingen ska påverkas negativt av övergången. Det innebär till exempel att bonus följer med, liksom anställningstid och att kunna gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

– Reaktionerna har varit positiva så här långt. Men man har just fått informationen och det kommer att vara en period nu när man har frågor. Vi i Akademikerföreningen kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor.

Övergången till det nya bolaget är tänkt att påbörjas under andra kvartalet 2025 och planeras vara klart under 2025, säger Lisa Lorentzon.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar