Sala kommun sa upp byggavtal – verksamheten visste inget

Josefine Hagström

Josefine Hagström, Sveriges Ingenjörers ordförande i Sala kommun, hade inte hört något om att avtalet för miljö- och byggområdet skulle sägas upp.

I 17 år har Sala kommun hanterat bygg- och miljöärenden åt grannkommunen Heby. Men i december beslutade politikerna i Sala att säga upp avtalet. Utan att ha gjort någon analys och utan att ha pratat med facken eller verksamheten.

Särskilt bland mindre kommuner är det vanligt att ha samverkansavtal med andra kommuner för att klara sitt uppdrag. Och det är ett sådant samarbetsavtal för bygg- och miljöområdet som kommunfullmäktige i Sala alltså beslutade att säga upp i december.

– Vi hade inte hört någonting om det här innan. När kommundirektören fick veta att det här skulle beslutas så informerade han om det så fort han kunde, säger Josefine Hagström, ordförande för Sveriges Ingenjörer i Sala kommun och själv byggnadsinspektör.

Ingen analys

Beslutet innebär att samverkansavtalet mellan Sala och Heby kommun upphör 2026.

– Det är svårt att veta om det här beslutet är bra eller dåligt eftersom det inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys. Vi vet inte om det blir omorganisation, om man kommer att varsla personal.

Mest tänker Josefine Hagström på hur arbetsmiljön blir fram till, och efter, att avtalet upphör.

– Vi behöver verkligen fånga upp så att alla har en bra arbetsmiljö den här tiden. Det får inte bli så mycket att göra att vi får sjukskrivningar. Och folk har redan börjat röra på sig till andra arbetsgivare.

Insändare och tvist

Efter beslutet skrev Sveriges Ingenjörer tillsammans med Vision, Naturvetarna och Sveriges Arkitekter en insändare i Sala Allehanda. De pekar på negativa konsekvenser av beslutet och tar också upp att det finns ett samverkansavtal – att facken ska göras delaktiga innan förändringar görs som påverkar verksamheten i kommunen.

Nu har de tre andra förbunden, Vision, Naturvetarna och Sveriges Arkitekter, inlett en lokal tvisteförhandling med kommunen. De yrkar på allmänt skadestånd för att kommunen brutit mot samverkansavtalet genom att inte förhandla.

Men här har Sveriges Ingenjörer valt att ställa sig vid sidan av.

– Vi hade ett medlemsmöte och var överens om att inte ställa oss bakom tvisten. Vi är i stället med i processen utanför tvisten för att upplysa om vad som gick fel samt att se till så att det inte händer igen. Vi ser det som att vi kan ha en dialog med arbetsgivaren utan att tvista.

Satt igång arbetet

Josefine Hagström är också positiv till hur arbetsgivaren (kommunen) har hanterat situationen efter beslutet. Samhällsbyggnadskontoret och facket har påbörjat ett arbete med att göra en risk- och konsekvensanalys. Kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad (S), har deltagit på ett centralt samverkansmöte där hon delade med sig av sin syn på händelsen inför de fackliga.

– Vi fackliga har en dialog med arbetsgivaren nu om att det här inte ska hända igen och i den processen är vi i Sveriges Ingenjörer med.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Världskarta med olika färg för länderna beroende på hur rättigheterna för anställda är i landet.

Stora skillnader i rättigheter på jobbet

Rätten att gå med i facket ifrågasätts i många länder, liksom rätten att strejka och teckna kollektivavtal. ”Många blir chockade över hur det är. Folk är rädda att säga saker på jobbet.” Här är läget i 161 länder.
Fler artiklar