Vad är poängen med ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet ger fördelar som är svåra att själv förhandla sig till. Foto: Getty Images

Vad spelar det för roll om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte? Tjänar jag något på det, rent ekonomiskt? Jennifer Nilsson Fridell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, reder ut de vanligaste frågorna kring kollektivavtal.

Min arbetsgivare saknar kollektivavtal. Vad spelar det för roll?

Jennifer Nilson Fridell
Jennifer Nilson Fridell, Sveriges Ingenjörer

– Om ditt företag saknar kollektivavtal så innebär det att din arbetsgivare inte är bunden av ett avtal med en facklig organisation som reglerar anställningsvillkoren för de som arbetar på företaget. Det behöver inte betyda att företaget inte har okej villkor, men fördelen med ett kollektivavtal är att du kan känna dig trygg i att det finns bra villkor som gäller för din anställning.

– En annan fördel med kollektivavtal är att ni som anställda har rätt att organisera er. Det innebär att ni får en insyn i verksamheten och kan vara delaktiga i beslut, i exempelvis lönerevisionen eller när det ska ske en omorganisation.

Vad är poängen med att reglera villkoren för anställning i kollektivavtal? Det finns väl lagar som reglera sådant?

– Nja, riktigt så enkelt är det inte. Det finns många förmåner som inte alls är reglerade i lag. I Sverige har lagstiftaren uppfattningen att arbetsmarknadens parter är väl lämpade att tillsammans reglera anställningsvillkoren branschvis, vilket innebär att vi har en liten statlig inblandning.

– Tänk dig en pyramid – i botten av pyramiden finns de arbetsrättsliga lagarna, de utgör minimivillkoren. Många villkor regleras därför via de centrala kollektivavtalen, pyramidens mellanskikt. Dessa fyller ut och fyller på de villkor som finns reglerade i lag och ger dessutom en mängd förmåner som överhuvudtaget inte finns reglerade i lag. 

Vilka förmåner kan det vara?

– Vi kan ta lönesamtal och lönerevision som ett exempel. Många tror att man har en laglig rätt att revidera sin lön varje år, men rätten till lönesamtal och lönerevision finns inte reglerat i lag utan endast i de centrala kollektivavtalen. Om ditt företag saknar kollektivavtal bör du själv se till att möjligheten till en årlig lönerevision finns inskrivet i ditt anställningskontrakt. 

– Det är samma sak med tjänstepension, flexpension, rätten till extra löneutfyllnad vid sjukdom, föräldralön, försäkringar, övertidsersättning, restidsersättning, omställningshjälp vid uppsägning och mycket mera. 

Min arbetsgivare har policy för både pension, sjuklön och övertidsersättning, räcker inte det?

– Det är viktigt att förstå innebörden av att låta viktiga förmåner regleras genom en hänvisning till en företagspolicy. En företagspolicy är något som arbetsgivaren när som helst kan förändra eller rent av ta bort, utan att förhandla med dig. Vill du vara säker på att dina förmåner inte ensidigt kan ändras av arbetsgivaren så bör du se till att förmånen regleras detaljerat i ditt anställningsavtal. 

Jag har fått höra att min arbetsgivare har bättre avtal och villkor än vad kollektivavtalet ger. Kan jag då förlora på att vi tecknar kollektivavtal?

– Nej, det kan du inte. Kollektivavtalet är ett golv, det säkerställer att alla anställda har samma grundtrygghet, oavsett hur bra man är på att förhandla eller inte. Men det är inte ett tak, det tar inte bort individens förhandlingsutrymme, vilket innebär att du kan ha fler förmåner än vad kollektivavtalet säger.

– Det kan ibland vara svårt att överblicka vad värdet av kollektivavtalet är och jämföra det med arbetsgivarens uppgifter. Arbetsgivaren har ju inte heller insyn i kollektivavtalens villkor och kan därmed inte heller veta att de ligger på samma nivå som dem. På Sveriges Ingenjörers rådgivning hjälper vi gärna till att granska ditt anställningsavtal och se över ditt skydd samt hur detta är reglerat. Vi kan då uppmärksamma dig på om något viktigt saknas.

Vad kan jag tjäna ekonomiskt på att arbetsgivaren har ett kollektivavtal?

– Med kollektivavtalet får du en grundtrygghet som innebär att du har ett fullgott skydd om sjukdom eller olycka skulle vara framme, eller om du ska vara föräldraledig. Om du exempelvis tjänar 55 000 kronor i månaden och jobbar inom privat sektor så får du 48 200 kronor som föräldraledig när du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Utan kollektivavtal får du 33 500 kronor. 

– Det är också viktigt att förstå det stora ekonomiska värde som den kollektivavtalade tjänstepensionen har. Det är PTK som förhandlar med pensionsbolagen och eftersom de förhandlar för så många så har de möjlighet att pressa avgifterna vilket är väldigt förmånligt för de anställda. ITP-paketet innehåller förutom tjänstepension, även extra ersättning vid sjukdom och ekonomiskt skydd för efterlevande.

Vad bör jag ha koll på om det inte finns något kollektivavtal?

– Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för exempelvis tjänstepension, försäkringar och sjuklön så att du är medveten om vilket skydd du har om du till exempel skulle bli långtidssjukskriven. Ibland regleras inte dessa förmåner alls – det vill säga, man står helt utan tjänstepension och extra sjuklön. Om du vet om att du bara får ersättning från Försäkringskassan, som har ett maxtak för sjukpenning som våra medlemmar oftast slår i, så har du i alla fall möjlighet att ta höjd för detta i din privatekonomi. Och om din arbetsgivare inte betalar in för din tjänstepension så måste du hitta en egen lösning. Då bör du också ha en lön som ger utrymme för detta. 

– Har du redan ingått ett anställningsavtal så ligger det i sakens natur att det kan bli svårare att ändra villkoren, det är inget du kan kräva utan ska villkoren ändras så måste du och din arbetsgivare vara överens. Men tala med din arbetsgivare – fråga vilka villkor som gäller, be att få ta del av de företagspolicys som finns.

Finns det saker som jag går miste om utan kollektivavtal och som jag själv inte kan förhandla till mig?

– När en arbetsgivare har kollektivavtal så har ni rätt bilda en lokal facklig organisation och på så sätt få insyn i företaget och vara med och påverka. Arbetsgivaren har skyldighet att informera och förhandla med den lokala fackliga organisationen innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändringar, både på organisations och individnivå. Den lokala fackliga organisationen får också möjligheten att arbeta med löneprocessen, lönekartläggning med mera, vilket är en stor fördel för medlemmarna på arbetsplatsen. Kollektivavtalet innebär dessutom att de lokalfackliga omfattas av Förtroendemannalagens rättigheter och skydd. 

Vad tycker du att man ska tänka på innan man tar anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal?

– Det viktigaste om du väljer att jobba i ett företag utan kollektivavtal är att du är medveten om vad det innebär och att du får med de avtalsvillkor som är viktiga för dig i ditt enskilda anställningsavtal. Företag som saknar kollektivavtal brukar inte sällan själva försöka åstadkomma kollektivavtalsliknande villkor genom olika typer av företagspolicys, vilket är svårt, och vi hittar ofta luckor i till exempel sjuklöneskyddet och i det allmänna försäkringsskyddet.  Det ser olika ut, vissa arbetsgivare lyckas bättre och andra arbetsgivare sämre. Mitt råd är att alltid kontakta oss för konsultation innan du skriver på avtalet.

– Försök om möjligt arbeta hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Det är mer än bara ett avtal, det är en helhetslösning som ger dig förutsägbarhet och trygghet. 

Vad är fördelen för arbetsgivaren med att teckna ett kollektivavtal?

– Många arbetsgivare tycker att den stora styrkan är att det ger en trygghet, man kan vara lugn i att man ligger på en bra nivå och att avtalen är lika för alla. De behöver inte förhandla och ha koll på alla varianter och kan även hänvisa till kollektivavtalet vid rekryteringar. 

– Kollektivavtalen omfattar alla anställda, oavsett om man är med i facket eller inte. Men som medlem i facket har man fler fördelar, till exempel om det skulle ske uppsägningar eller neddragningar. Då är det bara medlemmarna som får hjälp av facket. 

Vad kan jag göra för att påverka min arbetsgivare att teckna kollektivavtal?

– Prata gärna med dina kollegor på din arbetsplats. Är ni flera som önskar kollektivavtal så ger det oss mer tyngd när vi påkallar förhandling med arbetsgivaren om att teckna kollektivavtal. Du kan kontakta oss centralt så berättar vi mer.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Världskarta med olika färg för länderna beroende på hur rättigheterna för anställda är i landet.

Stora skillnader i rättigheter på jobbet

Rätten att gå med i facket ifrågasätts i många länder, liksom rätten att strejka och teckna kollektivavtal. ”Många blir chockade över hur det är. Folk är rädda att säga saker på jobbet.” Här är läget i 161 länder.
Fler artiklar