Få koll på försäkringarna du kan ta via facket

Illustration: Getty Images.

De flesta vet säkert att man kan teckna förmånliga försäkringar via facket. Men försäkringsdjungeln är inte helt lätt att navigera i. Ingenjören har dykt ner i några av de vanligaste gruppförsäkringarna.

Försäkringar är snåriga. Och rent av tråkiga, men viktiga att ha när det väl gäller. Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan man teckna flera gruppförsäkringar via Akademikerförsäkring.

Vad är en gruppförsäkring?

En gruppförsäkring innebär att arbetsgivare, fack eller förening tecknar ett avtal med ett försäkringsbolag där villkoren gäller för en hel grupp.

Nya medlemmar i förbundet omfattas kostnadsfritt av olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, trygghetskapitalförsäkring och livförsäkring i tre månader.

Men nästan mer värdefullt än tre gratismånader är att försäkringarna under denna period kan köpas utan hälsodeklaration. En hälsodeklaration är försäkringsbolagens besiktning av nya kunder. Om försäkringen istället köps direkt hos försäkringsbolagen kan premien höjas om risken bedöms vara högre än normalt utifrån svaren i hälsodeklarationen. Detta syns inte i de allmänna prisexemplen som finns på försäkringsbolagens hemsidor.

Gruppförsäkringarna via Akademikerförsäkring kan varken innehålla premiepåslag för förhöjd risk eller undantagsklausuler. Dessutom är hälsodeklarationen mindre omfattande jämfört med om man tecknar direkt hos försäkringsbolaget.

På större bolag finns ofta möjlighet att teckna gruppförsäkringar. Viktigt att ha i åtanke är att om man sedan byter arbetsgivare till en som inte har gruppförsäkringsavtal får man betala högre premier för att fortsätta vara försäkrad.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring gäller för oförutsedda och yttre händelser, exempelvis om du skadar dig när du ramlar. Försäkringen ger bland annat ersättning för kostnader i samband med vård och behandling, vid eventuell sjukskrivning under behandlings- och läkningstiden, om man får bestående men samt ärrbildning.

Det finns en allmän arbetsskadeförsäkring som täcker olycksfall under arbetstid och som betalas ut av Försäkringskassan. Arbetsplatser med kollektivavtal har ytterligare skydd, men detta gäller också under arbetstid. Dessutom kan det finnas vissa begränsningar vid distansarbete och eftersom man inte är försäkrad under fritiden kan det vara bra att teckna en egen olycksfallsförsäkring.

Det finns två olika nivåer på olycksfallsförsäkringen via Akademikerförsäkring. Försäkringen ger samma ersättning för kostnader i samband med vård oavsett nivå. Utbetalningen för invaliditet, om olyckan ger nedsatt funktionsförmåga, påverkas däremot av försäkringsnivån.

Försäkringsnivå 2024Månadskostnad
1 146 000 kr (20 pbb)30 kr/mån
2 292 000 kr (40 pbb)52 kr/mån
Sifforna gäller Akademikerförsäkrings gruppolycksfallsförsäkring hos Skandia. Pbb = Prisbasbelopp.

Akademikerförsäkrings olycksfallsförsäkring är upphandlad hos Skandia. Det går inte att köpa någon privat olycksfallsförsäkring direkt hos Skandia men är vanligt förekommande hos andra försäkringsbolag.

Det är vanligt att olycksfallsförsäkringar har så kallad avtrappning, vilket innebär att beloppet som betalas ut minskar från och med en viss ålder. Leta efter detta i villkoren vid jämförelse mellan olika försäkringsbolag. Olycksfallsförsäkringen via Akademikerförsäkring har en förmånlig nedtrappning. Vill du veta med om avtrappning, se faktarutan i slutet av artikeln.

Tänk på det här:

  • Att olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt
  • Om det finns undantag för riskfyllda aktiviteter, exempelvis off-pist-åkning (inga undantag hos Akademikerförsäkring)
  • Avtrappning, när den i sådana fall börjar och antal procentenheter per år

Olycksfallsförsäkring vid sjukdom

En olycksfallsförsäkring kan vidgas till en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Istället för att endast vara försäkrad mot olyckor omfattar försäkringen då även sjukdom. Observera att sjukdelen i en sjuk- och olycksfallsförsäkring inte har någonting med en sjukförsäkring, som är en sjukskrivningsförsäkring (se nästa punkt) att göra.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring ger pengar månadsvis vid långvarig sjukskrivning. I valet att teckna en sjukförsäkring eller ej gäller det helt enkelt att bedöma om sjukpenningen från Försäkringskassan samt eventuell sjuklön från arbetsgivaren (påverkas bland annat av kollektivavtal) skulle räcka vid långvarig sjukskrivning.

Ersättningskollen ger en bra bild över hur mycket pengar du skulle få vid långvarig sjukskrivning. https://www.ersattningskollen.se/

Det finns en rad olika försäkringsnivåer att välja mellan och premien påverkas av både ålder och lön. En försäkringsnivå på 3500 kr per månad för en person i åldersspannet 40 till 49 år och med en månadslön mellan 50 och 60 tusen ligger på 45 kr per månad via Akademikerförsäkring. Fler prisexempel finns på följande tänk: https://www.akademikerforsakring.se/vara-forsakringar/sjukforsakring/

Ingenjören har inte hittat något försäkringsbolag där det går att teckna en privat sjukförsäkring utan att gå via fackförbund eller arbetsgivare.

En viktig sak att titta på är under hur många månader man kan få ersättning. Sjukförsäkringen via Akademikerförsäkring har 60 månader som max, alltså fem år, vilket är högt i sammanhanget. Det är bra att vara medveten om att sjukpenningen från Försäkringskassan sjunker efter ett års sjukskrivning.

Det vanligaste är att sjukförsäkringar har 90 dagars karens, vilket innebär att ersättningen börjar efter 90 dagars sjukskrivning, och gäller även hos Akademikerförsäkring.

Tänk på det här:

  • Under hur många månader man kan få utbetalning
  • Att karenstiden inte är mer än 90 dagar

Livförsäkring

En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till en förmånstagare om du skulle avlida. Den här typen av försäkring är främst relevant för den som har någon som är ekonomiskt beroende av en, exempelvis om man har barn som fortfarande bor hemma eller har bolån tillsammans med en partner.

Vanligtvis finns en avtrappning på livförsäkringar, alltså att beloppet som betalas ut minskar från och med en viss ålder, och brukar då börja vid 55 eller 60 år. Skandias livförsäkring har ingen avtrappning, det gäller oavsett om man tecknar grupplivförsäkringen via Akademikerförsäkring eller privat direkt hos Skandia.

Det är inte helt lätt att jämföra gruppförsäkringar med privata försäkringar och att enbart titta på exempelpremier riskerar att bli missvisande.

Den som vill teckna en livförsäkring på 20 prisbasbelopp, på drygt en miljon kronor, och är 45 år får betala 46 kr/mån för en privat försäkring direkt hos Skandia och 92 kr/mån för en gruppförsäkring via Akademikerförsäkring. Vid första anblick ser det alltså ut som att den privata livförsäkringen som köps direkt hos Skandia är mycket billigare än gruppförsäkringen via Akademikerförsäkring, men det är viktigt att förstå att det är produkter som prissätts på olika sätt.

En stor skillnad är att det inte finns några premiepåslag, alltså dolda tilläggsavgifter, i gruppförsäkringens månadskostnad. En riskpremie på gruppnivå är redan inbakad i månadskostnaden och istället är hälsodeklarationen något lättare. Premien för privata livförsäkringen kan däremot bli högre efter utvärderingen av hälsodeklarationen. Detta syns inte i prisexemplet 46 kr/mån, som är det lägsta “baspriset” innan eventuella påslag.

Ytterligare en skillnad som försvårar jämförelsen är åldersnivåerna. För gruppförsäkringen är premien på tioårsintervall medan den privata ändras varje år. Vidare har den privata livförsäkringen undantag för exempelvis riskfyllda aktiviteter eller självmord, något som ingår i grupplivförsäkringen.

Tänk på det här:

  • Avtrappning, ålder som den börjar vid och antal procentenheter per år
  • Om det finns undantag för exempelvis riskfyllda aktiviteter eller självmord

Hemförsäkring

En hemförsäkring skyddar dina saker i hemmet om du exempelvis råkar ut för brand eller inbrott. Den som bor i bostadsrätt eller villa bör även teckna en bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring som skyddar själva bostaden vid exempelvis brand eller vattenläcka.

Se till att kolla upp om alla som är folkbokförda på adressen automatiskt omfattas av hemförsäkringen eller om varje familjemedlem måste anges på försäkringsbrevet. Akademikerförsäkrings hemförsäkring är upphandlad via Trygg-Hansa och där måste samtliga som ska omfattas av försäkringen anges på försäkringsbrevet. Det gäller även barn som har fyllt 18 år.

Vanligtvis ingår 45 dagars reseförsäkring i en hemförsäkring. Ofta finns det begränsningar för riskfyllda aktiviteter i reseförsäkringen, vilket kan vara bra att känna till innan avresa.

En hemförsäkring som tecknas via Akademikerförsäkring ger fem procent rabatt på ordinarie tariff hos Trygg-Hansa och även samlingsrabatt om du har fler försäkringar hos Trygg-Hansa.

Vad är avtrappning?

Avtrappning innebär att ersättningsbeloppet minskar med åren. Två krångliga men viktiga begrepp i detta sammanhang är medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är en bestående nedsättning av den fysiska förmågan, en bestående skada helt enkelt. Ekonomisk invaliditet är arbetsoförmåga, om man inte kan jobba i samma utsträckning som tidigare efter olyckan. Den som får bestående men av en olycka, antingen ekonomisk eller medicinsk invaliditet, får alltså ersättning från olycksfallsförsäkringen i form av en klumpsumma. Men den potentiella klumpsumman blir ofta mindre efter en viss ålder, så kallad nedtrappning.

Olycksfallsförsäkringen via Akademikerförsäkring har ingen avtrappning på medicinsk invaliditet, vilket är förmånligt för den här typen av försäkringar. Avtrappningen på ekonomisk invaliditet ligger på fem procent på det ursprungliga försäkringsbeloppet för varje år efter att man har fyllt 45.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så stöttar du din utmattade kollega

Så stöttar du din utmattade kollega

Den tidigare samarbetsvilliga jobbarkompisen med gott humör verkar stressad och irriterad. Det har dessutom börjat påverka kollegorna. Här får du råd hur du kan stötta på bästa sätt.
Fler artiklar