Svårt för konsulter att få ersättning för sin övertid

Det finns en underförstådd överenskommelse i konsultbranschen att man inte tar ut övertidsersättning när man jobbar över. Foto: Getty Images

När du jobbar övertid så ska du få ersättning. Det låter kanske som en självklarhet, men inom konsultbranschen är det fortfarande långt ifrån självklart. ”Det är inte ovanligt att konsulter har en svartkomp för sin övertid, som inte är synlig för arbetsgivaren” säger Frida Elfving på Sveriges Ingenjörer.

Frida Elfving är avtalsansvarig för Innovationsavtalet på Sveriges Ingenjörer. Det avtalet organiserar bolag inom industri och teknikkonsultbranschen Hon konstaterar att många av de medlemmar hon möter jobbar övertid, utan att få någon ersättning för det. Detta trots att de inte avtalat bort sin övertid via något avtal om övertidsavlösen.

– Många konsulter är otroligt lojala gentemot sina kunder och uppdragsgivare och vill göra sitt absoluta bästa. Men om man behöver lägga några timmar extra på uppdraget så ska man också ha betalt för det, säger hon.

Arbetsgivaren vill inte ta kostnaden

Orsakerna till att man inte får ut sin övertid kan vara flera. Men Frida Elfving tror att det bottnar i att arbetsgivaren inte vill ta kostnaden för övertiden. Om konsulten arbetar enligt ett fast pris innebär det att all extra tid som behövs för att leverera ett uppdrag i tid måste hanteras internt, som beordrad övertid.

Rent teoretiskt borde detta inte vara ett problem. Frida Elfving konstaterar att konsulter lever i en värld av tid – allt de gör mäts och utvärderas i tid. Det borde förenkla tillvaron och göra även övertiden synlig, men i praktiken är det snarare tvärtom.

– Ett vanligt problem är att tidrapporteringen är kopplad till kundens faktura. Om du behöver jobba över för att bli klar med ett uppdrag, men inte kan lägga det på kundens faktura, så går den tiden inte att registrera, förklarar Frida Elfving.

Utbredd missuppfattning

Linda Johnsson arbetar som konsult på WSP och är även fackligt aktiv i Akademikerföreningen. Hon känner väl igen sig i problematiken.

– Det finns en utbredd missuppfattning inom branschen där man menar att det inte går att beordra övertid om den inte kan faktureras. Den uppfattningen går direkt emot kollektivavtalen, poängterar hon och förklarar att även konsulter – på uppdrag med fast pris eller där man inte har något avtal om övertid med kunden – kan beordras övertid om det är nödvändigt.

5 tips: Så lyfter du diskussionen om övertid

1. Synliggör tiden. Se till att det finns system för att registrera all tid, även den som inte faktureras till kund.

2. Ställ krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen.

3. Prata om arbetstiden. Hur ska man hantera tid som inte ryms inom uppdraget?

4. Kräv rätt ersättning. Övertid ska ersättas enligt avtalet. Använd inte flexen för övertid som är beordrad.

5. Ta kontakt med de förtroendevalda på arbetsplatsen om du har en för hög arbetsbelastning eller känner att det inte går att registrera all arbetad tid på rätt sätt.

Men det finns en kultur, en underförstådd överenskommelse, i konsultbranschen att man inte tar ut övertidsersättning när man jobbar över. Många konsulter har ett fritt och självständigt arbete och styr också till stor del över sin egen tid.

Gränsdragningen är otydlig

Att i ett pressat läge gå till sin chef och förklara att hen måste beordra övertid kan vara komplicerat och ibland praktiskt omöjligt.

Dessutom är gränsdragningen ibland otydlig – är detta extra tid som jag lägger ned för att uppdraget ska bli klart, eller för att jag vill ge det lilla extra?

– Men den bedömningen bör inte ligga på den enskilda konsultens axlar utan vara något man bedömer i samråd med sin chef, poängterar Linda Johnsson.

Antecknar övertid på sidan av

Konsekvensen blir att många konsulter hanterar sin övertid på egen hand. Frida Elfving har till och med sett exempel där man för en tidsbok på sidan av, en svartkomp, som inte är synlig för arbetsgivaren. Andra varianter är att det finns en möjlighet att rapportera sin övertid, men att den ersätts timme mot timme.

– Problemet är att man då inte får den ersättning man har rätt till. Dessutom blir det svårt för arbetsgivaren att se hur mycket de anställda arbetar och att sätta in åtgärder om någon har en osund arbetsbelastning, poängterar Frida Elfving.

Läs också: Se upp så att flextiden inte blir en arbetsmiljöfälla

På Linda Johnssons arbetsplats har de efter många års diskussioner äntligen ett rapporteringssystem på plats som synliggör både flex- och övertid. Men många av de grundläggande problemen kvarstår.

– Vi har jobbat länge med frågan och har med det nya rapporteringssystemet tagit ett steg i rätt riktning. Men vi är inte i mål. Vi behöver informera och arbeta mycket mer för att förändra kulturen och hitta nya sätt i hur vi ser på och styr vår arbetstid, säger Linda Johnsson.

Värdesäkra din övertid

Frida Elfving tror att det är viktigt att lyfta diskussionerna om arbetstid inom konsultbranschen och att seniora konsulter också tar ett ansvar för att prata arbetstid med nya kollegor.

Prata med varandra, ställ krav att din övertid blir godkänd av din närmaste chef och att du dessutom får den ersättning som avtalet ger rätt till, är hennes råd.

– Se till att värdesäkra din övertid. Se upp med lösningar där övertid ersätts timme mot timme – eller ännu värre, att den sätts upp på flextiden. Om du har varit tvungen att jobba över för att lösa uppdraget i tid så ska du också ha rätt till ersättning, poängterar hon.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar