Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Ingenjörer och andra akademiker i kommuner och regioner har fått ett nytt avtal. Foto: Getty Images.

I slutet av mars kom fack och arbetsgivare överens om ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.

Sveriges Ingenjörer ingår som ett av 16 Sacoförbund i AkademikerAlliansen som förhandlar avtal i kommuner och regioner.

I det nya avtalet mellan AkademikerAlliansen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har parterna bland annat kommit överens om en fortsatt satsning på förebyggande arbetsmiljöarbete. Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete med fokus på att chefer ska ha en hållbar arbetsmiljö och kunna klara sitt ledaruppdrag.

Hur kommer chefer och medarbetare märka av satsningen?

– I avtalet är inga åtgärder reglerade, men fack och arbetsgivare är överens i tecknad avsiktsförklaring om att arbetsmiljön har hög prioritet, säger Jörgen Lundqvist, ombudsman på Sveriges Ingenjörer med ansvar för kommuner och regioner.

Ett viktigt arbete kommer ske i det som kallas Välfärdens partsråd där AkademikerAlliansen har representanter. En viktig källa i arbetet blir Suntarbetsliv som bland annat tagit fram det digitala, forskningsbaserade verktyget ”Chefoskopet”. I det finns guidelines och kunskap om ”best practice” för att förbättra arbetsmiljön för chefer.

 – I nästa steg ska konkreta insatser starta på arbetsplatserna och dessa kommer utformas i samverkan mellan de lokala parterna.   

Kompetensutveckling och övertid

I det nya avtalet finns också skärpta regler för medarbetare som har avtalat bort övertidsersättning. I samband med en sådan överenskommelse ska arbetsgivare och medarbetare diskutera förutsättningar och kompensation.   

Jörgen Lundqvist anser att det är ett viktigt framsteg att avtalet nu tydligt ställer krav på en dialog mellan arbetsgivare och medarbetare i den här frågan.

– Det var viktigt att få bort ”default-läget” som fanns tidigare då förutsättningarna för en övertidsavlösning ofta inte diskuterades. Det här är en viktig arbetsmiljöfråga, inte minst för ingenjörerna, säger han.

I det nya avtalet har det också blivit tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetare får den kompetensutveckling som behövs.

– Det sätter fokus på hur arbetsgivarna ska klara kompetensförsörjningen. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att kartlägga verksamhetens kompetensbehov och för att utveckla medarbetarna. Helt enkelt för att klara att hålla hög kvalitet i verksamheten på sikt.

Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter och har så kallad förskjuten arbetstid har också fått bättre villkor.  

Arbetet fortsätter i arbetsgrupper

I flera viktiga frågor har fack och arbetsgivare också kommit överens om att fortsätta arbeta tillsammans. AkademikerAlliansen har tryckt på för mer attraktiva arbetsvillkor för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. Det arbetet kommer nu fortsätta i en arbetsgrupp.

En annan partsgemensam arbetsgrupp ska arbeta med förbättringar av löneprocesser och löneöversyner. En tredje grupp ska genomföra en långsiktig översyn av arbetstidsreglerna och en fjärde grupp ska jobba med arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten.

Jörgen Lundqvist säger att arbetsgrupperna har en viktig roll och inte ska ses som om omskrivning för att parkera frågorna. Tvärtom.

– Arbetsgrupperna gör ett viktigt arbete med att förbättra tillämpningen av gällande avtal. Det är viktigt att tydliggöra vad som är parternas avsikt, helt enkelt hur avtalet ska tillämpas i olika frågor.  

Inför kommande avtalsrörelse blir arbetsgrupperna också ett viktigt forum för att resonera och hitta fram till bättre lösningar.

– Avtalsrörelsen sker under en begränsad tid och då finns inte tiden som behövs för att kunna enas om mer genomgripande förändringar.  

Jörgen Lundqvist är över lag nöjd med det nya avtalet.

– Vi är på väg mot en riktning som är viktig för våra medlemmar. Sveriges Ingenjörer förhandlar som sagt inte ensam, vi är ett av 16 fackförbund som förhandlar tillsammans.

Huvudpunkterna i avtalet mellan AkademikerAlliansen och SKR:

 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö.
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling där arbetsgivarens ansvar förtydligas.
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet.
 • OB-tilläggen och andra i krontalssatta ersättningar höjs i nivå med industrimärket.
 • En möjlighet till flytande dygnsbryt införs inom räddningstjänsten.
 • Bättre möjligheter att tillämpa avtalet korrekt för skiljelinjen mellan övertidsersättning och tilläggsersättning för förskjuten arbetstid. (När tillsägelse om förskjutet arbetspass sker samma dygn som arbetspasset ska starta betalar arbetsgivaren en ersättning för det nya passet. Det gäller även nattpass när tillsägelsen sker samma dygn. Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så tidigt som möjligt, dock senast dagen innan).
 • Fyra olika partsgemensamma grupper ska arbeta vidare med: kompetensutmaningarna inom sektorn, bättre löneprocesser, tydligare regelverk för arbetstider och en grupp ska arbeta särskilt med arbetstidsreglerna i räddningstjänsten.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

 • Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

  Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

  Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
 • Nya avtal för akademiker i kommunala bolag

  Nya avtal för akademiker i kommunala bolag

  Nu finns nya branschavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona. Bland annat får akademikerna bättre villkor vid beredskapsarbete och för dem som tvingas bryta sin dygnsvila.
 • Löser vattenläckage med hjälp av AI

  Löser vattenläckage med hjälp av AI

  Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
 • 8 råd för att minska semesterstressen

  8 råd för att minska semesterstressen

  Hur hanterar jag rastlösheten i början av semestern? Och är det dumt att öppna jobbmejlen när man är ledig? Stressforskarens råd visar vägen mot en lugnare och skönare sommar.
 • Hur reser vi på semester 2050?

  Hur reser vi på semester 2050?

  Vätgasdrivet flyg eller lättbokat tåg? Elflyg eller utflykt med elbilen? Ingenjören bad fyra ingenjörer och forskare framtidsspana om hur de tror att vi åker på semester år 2050.
Nya avtal för akademiker i kommunala bolag

Nya avtal för akademiker i kommunala bolag

Nu finns nya branschavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona. Bland annat får akademikerna bättre villkor vid beredskapsarbete och för dem som tvingas bryta sin dygnsvila.
Fler artiklar