Utbildning

LU Sustainable Travel Stories

LTH-forskare bloggar om tågresor

Hur kan forskare kombinera behovet av att resa med behovet att minska klimatpåverkan? På Lunds universitet har man startat en blogg för att lyfta fram alternativ till flyg.