Här är de populäraste kurserna för yrkesverksamma ingenjörer

Kurser i programmering och AI intresserar många ingenjörer, men även klimatfrågor, hållbar energi och cirkulär ekonomi. Foto: Getty Images.

Universitet och högskolor har hundratals korta kurser för yrkesverksamma ingenjörer. Ingenjören har kontaktat 19 lärosäten och tagit reda på vilka kurser som är mest populära. De flesta söker du via antagning.se som öppnar 15 mars.  

Många högskolor som utbildar civil- och högskoleingenjörer ger också fristående kurser som riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer som vill ha kompetensutveckling.

Ingenjören har bett alla lärosäten som utbildar ingenjörer lista de fristående kurser riktade mot ingenjörer som var populärast förra året.

19 av 20 lärosäten har svarat och sammanställningen visar tydligt att programmering, cybersäkerhet och AI är områden som intresserar många, men även klimat och hållbarhet.

Fler lärosäten har också utvecklat onlinekurser, så kallade Moocar  (Massive Open Online Course) där deltagarna kan läsa i egen studietakt. Några lärosäten erbjuder också uppdragsutbildningar och längre påbyggnadsutbildningar.

De fristående kurserna söker man via www.antagning.se Ansökan för höstens kurser öppnar 15 mars och stänger 15 april.

Onlinekurser och vissa andra utbildningar söker man via länkar som finns på lärosätenas hemsidor. Många har samlat kurer för yrkesverksamma under en särskild sida.  Vi har samlat länkarna under respektive lärosäte.

Sist i artikeln finns information om två initiativ/projekt där flera lärosäten tillsammans med näringslivet har tagit fram korta webbaserade utbildningar. Det är Ingenjör 4.0 som är inriktad mot industrin och Öppen för klimatet som har kurser om klimatomställning.

KTH

KTH har gjort en rejäl satsning på vidareutbildning för yrkesverksamma ingenjörer och erbjuder över 150 fristående kurser varje termin. Ungefär en tredjedel kräver ingen närvaro och en del är flexibla, vilket gör att man kan läsa dem när som helst på dygnet.

De tre populäraste kurserna förra året var:

 • Programmering i Python
 • Cybersäkerhet
 • Prokrastinering och perfektionism

Här kan du se alla fristående kurser för yrkesverksamma som KTH erbjuder.

På den här sidan hittar du all information om kompetensutveckling för yrkesverksamma på KTH.

Chalmers

Hösten 2024 har Chalmers fyra fristående kurser riktade mot yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden
 • Förnyelsebar elproduktion och eltransporter
 • Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi

Chalmers erbjuder också digitala utbildningar, så kallade Open Online Courses. Här kan du läsa om de digitala kurserna i Canvas och EdX och hur du anmäler dig.

Här har Chalmers samlat all information om vidareutbildning/kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer

Uppsala universitet

Under hösten 2024 ger Uppsala universitet cirka 50 fristående kurser riktade mot yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Informationsteknologi – möjligheter och utmaningar, 10 hp,
 • Vindkraft – grundkurs, 7,5 hp
 • Datorer och programmering, 10 hp sommarkurs

I år har Uppsala universitet tagit fram några nya kurser särskilt riktade till yrkesverksamma inom teknikområdet.

Spårbundna elektriska transporter I och II (3 hp vardera)
Batterier för elektromobilitet 7,5hp  

Batteriteknik är en efterfrågad kompetens och för den som är intresserad av batteribranschen har Uppsala universitet också ett särskilt mastersprogram i batteriteknik och energilagring.

Uppsala universitet har samlat all information om livslångt lärande här:

Linköpings tekniska högskola

Under hösten 2024 erbjuder Linköpings tekniska högskola ett trettiotal korta kurser som kan passa för yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Grunderna i AI
 • Cybersäkerhet – grunder och medvetenhet
 • Retorik: Att leda och lyssna i yrkeslivet

LiU även några sommarkurser som ges på distans som kan vara intressanta för ingenjörer.

Innovation och entreprenörskap, 6 hp

Ledarskap och organisation, 6 hp

Projektledning, 6 hp

LiU Uppdragsutbildning erbjuder både öppna och skräddarsydda uppdragsutbildningar bland annat för ingenjörer. Linköpings Universitet erbjuder också ett antal MOOCar med relevans för ingenjörer.

I dagsläget har LiU inte någon sida med samlad information om kurser för ingenjörer, men information om kompetensutveckling för yrkesverksamma finns på den här sidan.  Där kan man bland annat söka fram relevanta kurser genom att filtrera på termin, ämne, studietakt, mm, samt hitta information om uppdragsutbildning och om aktuella MOOCar.

Mälardalens universitet

Mälardalens universitet erbjuder hösten 2024 ett fyrtiotal kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

Du hittar kurserna här.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Projektledning för innovation
 • Cirkulär ekonomi i samband med miljöteknik
 • Introduktion till maskininlärning

Mälardalens universitet erbjuder också ett par masterprogram som lämpar sig väl för yrkesverksamma att studera på flexibel tid och som helhet eller i delar:

 • Masterprogrammet i Cybersäkerhet och
 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling.

Lunds tekniska högskola

Lunds tekniska högskola har samlat kurserna som är lämpliga för yrkesverksamma ingenjörer under den här länken.

Det här var de två populäraste kurserna förra året:

 • Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs (5 hp)
 • Programmeringsteknik grundkurs (7,5 hp)

En kurs som också var populär:

 • Mat, myter och molekyler (7,5 hp)

Malmö universitet

Under hösten 2024 erbjuder Malmö universitet en rad kurser, både på grundnivå och avancerad nivå, för yrkesverksamma ingenjörer.

Inför våren 2024 var dessa två kurser de med flest sökande:

 • Digital innovation och entreprenörskap
 • Application Development for Android

På den här samlingssidan finns information om alla kurser vid Malmö universitet som kan vara intressanta för yrkesverksamma ingenjörer.

Blekinge tekniska högskola

Under hösten 2024 erbjuder Blekinge tekniska högskola 33 kurser riktade mot yrkesverksamma ingenjörer.

Hösten 2023 hade dessa kurser flest sökande:

 • Digitalisering och affärsutveckling
 • Investeringsanalys
 • Strategisk planering för organisatoriska hållbarhetsomställningar

Blekinge tekniska högskola har samlat information om kompetensutveckling på den här sidan.

Luleå tekniska universitet

Under hösten 2024 erbjuder Luleå tekniska universitet omkring 30 kurser som skulle kunna vara intressanta för någon kategori av yrkesverksamma ingenjörer med rätt förkunskaper (kurser på halv- eller kvartsfart och på distans).

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Introduktion till programmering och C#
 • Inledande programmering i Java
 • Introduktion till artificiell intelligens

LTU Professional Education erbjuder både öppna och skräddarsydda uppdragsutbildningar och kostnadsfria onlinekurser, så kallade MOOC (Massive Open Online Course). Många av dessa är för ingenjörer.

Information om kompetensutveckling för yrkesverksamma finns samlat på den här sidan.

Högskolan i Gävle

Under hösten 2024 erbjuder Högskolan i Gävle omkring 30 kurser som kan vara intressanta för någon kategori av ingenjörer beroende på inriktning.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Introduktion till programmering i Python 7,5 hp
 • Grundkurs IT 7,5 hp
 • 3D-modellering och animation i Open Source-miljö 7,5 hp

Här hittar du alla fristående kurser på Högskolan i Gävle. Du kan hitta kurser inom olika ämnen.

Högskolan i Gävle har också några uppdragsutbildningar för ingenjörer, som kan ges beroende på efterfrågan. Mer information om det finns här.

Högskolan i Halmstad

Hösten 2024 ger Högskolan i Halmstad femton fristående kurser som särskilt passar yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna på avancerad nivå förra året:

 • AI för chefer
 • Python – en inkörsport till Machine Learning
 • Implementering av AI

De två populäraste kurserna på grundnivå (vilket kan vara intressant även för en yrkesverksam ingenjör) var:

 • Projektledning och projektarbete  
 • Energieffektivisering  

Åtta av kurserna ingår i ett särskilt utbildningsprogram som riktar sig till yrkesverksamma inom AI, människocentrerad design och innovation management, som Högskolan i Halmstad har tagit fram. Alla kurser ges på distans och undervisningsspråket är engelska. Man kan välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Läs om programmet MAISTR här:

Högskolan erbjuder också en öppen onlinekurs i ett nytt format, som man går i egen takt. Det är en poddbaserad kurs om maskinlärning och AI.

Högskolan i Halmstad har samlat information om kurserna för yrkesverksamma här:

Örebro universitet

Under hösten 2024 erbjuder Örebro universitet ett fyrtiotal kurser som lämpar sig för yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Datateknik, avancerad nivå, Distribuerad artificiell intelligens och multiagentsystem
 • Kvalitetsutveckling I, distans 
 • Programmering grundkurs

Inom Örebro universitets utbud av kurser inom AI och aktuella kurser inom Smarter (kompetensutveckling inom AI) är dessa tre, av 11 kurser, de mest populära:

 • Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning
 • Datateknik, avancerad nivå, Reinforcement learning
 • Datateknik, AI och cybersäkerhet (start mars 2024)

Här kan du läsa mer om Smarter.

Örebro universitet har samlad information om kompetensutveckling för yrkesverksamma på den här webbsidan.

Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde erbjuder 25 kurser som är särskilt riktade mot yrkesverksamma inom industri.

Information om alla kurser finns här: 

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Projektledning – grundläggande begrepp och metoder, CAD
 • Introduktion till ritteknik och 3D-modellering
 • Hållbar produktutveckling inriktning UX

Högskolan i Skövde driver även ett specifikt projekt, finansierat av KK-stiftelsen, med kurser för yrkesverksamma med fokus på digital transformation. Mer information finns här.

Tekniska högskolan vid Jönköping University

Tekniska Högskolan vid Jönköping University erbjuder ett femtontal fristående kurser riktade mot yrkesverksamma inom industrin inför hösten 2024.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Projektledning 15 hp
 • Det operativa ledarskapet 15 hp
 • Datadriven AI för beslutsfattare 5 hp

Alla kurser är sökbara via antagning.se, men vissa har separata ansökningsperioder.

Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder också flera korta kurser anpassade för yrkesverksamma inom AI, gjutning, ledarskap och projektledning. Här finns alla aktuella kurser för yrkesverksamma.

Inför 2025 pågår utveckling av ett flertal kurser med fokus hållbar tillverkning inom metalliska material tillsammans med andra lärosäten och industriella partners. Läs mer här.

Högskolan Väst

Under hösten 2024 erbjuder Högskolan Väst 22 kurser är framtagna speciellt för yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Introduktion till industriell cybersäkerhet
 • Batterier i elektriska fordon
 • Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier

Högskolan Väst har också den riktade utbildningssatsningen ProdEx –  Expert i Produktionsteknik. Där finns korta kurser på avancerad nivå inom produktionsteknik. Kurserna är kostnadsfria och ges både på distans och på campus.

Information om alla korta kurser för yrkesverksamma ingenjörer finns här

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet erbjuder höstterminen 2024 ett stort utbud av fristående kurser på distans. Det finns bland annat ett antal korta kurser inom datateknik/elektroteknik och kemiteknik som är särskilt framtagna för att passa för yrkesverksamma.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp
 • Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp
 • Databaser, 7,5 hp

Mittuniversitetet har också ett brett utbud av distanskurser som passar extra bra för kompetensutveckling. Ett urval av dessa kan du läsa om här.

Karlstads universitet

Karlstads universitet har framför allt gjort en satsning på kompetensutveckling för ingenjörer inom datavetenskap. Hösten 2024 erbjuder man 12 kurser som är specifikt framtagna för att kunna kombinera med jobb för yrkesverksamma ingenjörer.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • Introduktion till programmering och databehandling 7.5 hp, halvfart, distans
 • Orienteringskurs i GIS 7,5 hp, kvartsfart, distans
 • Hållbar produktutveckling 15 hp, halvfart, campus

Här finns samlingssida med kurser för yrkesverksamma inom hälsa, natur- och teknikvetenskap.

På Karlstads universitet finns också ISE (Improving value creation through service edication) som erbjuder korta avgiftsfria distanskurser utvecklade i dialog med näringslivet.

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Kristianstad har bland annat kurser i olika programmeringsspråk som kan passa för yrkesverksamma ingenjörer. Under hösten 2024 ges sex sådana kurser.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

Programmering i Python (ges under sommaren) 

Programmering i C (höstterminen)  

Grundläggande programmering i C# (vårterminen) 

Högskolan i Dalarna

Under hösten 2024 ger Högskolan Dalarna cirka 40 fristående kurser inom teknik (inklusive IT) med innehåll som möter behov i ett livslångt lärande. Kurserna är inte specifikt utvecklade för enbart livslångt lärande utan flertalet ingår i olika utbildningsprogram och kan kräva visst förkunskapskrav.

Det här var de tre populäraste kurserna förra året:

 • 3D CAD 7,5­ hp
 • Bygg CAD, 5 hp
 • Databassystem 7,5 hp

På den här sidan hittar man alla utbildningar på Högskolan i Dalarna. Filtrera fram kurserna som startar i höst inom det område du är intresserad av.

Särskilda satsningar där flera universitet samarbetar

Ingenjör 4.0 är en satsning där 13 svenska högskolor och universitet samverkar med SKF, AB Volvo, Sandvik, Scania för att ta fram korta webbaserade utbildningsmoduler. Kurserna inriktade mot industrins kompetensbehov för den snabba digitalisering som pågår.

Här hittar du alla kurser inom Ingenjör 4.0.

Här kan du läsa Ingenjörens artikel från 2021 om Ingenjör 4.0

Öppen för klimatet/Open för the Climate är ett regeringsuppdrag att skapa öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning.

Nio lärosäten samarbetar med relevanta organisationer i näringsliv och det omgivande samhället. Uppdraget samordnas av Uppsala universitet och det finns kurser både på engelska och svenska.

Här hittar du alla kurser inom Öppen för klimatet/Open for Climate.

Lämna en kommentar

Senaste nytt