Dubblerad CSN-ränta – så kostar studielånet efter examen

Högre ränta har gjort studielånen dyrare. Men har du kollat hur mycket du får betala när du är klar med studierna? Foto: Getty Images.

Räntan på studielån har gått upp men det innebär inga större smällar för privatekonomin. För nyexade ingenjörer blir det upp till ett par hundralappar mer i månaden kommande år.

Inflationen och ränteläget har varit i fokus de senaste ett och halvt åren. Även räntan på studielån har gått upp, dock inte i lika snabb takt som styrräntan som idag ligger på fyra procent.

Under 2023 var CSN-räntan 0,59 procent och för 2024 uppgår den till 1,23 procent. I runda slängar en dubblering, men fortfarande en förmånlig nivå i sammanhanget.

Prognosen för 2025 är i dagsläget 2,12 procent men kan komma att justeras ned något vid nästa prognos som släpps i februari.

Inbyggd trögrörlighet

Anledningen till att räntan på CSN-lån inte har gått upp lika snabbt som styrräntan är att den bland annat baseras på ett snitt av statens upplåningskostnader från de senaste tre åren. Det finns med andra ord en inbyggd trögrörlighet.

Ränteavdraget redan inbakat

Studielåneräntan är reducerad med 30 procent, motsvarande rätten till avdrag för kapitalkostnader i skattesystemen som ofta kallas ränteavdrag. Räntan för studielån är därmed inte avdragsgill.

CSN har på Ingenjörens förfrågan tagit fram räkneexempel för civil- respektive högskoleingenjörsstudenter som tar examen till våren och har tagit fullt studielån under studietiden. Dessa börjar tidigast att betala tillbaka från och med januari 2025.

Återbetalningsskyldigheten börjar nämligen tidigast sex månader från det att man senast hade studiemedel och ett årsskifte har passerat.

– Slutar man studera med studiemedel på våren löper den betalningsfria perioden under hösten och du blir återbetalningsskyldig från och med januari året därpå. Slutar man studera under hösten hinner inte de betalningsfria sex månaderna passera till närmsta årsskifte, då passerar hela nästa år också fram till nästa årsskifte, säger Patric Peippo, utredare på CSN.

Årsbeloppet som ska betalas till CSN räknas utifrån en annuitetsformel som beror på:

  • Skuldens storlek
  • Räntan för kalenderåret
  • Den återstående betalningstiden
  • Uppräkningstalet på omkring två procent

– Variablerna som påverkar mest är hur stor skuld man har och under hur lång tid man ska betala tillbaka den på. Räntan påverkar till viss del hur årsbeloppet sätts, säger Patric Peippo.

Examen i vår? Det här kommer du betala

En högskoleingenjörsstudent som tar examen våren 2024 och har maxat lånedelen under sina tre studieår har vid 2025 års ingång 249 000 kronor i studieskuld. Motsvarande belopp för civilingenjörer som har pluggat i fem år är 403 000 kronor.

Årsbelopp
högskoleingenjör
Årsbelopp
högskoleingenjör
Årlig räntesats
Årsbelopp 20259 280 kr15 019 kr2,12%*
Årsbelopp 202610 598 kr17 152 kr2,42%*
Källa: CSN (simulerad återbetalningstid 25 år)
*Uppgifterna är prgnostiserade.

Dubblerad CSN-ränta ger ingen ekonomisk smäll

Under 2025 beräknas en nybakad civilingenjör betala 1 252 kronor per månad på sitt studielån medan en nyexaminerad högskoleingenjör får betala 773 kr/mån.

Året 2026 väntas beloppen stiga med runt 180 kronor i månaden för civilingenjörer och 110 kronor i månaden för högskoleingenjörer.

Men hur mycket mer får nyexaminerade betala nu jämfört med ett par år tillbaka när CSN-räntan var betydligt lägre?

Om man för enkelhetens skull använder samma skuld (249 000 kr för högskoleingenjörer och 403 000 kr för civilingenjörer) kan man se att de tidigare, lägre räntesatserna (0,59 procent 2023 och 1,23 procent 2024) inte gör särskilt stor skillnad för årsbeloppen.

Civilingenjörsstudenter som tog examen våren 2022 betalade 1 056 kronor i månaden och de som tog examen 2023 betalade 1 172 kronor i månaden under sitt första återbetalningsår.

Högskoleingenjörer som tog examen våren 2022 betalade 656 kronor i månaden och högskoleingenjörer som tog examen 2023 betalade 728 kronor i månaden under sitt första återbetalningsår.

– CSN-lånet är ett fördelaktigt lån, till skillnad från bankerna har vi inget vinstintresse. Jag tycker inte att den högre räntan ska avskräcka från att ta lån men är man i studier är det bra att reflektera över att det medför en kostnad och fundera på hur mycket lån man faktiskt behöver ta, säger Patric Peippo.

Konstruktionen med en uppräkningsprocent gör att årsbeloppen blir lägre under den första delen av återbetalningstiden, då man som nyexaminerad förmodligen har lägre lön än senare under karriären, och ökar årligen.

Varje år räknas föregående års årsbelopp upp med två procent vid oförändrad ränta. En ränteförändring kan göra att ökningen mot föregående års årsbelopp blir högre eller lägre än två procent.

Så gör du om du har svårt att betala

Den som har svårt att betala på sitt studielån rekommenderas att kontakta CSN.

– Vi kan lösa det långsiktigt genom att diskutera betalningsplanen. Det går även att ansöka om att betala ett lägre belopp genom att ange den beräknade årsinkomsten via en e-tjänst på vår hemsida, säger Patric Peippo.

Årsinkomsten kontrolleras mot deklarationen i efterhand. Om man har lämnat uppgifter om en för låg årsinkomst, och därmed betalat lägre än man borde på sitt studielån, får man betala mellanskillnaden i efterhand.

Tipset: Slå ihop lånen

Patric Peippo understryker även att den som studerat både före och efter 1 januari 2022 bör vara uppmärksam på en teknisk detalj. Då infördes nämligen nya villkor, som gör det möjligt att ta studiemedel högre upp i åldrarna. De nya villkoren innebär ingen skillnad för själva utbetalningarna under tiden man studerar, men på pappret räknas det som två olika lån före och efter 1 januari 2022. Detta innebär att två olika årsbelopp att betala tillbaka räknas fram för de två lånen.

– Generellt sett får en låntagare med två mindre lån mer att betala varje år jämfört med en låntagare med ett större lån. Det beror bland annat på regeln om att årsbeloppet som lägst uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet (motsvarande cirka 8 600 kronor för 2024). Dessutom får den som ska betala på två lån också två expeditionsavgifter om 150 kronor per år, i stället för en avgift. Det är viktigt att man känner till att man har två olika lån.

Det går att ansöka om att slå ihop lånen på CSN:s hemsida under “ändrade betalningsvillkor” följt av “slå ihop lån” och kan göras när man fortfarande studerar.

Nytt räknesätt drar upp räntan

Från och med 2023 räknas CSN-räntan fram på ett nytt sätt efter ett beslut som klubbades i riksdagen i slutet av 2022. Från och med i fjol består CSN-räntan dels av en basränta, dels av ett påslag som ska täcka kreditförluster.

ÅrBasräntaPåslagTotal ränta
20230,14%0,45%0,59%
20240,80%0,43%1,23%

Idag betalas ungefär 95 procent av studielånen tillbaka. Resterande fem procent täcktes tidigare av skattepengar, men ska numera täckas av räntepåslaget.

De studielån som inte betalas tillbaka är främst kopplade till de trygghetsregler som finns. Lånet kan exempelvis skrivas av om man inte har hunnit betala tillbaka lånet vid en viss ålder eller om man blir sjuk under studietiden och inte kan nyttja studierna i arbetslivet som tänkt. Vid dödsfall skrivs också skulden av.

Det förekommer även fall där folk som är bosatta utomlands helt enkelt struntar i att betala tillbaka på sina studielån.

– Dessa ingår i den mån om lånen så småningom skrivs av på grund av ålder, men vi driver kontinuerligt in skulder i domstol för de som flyttat utomlands och inte betalar tillbaka, säger Patric Peippo.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

I år fyller Fatima Essaidi 22 år men det är svårt att tro när man ser hennes kalander. Där varvas möten med advisory board, styrelseutbildning och poddinspelningar. Dessutom är hon snart civilingenjör.
Fler artiklar