Kvinnliga teknologer tror på lägre lön

Kvinnliga teknologer förväntar sig i snitt 1400 kronor mindre i ingångslön än sina manliga kurskamrater. Och skillnaden i förväntning är ännu större än de faktiska skillnaderna i ingångslönen.  Läs mer

Så får du rätt ingångslön

Ingångslönen är avgörande för din framtida löneutveckling. Men hur ska du göra för att träffa så högt som möjligt? Ingenjören tar reda på svaren. Läs mer Kvinnliga teknologer förväntar sig i snitt 1400 kronor mindre i ingångslön än sina manliga kurskamrater. Och skillnaden i förväntning är ännu större än de faktiska skillnaderna i ingångslönen. 

När en nyutexaminerad manlig civilingenjör får sin första anställning, räknar han med en ingångslön på i snitt 29 512 kronor i månaden. Om det i stället är en kvinna vi pratar om, så räknar hon med 1230 kronor mindre. För högskoleingenjörer är skillnaden ännu större – 1609 kronor i månaden. 

Det här framgår av Företagsbarometern, en enkätundersökning som företaget Universum genomfört bland nära på 14 000 studenter. Och att löneförväntningarna är viktiga, det råder det ingen tvekan om. Förväntningarna styr vad man begär, och det styr i sin tur vilken lön man får – och inte bara i början av karriären, säger Helene Sjöman, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer. 

– En lägre ingångslön hänger med länge, kanske hela livet. Löneökningar sker ju ofta genom ett procentuellt påslag på lönen, en lönestegring på tio procent de första åren är inget ovanligt, så ingångslönen är otroligt viktig. 

Lägre ingångslöner för kvinnor
Om man jämför förväntningarna med den lön de nyutexaminerade ingenjörerna sedan faktiskt får, visar det sig att både män och kvinnor är något optimistiska. Förra året låg ingångslönerna för civilingenjörer i privat sektor på 27 882 kronor för män och 26987 för kvinnor. 

En del av männens högre ingångslöner kan förklaras av en högre genomsnittlig ålder, men inte hela skillnaden. Efter justering finns det fortfarande kvar en oförklarad löneskillnad på 711 kronor – ett gap som skulle kunna bero att män och kvinnor beskriver samma kompetens på olika sätt, tror Helene Sjöman. Män har helt enkelt en tendens att värdera sina kunskaper högre. 

– Därmed inte sagt att männen värderar sina kunskaper fel – det kan lika gärna vara kvinnorna som undervärderar sina kunskaper. Men arbetsgivarna kanske borde bli bättre på att se förbi det här beteendet när de sätter lön, säger Helene Sjöman. 

Ingen förbättring över tid
Varken när det gäller förväntningarna eller de faktiska lönerna verkar det ske någon förbättring över tid. Förra året låg kvinnornas ingångslöner på 97 procent av männens, för fem år sedan var det 98 procent och för tio år sedan 94 procent. Gapet i den förväntade ingångslönen har till och med vuxit de senaste åren. 

Däremot verkar skillnaderna i ingångslön vara beroende av konjunkturläget. Ju bättre ekonomiskt läge, desto högre ingångslöner – och desto mer till männen. 

– Det verkar som att om det finns mer att fördela, så får männen en större del av kakan, säger Helene Sjöman.   

Kanske är ändå ett trendbrott på gång, hoppas Helene Sjöman. 

– Jag upplever att det pratas betydligt mer om de här frågorna i dag än vad det gjorde för tio år sedan. Det här bidrar kanske också till att arbetsgivarna får upp ögonen för problemen och börjar se igenom skillnaderna i hur man beskriver sin egen kompetens. 

Ingenjörer ändå bättre än andra
Och trots allt är ändå just ingenjörer inte lika dåliga som visas andra branscher, när det gäller förväntad ingångslön. För till exempel ekonomer skiljer det hela 2300 kronor mellan männens och kvinnornas förväntade ingångslöner. 

– Jag tror kanske ändå att ingenjörskvinnor är medvetna om sin kompetens på ett annat sätt än kvinnor i andra branscher. Man vet att man har tagit sig igenom en tuff utbildning och att man är duktig, säger Helene Sjöman. 

Och om man jämför med de andra länder som ingår i Universums kartläggning står Sverige och Danmark ut som de mest jämställda, med en genomsnittlig skillnad i förväntad ingångslön på fem procent. De övriga nordiska länderna kommer strax därefter – Norge med sju procent och Finland med tio. 

Allra sämst var – kanske föga förvånande – Italien. Där är skillnaden mellan männens och kvinnornas förväntade ingångslön var hela 28 procent.

Andra artiklar i samma ämne:
» Män får högre ingångslöner (ingenjoren.se 4/6 2010) 


Så får du rätt ingångslön

Ingångslönen är avgörande för din framtida löneutveckling. Men hur ska du göra för att träffa så högt som möjligt? Ingenjören tar reda på svaren. Läs mer

12 kommentarer

 • Nicklas

  Som föredetta fackligt engagerad är mina erfarenheter när man för diskussioner om lönenivåer, förmåner mm att det finns skillnader mellan män och kvinnor. I resonemangen! Att vi i ur ett generaliserat perspektiv är bättre eller sämre, smartare eller dummare det lägger jag mig inte i.

  Men resonmenanget skiljer sig åt. Männen driver på i större utrsäckning att det ska ha en viss lön annars slutar de eller sätter sig på tvären på ett eller annat sätt. Ett resonemang som är ganska sällsynt bland kvinnorna. När man diskuterar ingångslöner är detta ofta en viktig diskussionspunkt för killarna, medan kommentarer som ”Jag är så nöjd för att jag har fått ett jobb” är mycket vanligare från tjejerna. Min uppfattning är att männen är ”bråkigare” vid lönediskussioner än kvinnorna och det har större påverkan än mycket annat. Det finns otroligt duktiga killar och tjejer som inte får vad de förtjänar i lönekuvertet och samtidigt finns motsatsen. Mindre duktiga som får mer än vad det förtjänar. Oavsett kön.

  22 augusti 2011
 • Johan

  Varför löneskillnaden skulle kunna ha minskat kan tänkas bero på att det blir mer accepterat för kvinnor att ta vilka jobb de vill och tjejer med bättre förutsättningar insett det. Vidare kan det också vara kulturförändringar även om jag har svårt att tro det eftersom jag tror att företag inser värdet av olika individer och deras prestationer oavsett hur högt de skryter, resultaten i sig brukar tala för sig själva. Dock så pressas det mycket på att kvinnor och män skall ha samma lön för samma arbete idag, vilket kan vara till kvinnors fördel. Sen om det är för faktiskt utfört arbete eller ej är en annan sak, här tror då jag att marknadsekonomin kommer in i bilden.

  Det är bevisat att kvinnors och mäns hjärnor är olika och att vi använder våra hjärnor olika. Detta leder mig till att svara på att män och kvinnor bör förekomma och arbeta tillsamma på samma arbetsplats, det håller jag helt med om. Det bör bidra till fler idéer och lösningsförslag.

  David och Faye nämner skillnaden i IQ mellan män och tjejer, skillnaden är dock liten och till mäns fördel. IQ kan därefter bli uppdelat i flera områden med andra fördelar till respektive kön, här har jag inte fördjupat mig.

  Virginia, till viss del håller jag helt klart med, som vid anställningstillfället. Däremot får jag hoppas att en individs löneutveckling beror på arbete utfört och inte på förväntat utfört arbete. Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft upplever jag som mycket hög vilket bör vara till fördel för kvinnor. I vart fall bland ingenjörer.
  Jag håller inte alls med om att biologiska skillnader skulle vara förlegat, får hjärna definierar vem vi är. Våra reaktioner och lärdom från tidigare erfarenheter tolkas av vår hjärna. Det finns exempelvis dokumenterade fall av personer som ådragit sig hjärnskador som därefter helt förändrats som personer. Vår biologiska hjärna är alltså extremt avgörande för vad vi klarar.

  Le Petit, givetvis är marknadsekonomin inte perfekt, det är ju vi människor som utgör den. Därmed kommer det också att bli ett underligt resultat på sina håll. Chefer som tillsätter släktingar till underchefer och vissa är bättre på att förhandla än andra.

  Det förekommer kommentarer om att killar skulle vara bättre på att förhandla, eftersom det finns fler manliga chefter än kvinnliga så torde väll det ändå stå till fördel för kvinnan spekulerar jag. Å andra sidan visar studier på att utseendes fördelar inte spelar någon roll om det är en kvinna eller man som ler mot en man/ kvinna. Något jag kan tillägga att jag inte helt förstår.

  Chris, jag har inte samma uppfattning som dig där.

  17 augusti 2011
 • Stefan Andersson

  Ingångslönen beror ganska mycket på vad förväntningarna är.
  Jämför vi med en annan artikel om vad rekryterarna anser så ska man ha avverkat sin examen på kortast möjliga tid, och om man ska komplettera med en andra examen ska det vara ekonomi. Det är viktigt att man är fokuserad på att göra pengar åt företaget, och mer det än att åstadkomma lösningar med ingenjörsstolthet. Det är också viktigt att man är så hängiven uppgiften att det inte är något problem att ställa upp på övertid närhelst det påkallas.
  Fortfarande förväntar man sig att kvinnor tar en större andel i hemmet när det är tid för familjebildning. Det är därför de värderar ner kvinnor. Jag vet någon enstaka kvinna som lyckats få bättre betalt, mot att hon dyrt lovat att inte bilda familj.
  Tar vi det på individplanet oavsett kön så är det den som är bäst på att förhandla och göra affärer som får bäst betalt. Är man dålig på affärer och försäljning så får man sämre betalt eller blir inte anställd alls. Den ingenjörsmässiga kompetensen betyder väldigt lite.
  Någon har också visat att rekryterarna hellre anställer en stor person än en liten. Om man tänker på det kan man ta männens medellön/kvinnornas meddellön och finna att det är ganska nära männens medellängd / kninnornas medellängd. Kanske är det endast en sån primitiv skillnad som fäller avgörandet i många fall.

  16 augusti 2011
 • Faye

  Gud vad tröttsamt allt feministsnack eller anti-feministsnack är.

  Det är enorma skillnader mellan individer. Jag förstår inte varför kön är en sådan laddad fråga. Precis som David säger så är det bevisat att män har en större spridning av IQ än kvinnor.

  Dock så är det ju en försvinnande liten andel av ingenjörsjobben som kräver ett geni.
  Det vill säga en duktig, ambitiös ingenjör räcker och då försvinner hela argumentet att män får högre lön pga att alla manliga ingenjörer skulle vara så mycket smartare än alla kvinnliga.
  Vem har dessutom kikat på om samma IQ fördelning gäller på tekniska högskolor?

  De kvinnliga ingenjörerna borde stå på sig och inse sitt värde ist för att vika ned sig eller vara modest, så följer nog lönen med. Ingen får ju trots allt något gratis här i livet.

  Varför kan inte feminister sluta se sig som jävla offer och varför kan inte anti-feminister sluta komma med tröttsamma argument om sin egen förträfflighet (som att naturligtvis har alla manliga ingenjörer högre IQ än alla kvinnliga… yeah….. right…).

  Det finns plats för både kvinnliga och manliga idioter, kompetenta ingenjörer av båda könen, löneposter som inte behövs ställas mot varandra och tillräckligt med problem att lösa så det räcker till alla.

  15 augusti 2011
 • David

  Det är vetenskapligt fastställt att det är större spridning på mäns intelligens (dvs. det finns fler manliga genier och idioter). Så skulle man ta de tusen intelligentaste männen och de tusen intelligentaste kvinnorna, så skulle männens IQ vara högre. Om detta förklarar löneskillnaden vet jag inte. Jag skulle nog snarare tro att det beror på självförtroendet vid löneförhandling, eller på löneläget i de branscher män och kvinnor oftast söker sig till.

  15 augusti 2011
 • Virginia

  @Johan
  Det känns ju faktiskt ganska förlegat att hänvisa till en i många fall irrelevant biologisk bortförklaring som en enkel lösning på ett problem med många inspelande faktorer (arbetsfördelning i hemmet, barnafödande, arbetsplatsvärderingar etc.).

  En arbetsgivare anställer väl den person, man eller kvinna, som kan utföra sin arbetsuppgifter på det för arbetsgivaren bästa sättet, anställer man då en kvinna bör ju hon få, enligt mitt synsätt, lön i proportion till värdet av det arbete hon skall utföra – inte (lön i proportion till utfört arbete)*0,97.

  Om män nu är bättre på ”vissa arbetsuppgifter” bör då inte bara män få anställning där ”vissa arbetsuppgifter” skall utföras och kvinnor förbli arbetslösa inom samma område? Eller är efterfrågan på kvinnlig arbetskraft så låg att det bara blir aktuellt att anställa kvinnor när det är ”slut på män” och därför bör nöja sig med lägre lön? Jag har inte hört talats om att kvinnliga ingenjörer skulle har svårare än manliga att få jobb, och förutsatt att efterfrågan på både manliga och kvinnliga ingenjörer är lika bör också lönerna vara lika, vilket för oss tillbaka till problemet i artikeln – hur män respektive kvinnor värderar sina kunskaper.

  13 augusti 2011
 • Björn

  Exakt. Eftersom män är smartare än kvinnor är det fullt rimligt att män tjänar mer än kvinnor (i alla fall om man är ingenjör). Googlade och hittade en studie som visade att män hade 5 enheter högre IQ än kvinnor.

  13 augusti 2011
 • Jakob

  Om män och kvinnor löser problem på olika sätt är det väl ett utmärkt incitament för att vilja ha en så jämn könsfördelning som möjligt i varje team?

  Eller så kan man ”våga” säga att kvinnor kanske är sämre ingenjörer, som Johan nedan (ovan?) just gjorde. Det verkar ju mer rimligt än att två tusen års orättvis behandling (som kanske var motiverad i öknen för två tusen år sedan, det säger jag inget om) skulle ha lämnat spår efter sig i mäns behandling/uppfostran av kvinnor.

  Men du är modig som vågar, Johan. De flesta utövar sitt förtryck i tystnad.

  13 augusti 2011
 • Ebba

  Till att börja med finns det väldigt stor bredd på ingenjörsjobben – även om det rent fysiskt skulle finnas skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor som gjorde respektive kön mer lämpade för vissa arbetsuppgifter skulle det möjligen kunna förklara skillnader i vilka jobb respektive grupp har, men inte rättfärdiga löneskillnader. I sammanhanget kan man inte heller utan vidare hänvisa till skillnader i hjärnan hos män som grupp och kvinnor som grupp eftersom det finns en stor selektering i att dessa män och kvinnor redan valt ingenjörsutbildningar – de är inget genomsnitt. För det tredje handlar detta om ingångslöner. Arbetsgivarna har ingen aning om personens lämplighet för ”vissa arbetsuppgifter”, utan får utgå från studieresultat (där tjejerna presterar bättre än killarna), sommar-/praktikjobb (som oftast har rätt lite specifika arbetsuppgifter gemensamma med det sökta jobbet i fråga) och så personliga egenskaper (som kön och hur man framställer sin kompetens i ansökan och intervju). Vilket av dessa tre är mest troligt som orsak till tjejers lägre ingångslöner..?

  13 augusti 2011
 • Le Petit

  Kommentar till Johan: Om jag förstår din kommentar rätt så driver du hypotesen att män förtjänar högre lön än kvinnor eftersom de är lite bättre, och du hänvisar till flera undersökningar (källa?) som påvisar könsskillnader.

  För att hypotesen ska stämma så borde skillnaderna i lön vara lika konstant över tiden som skillnader i våra hjärnor, men så är inte fallet. Tvärtom har lönegapet krympt i takt med att skillnaderna i juridiska och sociala rättigheter minskat.

  Marknadsekonomi är nu inte entydigt med att var och en får det den förtjänar. Tvärtom spelar normer, psykologi, fördomar och förväntningar in vid lönesättning – exempelvis föreställningar om att män och kvinnor skulle ha olika typer av hjärnor.

  13 augusti 2011
 • Chris

  Grov förenklad är största skillnaden på hjärnan då väl ändå att killar gapar mer när de har gjort nåt genomsnittligt medan tjejer inte ens berättar när de har gjort nåt utomordentligt. Olika resonemang när det gäller ens egen marknadsförning – till nackdel för damerna!

  12 augusti 2011
 • Johan

  Jag tycker man konstant läser om att kvinnor är underbetalda inom flera yrken. Rent fysiskt så skiljer sig mäns och kvinnors hjärnor och flera undersökningar påvisar att vi resonerar olika samt att olika delar av hjärnan används för att lösa samma problem.

  Vi lever i en marknadsekonomi och den gör inte skillnad på killar och tjejer. Få törs säga detta men kan det ändå inte vara så att killar är bättre än tjejer på vissa arbetsuppgifter?
  All forskning på området om våra hjärnor ger klara besked på att män och kvinnor inte har identiska hjärnor.

  Sen kan jag tillägga att jag har personlig erfarenhet av att ha arbetat med mycket duktiga tjejer/ kvinnor såväl som killar/ män från flera olika företag och jag vet att flera av de tjejer som var bra också hade bättre lön än deras snitt.

  11 augusti 2011

Lämna en kommentar

Senaste nytt