Länkar Guiden

I Guiden nr 5 skriver vi om korruption. Här är länkarna till rapporterna på sidan 90.

Det svenska korruptionsproblemet

Motståndskraft, oberoende och integritet – kan det svenska samhället stå emot korruption?

Transparency in Corporate Reporting – Assessing the World’s Largest Companies

Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige.

Förtydligande: I Ingressen till reportaget om korruptionsmisstänkar och risker för korruption i stat och kommun nämner vi Akademiska Hus. Företaget påpekar att en av deras upphandlingar visserligen är uppe för granskning i Kammarrätten och Förvaltningsrätten men att fallet inte är avgjort och att oenighet om hur en lag ska tolkas i sig inte är vare sig konstigt eller brottsligt. Det är helt rätt. Vi ber om ursäkt för otydligheten.

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar