Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemFackligtEricsson vill nolla ingenjörerna

Ericsson vill nolla ingenjörerna

Det jäser bland Sveriges Ingenjörers medlemmar på Ericsson. Lönerevisionen är inte klar men allt tyder på att majoriteten av medlemmarna får högst ett par hundralappar i löneförhöjning. Många får ingen löneökning alls.

Lönesamtalen på Ericsson har blivit en kalldusch för många ingenjörer. Många av Sveriges Ingenjörers medlemmar på Ericsson har kontaktat det lokala facket för att få hjälp och för att berätta att de är både besvikna och oförstående. Dessutom har lönesättande chefer som är medlemmar kontaktat facket för att få stöd.

– Jag har knappt hunnit med mitt vanliga jobb och arbetsdagarna är väldigt långa, säger Rebecka Johansson, förtroendevald på Ericsson i Lindholmen, Göteborg.

– Jag har aldrig ägnat så mycket tid åt mitt fackliga uppdrag som jag gör nu, men medlemmarna kritiserar inte oss eller förbundet. De är upprörda och arga på företaget, säger Tomas Blidberg, förtroendevald på Ericsson Mölndal, Göteborg.

I slutet av mars 2013 slöt Sveriges Ingenjörer tillsammans med Teknikarbetsgivarna ett nytt treårigt löneavtal som omfattar över 30 000 ingenjörer och andra akademiker. Det nya avtalet ställer större krav än det tidigare avtalet på att lönsamtalen genomförs och att det är lönesättande samtal. Cheferna ska ha fått mandat att förhandla löner under lönesamtalet.

För många av Sveriges Ingenjörers medlemmar på Ericsson har lönesamtalen blivit en stor besvikelse. De anställda får sina prestationer bedömda i en femgradig skala. Majoriteten, över 60 procent, ligger på nivå tre som har benämningen ”meet expectations”.

– Under utvecklingssamtalen i våras fick de flesta fått höra att de har nått målen som de tidigare formulerat tillsammans med sin chef. De fick höra att de gör ett bra jobb och cheferna har varit nöjda. Det är klart att de blir både chockade och arga när de sedan får besked att det inte blir någon löneförhöjning, säger Rebecka Johansson.

Per Norlander, förtroendevald på Ericsson i Linköping vet att många medlemmar fått ett färdigt lönebesked på bordet under lönesamtalet.

– Cheferna har varit bakbundna och inte alls fått mandat att förhandla löner. Ledningen har tagit fram en algoritm med två parametrar som automatiskt räknar ut varje individs höjning, säger han. De två parametrarna är individens lön i förhållande till företagets normallön för befattningen och prestation.  Att befinna sig på prestationsnivå tre räcker inte längre för att få en normal löneutveckling.

De flesta har inte fått någon löneökning alls eller ett par hundralappar. De som ligger under normallönerna har fått ett något större påslag, men ändå otillräckligt för en reallöneökning, säger Per Norlander.  Ericsson har valt att fördela löneutrymmet på ett sätt som man inte har gjort tidigare år. Två tredjedelar kommer att få ingen eller en ytterst blygsam höjning av lönen medan en mindre grupp, de som ligger på prestationsnivå 4-5, kommer att få rejäla löneökningar.

– Den bedömningsmall som Ericsson bestämt sig för att tillämpa får absurda konsekvenser när 60-70 procent av medlemmarna inte får någon löneutveckling alls, säger Tomas Blidberg.

– Man vill flytta målstolparna så att den stora massan hårt arbetande ingenjörer med normal eller bra prestation i framtiden inte får någon reallöneutveckling alls, säger Per Norlander.

Han menar att de blygsamma löneökningarna inte kan skyllas på det nya avtalet men Ericsson har passat på att sätta hårt mot hårt när medarbetarna lämnas ensamma i sina förhandlingar under lönesamtalen.

Per Norlander och kollegerna i förhandlingsgruppen anser också att cheferna på Ericsson inte har fått tillräcklig information inför lönesamtalen. Tidigare år har flera löneseminarier för cheferna arrangerats men i år skickades riktlinjerna bara ut i ett mejl.

– Av de samtal och mejl från chefer som vi har fått är det uppenbart att många inte vet vad som gäller. I de förberedande förhandlingarna med ledningen i våras kom vi överens om att cheferna ska ha möjlighet att äska extra pengar om de ser ett behov. Det är helt uppenbart att många chefer får nej till dessa äskningar, säger Rebecka Johansson.

Tyvärr har hon också sett att de flesta chefer som begärt extra pengar inte fått gehör för sina behov.

– Cheferna känner sig frustrerade när de inte kan använda lönen för att belöna en bra prestation. Trots att man gett bra feedback till en anställd så finns det inte utrymme för en löneökning. Det blir svårt för chefer att använda bedömning och lönepåslag som verktyg för att få alla att bidra på bästa sätt, säger Rebecka Johansson.

Pia Bäckström, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, är oroad över de signaler som kommer från medlemmarna på Ericsson

– Om lönesystemet leder till att majoriteten som gjort en fullgod prestation får noll i löneökning ifrågasätter jag om Ericsson följer avtalets inriktning, säger hon.

Löneförhandlingarna på Ericsson är inte avslutade. En hel del medlemmar i Sveriges Ingenjörer har ajournerat sitt första lönesamtal och begärt ett nytt samtal. Nu börjar de förtroendevalda också få in begäran om förstärkta lönesamtal. Ericsson med sin globala verksamhet och snabba teknikutveckling har inga svårigheter att locka duktiga ingenjörer men framtiden får utvisa om man kommer att fortsätta att lyckas med det.

Rebecka Johansson på Ericsson i Göteborg är bekymrad över hur de nya bedömningsgrunderna slår mot de nyanställda. Här tycker hon att Ericssons ledning gör en riktig tankevurpa.

– De unga talangerna har valts ut i konkurrens med hundratals andra. Ericsson behöver kunskap om den senaste tekniken men utan en bra löneökning är det stor risk att de söker sig till andra företag.  De är inte är bundna med hus och barn kan söka andra jobb i hela Sverige. Nej förresten, i hela världen, säger hon.

Ericssons förhandlingschef Charlotte Ivars har bemött kritiken i ett mejl till Ingenjören.

” Vi har gjort stora anstängningar för att informera alla chefer så att de förstår både det nya avtalet och processen för lönerevisionen. Vår lönerevision är dock inte avslutad än. När den är det kommer vi analysera och utvärdera den i dialog med våra lokala fackföreningar.”

Är det ett korrekt förfarande om chefer kommer till lönesamtalen med färdiga lönebesked för påskrift?

” Processen för lönerevision på Ericsson omfattar inga ”lönebesked”. Däremot finns det en blankett för att tillsammans dokumentera lönesamtalet, precis som det är överenskommet i det nya kollektivavtalet att man ska göra. På denna blankett anger man även om man kommit överens i mötet eller inte, och information om hur den anställde kan ta frågan vidare om man inte kommit överens.”

Ericsson gjorde 2012 en vinst på 12,6 miljarder, varav 7,7 miljarder kom från försäljningen av Sony Ericsson.

Karin Virgin

 

 

 

54 KOMMENTARER

 1. De som påstår att Ericsson generellt har låga löner har verkligen ingen koll. I min bekantskapskrets ingår många ingenjörer som jobbar på både stora, mellan och mindre företag, utöver Ericsson. Max en av tio tjänar mer än mig. Jag började på Ericsson för 5 år sedan som nyutexaminerad med en lön på 25 000 kr. Idag har jag 38 000 kr. Alltså en ökning med över 50%. Dålig löneutveckling för unga ingenjörer?!

  Glöm inte att vi lever i kristid fortfarande. Och har gjort mer eller mindre hela tiden sedan 2008.

 2. När det gäller de relativa betygen i skolan så var det meningen att normalfördelningskurvan skulle gälla för hela landet. Det gick alltså alldeles utmärkt att ge 5:or till alla elever i en klass, om de var så duktiga. Tyvärr var det inte alla vuxna i skolan som förstod sig på matematiken bakom.
  Numera, när betygssystemet har blivit utbytt ett par gånger så tycks de som inte förstår sig på betygssystem ha lämnat skolvärlden …

 3. Förutom att HR styr detta, så har HR även sjösatt ett ”Employee Referral Program”. Öhhm….’nuff said!

 4. Ellen du verkar inte jobba på Ericsson vilket jag gör. Jag håller med dig om man inte presterar så skall man bli nollad. Problemet är att även vi som presterar väldigt bra får usla påslag så när företaget hävdar att man betalar de som presterar så stämmer ju inte det. Har du fått ett högt betyg så har du fått max runt 3-4 %.

  Ett annat problem är att företaget använder betygsystemet på samma sätt man gjorde gjorde för ett antal år sedan i skolan. ”Du är värd en 4:a men tyvärr så är de slut så du får en stark 3:a”. Så det spelar ingen roll om en avdelning endast har högpresterande individer eftersom de höga betygen inte räcker till alla. Vilket i sin tur gör att de som är värda högre påslag inte får det då företaget vill spara pengar.

 5. ”men differentieringen som den görs idag (hög lön – inget påslag; låg lön – bättre chans till hyfsat påslag) leder ju snabbt till en komprimering.”

  Det kan tyckas så till synes, men så enkel är inte algoritmen som Ericsson’s HR har filat på nu ett tag. Inom varje s.k. jobbfamilj finns ytterligare indelningar, som är kopplade till vad någon (vem vete tusan) anser är ”svårt” resp. ”lätt” jobb. Man har olika titlar s.a.s. beroende på i vilken del av en organisation man jobbar. För mig är det iaf så, att de olika svårighetsgraderna av jobb inom en och samma familj är kopplade till den hierarkska strukturen (linjen). Underligt? Japp, men så kan det bli när man förenklar grovt — olika typer av marginaleffekter kickar in och kan förvåna en viss individ väldigt mycket. Nu har företaget inte öppet gått ut med denna info om de här ”svårighetsgraderna” så man kan liksom inte förhålla sig till dem på ett logiskt sätt. Ännu iaf. Det finns differentierings-spann i alla kompetensnivåer inom alla jobbfamiljer, och de är kopplade inte bara till betyget man får (ME, EE, EP etc) utan även till ”svårighetsgraden” som jobben på den sektion man råkar jobba anses allmänt ha. Lätt hänt att individer SMACK slår i glastaket. Det gäller att leta sig till en plats i organisationen där det är få individer. Då är det betydligt lättare att få högre lön (givetivs) — allt enligt normalfördeldningsprincipen. Det är väldigt likt hur det fungerade med betygssättningen i grundskolan i 1975-85. X 3:or, Y 4:or och Z 5:or i en klass om 22 elever. Enkel matematik :-)

  Baklängesräkning (analys) på den här lönesättningsalgoritmen de har hittat på, kan vara riktigt kul iaf ett tag…

 6. Det är två saker som är viktiga i denna lönerevision.
  1. De som gör ett bra jobb och har ME behandlas som om de inte duger och kan bytas ut, vilket inte sant. Det är helt fel folk som funderar på om det är dags att söka andra jobb utanför Ericsson.
  2. att Sveriges Ingenjörer inte spelar på samma planhalva som företaget.

 7. ”Med så komprimerad lönestruktur som Ericsson har så är det klart att företaget ibland känner att man behöver differentiera mera.”

  Jo visst, men differentieringen som den görs idag (hög lön – inget påslag; låg lön – bättre chans till hyfsat påslag) leder ju snabbt till en komprimering. Dom 2.1% som skulle ges till dom högst betalda, som troligtvis nu blir nollade eftersom dom slagit i taket, pytsas ut mot dom lägst betalda och blir ett påslag på kanske 4-6% mot deras löner.

  Vill dom öka differentieringen så får dom först läsa grundkursen i reglerteknik…

 8. Fast om ett företag skall kunna ha prestationsbaserad lönesättning, så blir ju detta konsekvensen. Kakan har en viss storlek, och om vissa ska få mer innebär det att andra måste få mindre. Det är ju inte så att Ericsson betalar mindre totalt, de bara väljer att fördela de annorlunda.Bruksmentalitet, där alla ska ha samma, oavsett prestation, tycker jag känns sådär. Tycker inte att en löneförhöjning varje år är en mänsklig rättighet, utan jag tycker även att man borde kunna sänka löner för de som inte fyller sin kostym.

 9. I vilken värld lever Sveriges Ingenjörer eller i vilken sandlåda har ni stoppat er huvuden? Det här kan väl knappast komma som en nyhet.

  SI kommer med råd som att man ska förbereda sig väl inför sitt lönesamtal när ens chef redan bestämt i förväg och säger att om du inte är nöjd så kan du ta upp det med facket. Det är rent utsagt löjeväckande och visar att SI helt och håller saknar insikt i hur kollektivanslutna företag agerar på arbetsmarknaden i Sverige.

  Om SI inte kan förklara vad jag som medlem får ut av att vara med i facket så kommer jag gå ut ur det. Det ger mig i reda pengar 220 kr mer i månaden.

 10. Anders: Du skall nog inte vara för säker, med billiga läkare från övriga världen så sitter inte ni säkert heller.

 11. Jag tycker synd om er, blibande och verkande ingenjörer. Ett råd till alla blivande/nuvarande teknologer:
  lägg ner och börja plugga nåt annat. Jag läser till läkare och kommer aldrig få såna här problem. Punkt slut.

 12. till realisten:
  att äldre välbetalda med genomsnittlig prestation inte får mycket i pålägg har jag inget att invända mot. Men förhoppningsvis kan vi med erfarenhet, kontaktnät m.m. sätta in energin där den ger mest nytta för företaget. Vi betalas inte för arbetade timmar eller mängd svett, utan för resultat.
  Erfarenhet är tveeggat, det kan medföra att man inte vill pröva nytt, men utan det är man dömd att upprepa tidigare misstag. Till realisten vill jag till sist ge ett förslag: välj ut någon äldre erfaren kollega och ha som mentor. Det gjorde jag som ung, det påskyndade min utveckling mer än något annat.

 13. Hej på er! Av det lilla jag läst om Ericsson blir jag ännu mer oroad över utvecklingen på Scania där jag jobbar i några veckor till. Där ligger utgångsbudet på 1.7 %… Som en annan person skrev nedan i kommentatorsfältet så är jag en driven civilingenjör med höga ambitioner och levererar bra resultat. Det där skitsnacket med att ”man kan äska mer pengar till utvalda individer” är ett hån mot mig och min organisation inom Scania. För det verkar ju gälla ”alla andra”… Jag tänker inte sitta på ett”tryggt” företag som belönar viktiga kompetensbärare med en slapp klapp på axeln. Med dessa lönestrategier som uppenbarligen fler företag än Scania bedriver så kommer de att tappa viktig kompetens. En annan känga som är skälig att ge SI är lönestatistiken. Det skulle vara kul att se vilka företag som följer den lönekurva som enligt statstiken gäller (över 10% lönepåslag första året osv.). I min värld är den inte trovärdig.
  Jag väljer att lämna Scania (av fler orsaker än lönen) inom en snar framtid och det är inte Ericsson :)

 14. Många känner inte till att Ericsson inför de 3 senaste lönerevisionerna kraftigt sänkt referenslönerna. En viss position och stage kan ha sänkts med flera tusenlappar/mån. Detta leder till att anställda t.o.m. utan år av lönepåslag helt plötsligt ligger på ett lönetak… Detta används sedan som argument för att det inte går att höja lönen då man redan ligger nära lönetaket.

  SI har haft kännedom om detta förfarande men har inte gjort något för att hjälpa sina medlemmar utan stått och tittat på när Ericsson lagt upp bollen och sparkat straffsparken. SI har inga muskler, endast en intresseorganisation som någon HR person sa.

  Har 4 i omdöme och fick 3%. Kontaktade SI men de brydde sig inte. Ligger redan för nära det årligen sänkta lönetaket…

  Besviken både på arbetsgivare och SI.

 15. Med så komprimerad lönestruktur som Ericsson har så är det klart att företaget ibland känner att man behöver differentiera mera.
  Om man skall hålla fast vid årets magra avtal blir det svårt om inte missnöje skall uppstå.
  Men det kanske just det företaget vill?
  Med Ericssonpersonalens åldersstruktur vill man kanske att 40+-arna skall surna till och lämna företaget?
  Annars måste man ju ta till utrensningar av 58+ då och då. Man har gjort det 2009, 2011 och 2013 och det blir dyrt. Bättre om medarbetarna blir förbannade och säger upp sig frivilligt.

 16. Avtalet säger inte 2,1 % utan man ska lokalt förhandla fram och beräkna vilken löneökningsnivå som krävs för att uppnå en lönestruktur och lönespridning som bidrar till goda arbetsinsater. Om Ericsson anser att majoriteten av oss ingenjörer når det som förväntas och över förväntan krävs sannolik minst mellan 3-4 % löneökning för att behålla nuvarande lönestruktur eller kan det vara så att ca 70 % är inte duger till? Om löneökningen är lägre än inflationen och min köpkraft har minskat har jag därmed fått en reallönesänkning. Det kan vara befogat att hålla nere löneökningar om företaget blöder men inte när man gör miljadvinster.

 17. Fick också exceeds expectations. Har jobbat på företaget i ca 5 år och ligger en bra bit under medellön. Fick 3.4%…

 18. Lön ska sättas av närmsta chefen, inte av en algoritm!

  Lönefördelningsmodellen som sådan borde vara föremål för en tung central förhandling.

 19. Önsketänkande att tro att inflationen bara varit 1.4%, den officiella statistiken tar ju inte in boendekostnaderna som skenat och exkluderar ofta också bensinpriser. Det är ju bara siffertrixande.
  Jag hamnade på Exceeds Expectations men fick bara ca ett par procent till höjning. Är ung och driven civilingenjör. Det är nog bara de på E/// HR och Finance som i så fall får de stora löneökningarna, trots att de faktiskt aldrig producerar någonting, bara en massa Powerpoint-presentationer. Som någon skrev så verkar det som man vill få bort de högavlönade och därmed också justera ned medianlönen för alla andra.

 20. Till Oscar och andra jobbsökanden: kontakta Sveriges Ingenjörer då de kan hjälpa till att vägleda! De kan också ge förslag på kontaktpersoner i olika delar av Sverige.

 21. Kom ihåg att avtalet säger 2,1% i snitt och det har Ericsson lagt ut, dvs man har inte ”snålat” totalt sett. Det är fördelningen som har förändrats, från äldre, välbetalda anställda med genomsnittlig prestation till yngre, lägre betalda anställda med högre prestation. Känns rimligt tycker jag!
  Dessutom har inflationen de senaste 20 åren varit 1,4% per år i snitt, 2,1% är därmed 50% över inflationen och det finns inget som direkt talar för att inflationen ska bli högre de närmaste åren, snarare lägre. Inte så illa det heller!

 22. Löneökningar är något man i alla tider har fått KÄMPA för. Det är en stor, kanske den största, anledningen till att vi löntagare organiserar oss fackligt.
  Det ligger i arbetsgivarnas absoluta intresse att differentiera lönerna och bjuda så lågt som möjligt som ett led i att hålla nere den totala lönekostnaderna. OCh det är det våra fackförbund skall arbeta mot. Men nu har Sveriges Ingenjörer tagit sin hand från löneprocessen och är förvånade över resultatet! I mina ögon är det ett stort svek mot medlemmarna.
  Jag känner en stor besvikelse mot företaget som tydligt aviserar ett nytt förhållningssätt mot medarbetarna men det är facket med sitt uddlösa agerande och avtal som möjliggjort detta. Hur facket trodde att det skulle bli annorlunda har jag svårt att förstå. Snacka om blå ögon.

 23. Håller med FD Anställd om att lönepolicyn verkar utgöra en del av en medveten strategi att öka personalomsättningen, dvs få fler att sluta frivilligt. Jag har hört flera kollegor säga att ”det känns som företaget bara vill bli av med en”

 24. Sveriges Ingenjörers löneavtal med Teknikarbetsgivarna som gäller på Ericsson har en stupstock som innebär att om den totala löneökningen för akademikermedlemmarna lokalt i företaget blir lägre än 2,1 % kan akademikerklubben lösa ut avtalets stupstock och kräva att arbetsgivaren justerar för mellanskillnaden.

 25. Är nybliven civilingenjör (datateknik) och har blivit erbjuden jobb på Ericsson men när jag läser detta börjar jag ångra mig. Jag borde ha förhandlat lön mot ”normallön” och inte ingångslön från CF. Hur kan man få reda på vad som är en ”normallön” för ett visst jobb på Ericsson?

 26. Det ser lika dant ut på Saab i Linköping. Det känns som att facket borde sätta hårt mot hårt. Har Sveriges Ingenjörer någonsin gått ut i strejk? Det blir ju inget individuellt lönesamtal då arbetsgivaren redan bestämt lönen. Hos oss är löneökningen 1% om du är en 3:a.

 27. Fått Exceeds Expectations, ligger under referenslönen och får 4% löneökning trots endast 3-4 år i karriären.

  Mao inga rejäla löneökningar här heller. Att börja skicka ut ansökningar verkar vara enda lösningen just nu.

 28. Jobbar på Ericsson och är +40, tjänar en bit över medel. Jag skippade mitt lönesamtal då jag insåg att det var bortkastad tid. Anmälde mig frivilligt att få sluta i våras, men inte ville de bli av med mig för det.

 29. Tja, nu sprider det sig från Almega IT över till verkstadsavtalet….
  Har löneförhandlat på ett stort IT-bolag under 10 år, och jag vet inte hur många gånger vi gått till central förhandling – vilken aldrig lett till något.

  Ser man på beskrivningen av vad som händer hos Ericsson så skulle det kunna vara en blåkopia av vad som hänt hos oss under många år.
  Tur att Unionen hade stupstock inskrivet under de år vi hade sifferlösa avtal, annars hade vi fått noll.

  Sveriges ingenjörer – kan ni svara på varför man skall vara medlem hos ett totalt förbund som bara hela tiden viker ner sig?

 30. De senaste 12 åren har Ericsson i Sverige gått från 40 000 anställda till ca 16 000, d v s en minskning på 2000 pers/år (och ökat i andra delar av världen). Det är klart att detta är en medveten strategi som bara kommer att fortsätta. Om 5-10 år återstår nog bara några 1000-tal i Sverige (koncernledning + E-research + demolab för kunder + lite till). Självklart är lönepolicyn ett, av flera, medel för att åstadkomma denna neddragning. Kvar blir ett företag som av affärsmässiga skäl endast formellt är svenskt.
  Ett sådant företag kan naturligtvis vara mycket stort och framgångsrikt internationellt. Men tyvärr svenska ingenjörer, företagsledningen ser bara FoU som ”cost” och då är naturligtvis indiska, kinesiska, filipinska o s v ingenjörer mycket billigare.

 31. Är man inte nöjd att jobba på Ericsson, byt till Huawei eller något annat företag. Att ”klaga” på sin lön förstår jag inte meningen med riktigt.

 32. Till Skeptisk.
  Upplysningsvis så har Unionen ingen individgaranti i år utan ganantin >500 kr gäller först 1 juni 2014 alltså under två revisioner. Det ligger inte ingenjörers och andra akademikers intresse att stå och bocka med mössan i hand för att få del av en individgaranti om några hundralappar. Vi vill ha klara besked från vår ledning och tydliga mål av lönesättande chefer med mandat och en lönesättning som bidrar till att jag vill gå den extra milen…..
  Läser jag Sveriges Ingenjörers löneavtal så är det helt rätt att det är resultat, kompetens och skicklighet som ska ge löneökning. Upp till bevis Ericsson.

 33. Jaha, och hur går det här ihop med den så kallade ”ingenjörsbristen” som Svensk Näringsliv och Sveriges Ingenjörer ständigt är ute och skriker om i media? Känns ju inte speciellt trovärdigt.

  De usla löneökningarna för ingenjörerna är väl snarare ett tecken på att den gemensamma och idoga lobbyverksamhet som SN & SI bedriver varit ytterst framgångsrik. Den extrema expansionen av ingenjörsutbildningarna på flera hundra procent som lobbats fram har resulterat i ett kraftigt överutbud på ingenjörer. Detta gör att det nu går att pressa lönerna på det här viset. Sveriges Ingenjörer å sin sida får som tack för hjälpen ”betalt” genom kraftigt ökat antal medlemsavgifter.

  Så alla är nöjda och glada. Utom ingenjörerna det vill säga. Men vem bryr sig om dem…?

 34. Kattis: Om du ligger på taknivån för din befattning så tjänar du ju redan kanske 20% mer än andra som gör samma jobb dvs du har fått bra ökningar tidigare år. Jag håller med om att 0% är magstarkt men det kanske är dags att söka befordran eller annan tjänst om du är överkvalificerad?

  Andra storföretag betalar ungefär motsvarande löner som Ericsson. De mindre företagen betalar sämre.

 35. Jag är kommunanställd ingenjör och har fått några 100-lappar i löneökning varje år sedan SI/CF började med sifferlösa avtal. Min arbetsgivare är väldigt glad för de sifferlösa avtalen. Jag har vänt mig till SI för att få stöd, men har bara fått floskler till svar. Arbetsgivarna gör precis som de vill och facket fyller ingen funktion längre.

 36. Jobbar på företaget i fråga, och lyckades hamna på ”Exceeds Expectations”. Detta resulterade i den ”rejäla löneökningen” på knappt 3%. Några måste ju uppenbarligen hamna på +10% om den här ekvationen skall gå ihop i slutändan.

  Att man är ute efter att demotivera majoriteten av personalen är ju uppenbart, men jag har ännu inte lyckats klura ut riktigt varför. Eller så vill man i någon socialistisk anda platta ut lönerna så snabbt som möjligt. (Låg lön – hyfsad prestation -> bra löneökning. Hög lön -> bra prestation -> ingen löneökning. Kör detta några år och alla tjänar lika.)

  Uppenbart är dock att HR försvunnit långt upp i molnet och dom saknar nu fullständigt koppling till den faktiska verksamheten.

 37. Jag jobbar inte på Ericsson utan på ett annat stort industriföretag och misstänker att lönesättningsprinciperna här är desamma som på Ericsson. För mig skulle det i så kommer det troligen betyda 0%.

  Kanske dags att byta fack efter många år i CF/Sveriges Ingenjörer? Hade jag varit medlem hos Unionen så hade jag i alla fall varit garanterad >500 kr…

 38. Efter att personligen sett hur det skötts, så tror jag att Ericsson har ytterliggare en agenda, att ett antal högavlönade person skall lämna företaget (frivilligt) så att dom kan sänka median lönen ytterliggare till nästa år. Tyvärr är det så att dom som tjänar lite mer är också konstant högpresterande – vilket ekonomerna som styr företaget glömt bort.

 39. Jag har många år som anställd i detta bolag men upplever att bolaget håller på att lämna sina Svenska värderingar och istället ha ”Amerikanska” värderingar som värdegrund.
  Detta är mycket olyckligt då det bara skapar ett hårdare klimat där ingen törs säga sin mening för då blir man nedvärderad i bedömmningen och får ingen högre lön eller i värsta fall uppsatt på nästa uppsägningslista.
  Jag undrar om ledningen faktiskt förstår vad det är de håller på att göra.

 40. En väldigt viktig sak att förstå är hur man hanterar den befattning som normallönen är relaterad till. Alla på Ericsson har en befattning eller position som har en sk ”job stage” kopplad till sig. Varje jobb stage har ett spann för normallön. Om man anses ha hög eller lög lön i förhållande till befattning beror alltså på vilket job stage man är placerad i. Vad Ericsson gjort de senaset åren är att systematiskt klassa om folk så att många har hamnat i lägre job stage vilket innebär att man får en lägre normallön att jämföra med vilket innebär att många fler hamnar på eller över normallön vilket sen företaget använder som motivation för att ge inget eller väldigt låga lönepåslag. Noll kronor är eller symboliska påslag på några hundralappar i månaden är inte ovanligt.
  Detta är bara ett sätt som företaget använt de senaste åren för att pressa totala lönekostnader för anställda i sverige. Andra sätt är ta bort rörliga lönedelar utan att kompensera med ökad fast lön och man har tagit bort bilförmåner utan kompensation.

 41. Till att börja med så vill jag hävda att om ens prestation beror på din lön så är du ute på farlig is.

  I stället skall man se det tvärt om, hur bra du presterar bör reflekteras på din lön. Om en arbetsgivare inte håller med och du anser att lönen är viktig, vilket jag givetvis också anser att den är då det är därför vi tar anställning, så bör du se dig om på marknaden.

  Om ett företag inte värderar dig till den nivå du känner att du presterar så varför stannar du kvar? Givetvis kan det vara problematiskt beroende på din specifika situation med tillgång och efterfrågan på dina kunskaper, det styr trotts allt löneläget också.

  Man bör utnyttja dessa parametrar till din fördel, alla företag gör det. Gift dig inte med ett företag, det ger sällan utdelning.

  Nu är inte jag anställd på Eriksson och kommer heller aldrig söka dit men om personalkåren på Eriksson tänker själva och är handlingskraftiga och inte små får som gnäller i hagen så skulle Eriksson inte kunna diktera villkoren enligt beskrivningen i artikeln ovan.

  Mitt tips till er som inte är nöjda, se er om på marknaden!

 42. Svar till pirra:
  Även om man ligger långt under refferenslönen så blir löneutvecklingen körd i botten. Om löneutvecklingen forsätter så här tar det mig över 20 år att nå refferenslönen. Här har de även strukit bonusen vilket i prinicip är en lönesänkning med ca 3%

 43. Rätt Jeeves, inte är Ericsson löneledare. Man har legat på 95-98%. Men nu har man beslutat om ”lönestopp” för 2/3 av medarbetarna. Förutom bedömningsgrunderna har man oxå anget en normallönenivå som ligger på 85% av svensk normallön (där jag kunnat räkna). Det blir inte lätt för billiga juniorer heller.
  Tillsammans med ovanstående och en lönestruktur där chefen alltid har högre lön än medarbetarna kommer det inte ta lång tid innan interna maktkamper och brain-drain sliter isär företaget. Men det är väl detta man får räkna med när ekonomi och inte teknik sitter i ledningen.

 44. Hej
  Jag har själv jobbat fackligt på Ericsson. Jag fick alltid höra ( från HR) att CF är väl inget riktigt fack, bara en intresseorganisation.
  Jag är benägen att hålla med dem. Jag har jobbat på internationella företag under hela min karriär. Vi i Sverige är alldeles för mesiga och konflikträdda. När gick vi ut och strejkade sist? SvIng är en tandlös tiger

 45. Problemet är likadant på andra stora industriföretag. Jobbar själv inom fordonsindustrin, ligger under marknadsmässiga lönen, presterar ’motsvarande’, och mer, i vissa frågor, men kan ändå bara förvänta mig någon procents löneökning. Är det sådan inflation i ingenjörskompetens kontra plats på företagen att man inte behöver konkurrera med löner?

 46. ”Två tredjedelar kommer att få ingen eller en ytterst blygsam höjning av lönen medan en mindre grupp, de som ligger på prestationsnivå 4-5, kommer att få rejäla löneökningar.”

  Det var att ta i. Hade EE=4 i betyg och fick 4 procent

 47. Jag har fått betyget Meets Expectation, har en lön som ligger på taknivån för tjänst, och min chef visade mig vad hans möjliga lönesättningsspann är: 0% – 0% !!! Han får alltså inte höja min lön, inte ens med 100 kr.
  Han har eskalerat frågan eftersom han tyckte att en nollning skickar en signal om att man är missnöjd med min prestation. Svaret var NEJ, det ska vara 0 kr. Om jag funderar på att byta jobb… Gissa!

 48. Tänka sig att ett storföretag kan genomföra en helt ny bedömning av hur löner ska sättas utan att facket har något att säga till om. Eller har jag missuppfattat allt? Vill man ”bara” ha en tävling i koncernen för att attrahera de som är ”bäst” och hur ser man på sitt varumärke sett till personalomsättning? ” – Du kan börja på Ericsson, men hur långt kommer du…?”

 49. Ericsson har slagit på en lönebroms. Har man under 25 år och väl genomfört arbete lyckats få en bra lön, dvs man hamnar högre än Ericssons referenslöner så är löneutveklingen helt körd i botten. Hur ska företaget motivera mig till fortsatt presationer när jag redan nu vet att jag inte kommer få någon löneökning de närmsta 5-10 åren? Ericsson säger att jag ska höja min prestation och få högre betyg. Men det ska ju ske i konkurens med alla andra 2000-3000 som också måste kämpa om högre betyg. Tro inte att alla dessa tillåts får dessa höga betyg! En normalfördelning kommer att tillämpas, tro mig. Ericssons andra rår är att byta jobb! OBS, tjänster som har refewrenslöner som matchar de faktiska lönerna, finns i mycket litet antal. Vilken personalpolitik. Nästa steg är väl att börja sänka lönerna.

 50. Det är väl ingen som någonsin har trott att Ericsson är en höglönearbetsgivare? Helt plötsligt kan de ju få för sig att sparka alla över 35 igen som de gjorde för några år sedan, allt för att få in nya, billiga juniorer.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Fyra dagars arbetsvecka är en valfråga i Finland

0
Den finska statsministern Sanna Marin lovar att införa fyradagarsvecka om hon får förnyat förtroende i det kommande riksdagsvalet. Men i Sverige är frågan mer eller mindre död.

Arbetsmiljöverket backar: Skyddsombud får företräda enskilda

0
Skyddsombuden har rätt att företräda en individ. Det står nu klart efter det att Arbetsmiljöverket upphävt det beslut från 2021 som skapat en del förvirring i frågan.

Män tjänar allt mindre på en högskoleutbildning

0
Högskoleutbildning lönar sig allt mindre för män och särskilt i privat sektor. För kvinnor har lönsamheten däremot ökat de senaste 20 åren.

Bakgrundskontroller – därför kan du nekas jobbet

0
Ingenjören har intervjuat ToFindOut, ett företag som gör bakgrundskontroller. Vad letar de efter? Och vad kan var skäl till att inte få jobbet?

Huvudskyddsombudet ”Många känner stress av att aldrig bli färdig”

0
Huvudskyddsombudet Jan Åkesson vid Siemens har prisats för sitt arbetsmiljöarbete. Fokus är på att halvera antalet anställda i riskzonen för  utmattning.
Camilla Frankelius

Snart avgörs löneökningarna – vill ha maximal höjning utan att driva inflation

10
Nu går förhandlingarna om industriavtalet in på upploppet. Sveriges Ingenjörers inställning är att anställda ska få del av de vinster som företagen faktiskt gör.  

Så ger du feedback till chefen

0
Att ge feedback till sin chef kan vara både känsligt och riskabelt. Här är några tips på vad du bör tänka på för att din feedback ska falla i god jord.

Omställningsstudiestödet – så ökar du chansen att få del av pengarna

0
Planerar du att skicka in en ansökan om omställningsstudiestöd för hösten? Se då till att du undviker de vanligaste misstagen. 

Ingenjören Åke säkrar byggnader i jordbävningsdrabbade Turkiet

0
Vanligtvis undervisar Åke Solfeldt blivande byggnadsingenjörer vid tekniska högskolan i Jönköping. Men när Turkiet och Syrien drabbades av jordbävning släppte han allt för att delta i hjälparbetet.

Sök orsaker till stressen – sex faktorer att ha koll på

0
Oavsett vad som utlöser stress är effekterna desamma. De påverkar hur vi fungerar intellektuellt och därför behöver din chef hjälpa dig hitta orsakerna och åtgärda dem.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Ska jag tacka ja till ett jobb fast jag hoppas på ett annat?

0
Vad gör jag om jag får ett jobberbjudande men hoppas på ett annat där beskedet dröjer? Ingenjören bad May Molin, rekryteringskonsult på Qrios Engineering, om råd.