Nevs medges rekonstruktion

Nevs har fått sin nya ansökan om företagsrekonstruktion beviljad.

Nevs har fått sin nya ansökan om företagsrekonstruktion beviljad.

Gårdagens ansökan avslogs med hänvisning till att de uppgifter som rör de finansiella lösningarna framstod som ”vaga och är helt odokumenterade” men i dag fick Nevs ett positivt besked på sin nya ansökan om rekonstruktion.

Vänersborgs tingsrätt skriver i sitt beslut att det med beaktande ”av vad som anförs i den nu ingivna ansökan saknas skälig anledning anta att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan uppnås.” Därför väljer tingsrätten att bifalla Nevs nya ansökan om företagsrekonstruktion.

Ania Obminska

Lämna en kommentar

Senaste nytt