Omställningsstudiestödet – så ökar du chansen att få del av pengarna

Snart öppnar CSN för att ansöka om omställningsstudiestöd till hösten. Foto: Getty Images

Planerar du att skicka in en ansökan om omställningsstudiestöd för hösten? Se då till att du undviker de vanligaste misstagen. 

I oktober var det premiär för det nya omställningsstudiestödet. Intresset överträffade alla förväntningar. Den prognos som CSN arbetade utifrån var att det skulle komma in cirka 5 000 ansökningar fram till årsskiftet.

Redan tre dagar efter det att ansökan öppnade var det målet passerat. Totalt innan året var slut kom det in mer än fyra gånger så många ansökningar, drygt 22 000.

– Vi tror att intresset kommer att bli ännu större till hösten. Hösten är normalt sett en tid då fler söker utbildningar så vi räknar med att det kommer att komma in betydligt fler när vi öppnar för ansökningarna i april, berättar Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Har sökt utan koll på villkoren

Oväntat många ansökningar och en helt ny typ av stöd har gjort att hanteringen av dem har tagit tid. Nu, en bit in i mars, har CSN fortfarande stora volymer kvar att behandla.

Teknik och data populärt

Sveriges Ingenjörer har gått igenom de första 1 000 ansökningarna för omställningsstudiestödet.

Rapporten visar att:

  • Hälften av de som ansökt om stöd har sökt till en högskoleutbildning.
  • 40 procent har sökt för studier i yrkeshögskolan.
  • 83 procent av de som hade beviljats stöd till högskolan är 40 år eller äldre.
  • 60 procent av de som sökt respektive beviljats omställningsstudiestöd för studier inom yrkeshögskolan har valt en inriktning inom teknik och data.
  • 60 procent av de som beviljats stöd är kvinnor. Bland dem som beviljats stöd för högskolestudier är andelen kvinnor 68 procent.

Hela rapporten: Rivstart för omställningsstudiestödet.

Stefan Tärnhuvud berättar att de hittills har tagit cirka 7 000 beslut. Cirka 2 100 ansökningar har avskrivits, eller avslutats på grund av att de som sökt dragit tillbaka sin ansökan, eller för att ansökan inte gäller vårens studier.

Drygt 1 400 har fått sin ansökan godkänd, medan 4 100 har fått avslag.

– Vi märker att många har sökt utan att kolla upp ordentligt om de uppfyller kraven, konstaterar Stefan Tärnhuvud.

Ta hjälp inför ansökan

Det finns en rad formella villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av stödet. Förutom ålderskravet, att du ska vara mellan 27 och 62 år, finns det krav på anställningstid och villkor som beror på vilken längd utbildningen har som du söker.

Ett av de mest avgörande kraven är att utbildningen ska ”stärka din ställning på arbets­­marknaden utifrån arbets­marknadens behov”.

Läs också: Här är de 21 vanligaste frågorna om omställningsstudiestödet

Det ska alltså inte vara en utbildning som handlar om ditt eget självförverkligande, men inte heller en utbildning som leder till jobb där det redan är hög konkurrens.

– Det bästa är att ta hjälp av din omställningsorganisation. De kan bedöma om utbildningen uppfyller kraven och skriva ett yttrande som du bifogar ansökan. Det väger tungt i vår bedömning, förklarar Stefan Tärnhuvud.

Först till kvarn gäller

Totalt har CSN fått en budget för omställningsstudiestödet på 1,3 miljarder kronor för 2023. Hälften av pengarna är avsatta för vårens studier, hälften för hösten. Och det är först till kvarn som gäller. När pengarna är slut så tar alltså även stödet slut.

För att öka chanserna att ta del av pengarna tipsar Stefan Tärnhuvud om att skicka in ansökan så tidigt som möjligt.

Den 1 april öppnar ansökan för höstens omställningsstudiestöd.

När tror du att den som skickar in sin ansökan kan få besked?

– Det är jättesvårt att säga, säger Stefan Tärnhuvud. I höstas kom det första beskedet efter sju veckor, medan vissa fortfarande är under handläggning. Hur lång tid det tar beror på om ansökan är komplett och att alla uppgifter som vi behöver för att göra bedömningen finns med. Vi hoppas i alla fall att kunna ge besked innan terminen börjar, men vi kan aldrig ge besked tidigare än tre månader innan studiestart eftersom vi behöver färska inkomstuppgifter från Försäkringskassan.

Vilka är de vanligaste utbildningarna som man vill ha stöd för?

– De absolut vanligaste är att man söker fristående kurser. Tyvärr har vi ingen sammanställning av dessa.

Vilka är dina bästa råd till de som planerar att söka stödet i höst?

– Var ute i god tid. Läs igenom de villkor som gäller och prata med din omställningsorganisation. Och se till att du skickar in din ansökan komplett och så tidigt som möjligt, det ökar dina chanser att få ett snabbt svar, säger Stefan Tärnhuvud.

Fem vanliga misstag

  1. Uppfyller inte kriterierna. Ta dig tiden att läsa igenom de villkor som finns för att söka omställningsstudiestödet. Vanliga orsaker till avslag är att man inte uppfyller ålderskravet, arbetsvillkoren eller villkoren i förhållande till längden på utbildningen.
  2. Söker utan rådgivning. Prata med din omställningsorganisation. De kan hjälpa dig att se vilka behov som finns på arbetsmarknaden och även skriva ett yttrande som bifogas ansökan.
  3. Ansökan är inte komplett. Ta reda på vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan. Det kan exempelvis vara uppgifter om din arbetsgivare, inkomst, årsarbetstid, studietidens längd och omfattning samt en motivering till varför utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.
  4. Söker för fel period. Vårens ansökan gäller för studier som börjar till hösten.
  5. Utbildningen stärker inte din ställning på arbetsmarknaden. Utbildningar av hobbykaraktär eller till yrken där det redan råder hög konkurrens om jobben kvalificerar inte för omställningsstudiestödet. Du kan inte heller få stöd för utbildningar som du borde få av din arbetsgivare för att klara dina arbetsuppgifter, eller som enbart löser ett kompetens­behov hos en specifik arbetsgivare.

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s webbsajt.

Anna Nyström

Ska du söka omställningsstudiestödet i vår?

View Results

Loading ... Loading ...

Lämna en kommentar

Senaste nytt