ABB-förväntan inför Hitachis övertagande – men oro för tiden före

Asea, ABB ochHitachi
Från Asea till ABB och i sommar Hitachi - men vad namnet på ABB Power Grids blir efter Hitachis övertagande är inte klart.

I november delades ABB Sverige upp i två delar. För den ena delen, ABB Power Grids, ligger Hitachis övertagande nu mindre än tre månader bort. Akademikerna på företaget känner sig förväntansfulla inför övertagandet – men ser också orosmoln under tiden fram till dess.

ABB Power Grids har än så länge lyckats hantera coronakrisen utan neddragningar. Däremot finns andra orosmoln, menar ingenjörerna och företagets övriga akademiker i det nybildade Saco-PG-facket.

– Alla länder slåss för sitt, var vi ska producera, var ingenjörsresurserna ska vara. Vi är inte överens om hur det här hanteras och vi vill se långsiktiga förslag, säger Bo Westman, ordförande för Saco-PG.

– En del förslag kommer i sista minuten av ABB:s ägande och nu när en ny ägare är på väg in så kanske en del förändringar kunde vänta säger Urban Wijk som också sitter i den nybildade Saco-PG-styrelsen.

Bo Westman, Christer Törnkvist, Felix Bandalo och Urban Wijk.

Intervju via Teams. Övre raden: Bo Westman och Christer Törnkvist. Nedre raden: Felix Bandalo och Urban Wijk.

Felix Bandalo, som också han sitter i den nya styrelsen och som under många år suttit i Akademikerföreningens styrelse på ABB, säger att det funnits en filosofi inom företaget att det mest effektiva är att samla produktionen till få fabriker, som sedan försörjer hela ABB worldwide. Saco-PG menar att man behöver se över den filosofin.

– Vi menar att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Och effekterna av coronapandemin visar ju på nya utmaningar för globaliserad produktion och logistik.

Mer decentralisering

ABB Power Grids

ABB Power grids (kraftnät) består av fyra enheter: Transformers, High-voltage Products, Grid Automation och Grid Integration.

Ungefär 4 000 personer jobbar inom Power Grids i Sverige, varav 2 800 i Ludvika och 900 i Västerås. Man finns också på ytterligare tio orter i Sverige.

Globalt jobbar 37 000 inom Power Grids. Störst andel finns i Sverige, följt av USA, Indien, Kina, Schweiz, Tyskland, Polen, Brasilien, Tjeckien och Spanien.

Den 1 juli tar Hitachi över majoritetsägandet, medan ABB fortsätter att äga 19,9 procent av bolaget under tre år.

Vad bolaget ska heta är ännu inte bestämt. Saco-PG gissar på att namnet antingen blir Hitachi ABB Power Grids eller att man fortsätter heta ABB Power Grids.

Men förutom orosmolnen så är man förhoppningsfull inför att Hitachi tar över.

Felix Bandalo berättar att facket fört fram önskemål om mer decentralisering och det kommer nya signaler från ABB:s ledning om att beslut skall tas längre ner i organisationen, vilket Saco-PG välkomnar.

– Spiesshofer gavs vd-rollen för att styra med fast hand, centralisera och hade fokus på att tillfredsställa aktieägarna. Beslut flyttades från Sverige, Ludvika och Västerås och sådana förändringar kan till viss del minska engagemanget eftersom man fråntas ansvar. Nu hoppas vi mycket på Hitachi. Vi tror att det finns en stor potential i den svenska verksamheten, säger Urban Wijk.

Saco-PG-styrelsen säger också att man har förtroende för sin Sverige-vd Jenny Larsson, och också för ABB:s tidigare Sverige-vd Johan Söderström, som nu är vd för ABB Power Grids i Europa.

Fungerande samarbete med Hitachi

Det finns flera anledningar till att Saco-facket tror på att Hitachis övertagande kan ge en positiv förändring.

En är att Hitachi under flera år haft en joint venture med ABB Power Grids enhet HVDC, som jobbar med högspänd likström (high voltage direct current), som gör att stora mängder elkraft kan transporteras långa sträckor med låga energiförluster.

– Vi ser att samarbetet har fungerat och det känns väldigt bra, säger Bo Westman.

I en reklamfilm lyfter Hitachi fram samarbetet, vilket ABB-ingenjörerna tycker är en positiv signal. (se filmen längst ner i artikeln)

ABB Power Grids kommer också att vara ett bra komplement till den existerande Hitachi-verksamheten.

– Det finns en nyfikenhet från dem på det vi är bra på, och vi får också tillgång till samarbete runt det Hitachi är bra på. Vi kan kombinera det vi gör, säger Christer Törnkvist som är vice ordförande i Saco-PG.

Samtidigt menar Bo Westman att man inte ska lyfta den nya ägaren till skyarna, men acceptera läget och från fackets sida driva på för det man tycket är bäst för företaget.

– Det är inte så att med Hitachi allt blir bättre, per automatik. Övertagandet är ett faktum och då vill vi jobba för att göra något bra av detta.

Troligt att Hitachi tar aktiv roll

Hitachi har också många värderingar som Saco-PG uppskattar, som att lägga vikt vid utveckling, kvalitet, social innovation och att vara med och bygga samhället, också vad gäller hållbarhet.

Urban Wijk har tidigare gjort en analys av hur Hitachi kan tänkas agera som ägare. Där kom han å ena sidan fram till att japanska bolag ofta utövar ett passivt ägande när de köper företag. Å andra sidan är köpet av Power Grids det största köp Hitachi gjort någonsin och Power Grids kommer att stå för mer än 10 procent av Hitachis omsättning. Det gör det sannolikt att man faktiskt kommer att ta en aktiv del och ha personer med i ledningen.

– Det kommer nog inte att bli många japaner här, eller många härifrån som jobbar i Japan. Samtidigt vill vi jobba för att vi blir ett gemensamt bolag, säger Urban Wijk. Hur kan vi förstärka samarbetet mellan Sverige och Japan?

Christer Törnkvist tillägger att det inte är konstigt om Hitachi vill placera ut vänner i organisationen.

– Och vi har samarbetet mycket med japanska bolag genom åren. Det finns en positiv inställning här till att jobba tillsammans. Och det kan vara en fördel att vi vet att våra kulturer skiljer sig åt. Varken vi eller de tror att vi är lika.

Inkluderar alla orter och alla akademiker

Den nya Saco-PG-föreningen har ungefär 1 100 medlemmar. 75 procent tillhör Sveriges Ingenjörer och de övriga är bland annat jurister och ekonomer. För att spegla att man är en blandning av olika yrkesgrupper valde man att inte kalla sig Akademikerförening, utan Saco-PG.

– Vi vill vara inkluderande för alla, också för de andra tio orterna där vi finns, utöver Ludvika och Västerås, säger Bo Westman.

Han säger att det tyvärr inte är några ekonomer eller jurister i styrelsen men att man fortsätter att jobba för det nästa år.

– Men vi har kartlagt var vi har medlemmar och ser till att det finns lokala klubbar och att de fungerar. Där det inte finns klubbar har vi hjälpt till med att starta det och vi stöttar de orter där man är för få för att ha en klubb, säger Urban Wijk.

Det är också viktigt att både ha med det lokala och centrala perspektivet för att bli starka fackligt.

– Om vi bara har det lokala perspektivet missar vi helheten. Då behöver vi lyfta blicken och se det större perspektivet. Men på central facklig nivå behöver vi också få det lokala prespektivet för att inte  tappa detaljkunskapen man har lokalt, säger Urban Wijk.

Felix Bandalo lyfter återigen fram att det finns en förväntansfull stämning.

– Det är lite oro för pandemin. Vad får det för konsekvenser? Men annars är allt frid och fröjd på ABB Power Grids. Det är inga inskränkningar än så länge och produktionen går för fullt trots Corona.

Karin Thorsell

Hitachi beskriver HVDC-projektet som genomförts tillsammans med ABB Power Grids:

Lämna en kommentar

Senaste nytt