3,8 miljoner kronor till Sveriges Ingenjörers miljöfond 

Smarta elnät, naturmiljö och lastbilar
Smarta elnät, bevarande av naturmiljö och miljövänlig rengöring av plåt finns bland det som Sveriges Ingenjörers miljöfond stöttar. Foto: Getty images (de två bilderna till vänster) och Mostphotos

Sveriges Ingenjörers miljöfond ett populärt val när spararna i Swedbank Robur Humanfond ska avsätta en del av sparandet till ett välgörande ändamål. I år var miljöfonden den mottagare som fick det tredje största beloppet: 3,8 miljoner kronor. 

2 procent av sparandet i Swedbank Robur Humanfond går till välgörande ändamål. Varje enskild sparare väljer en av 73 olika mottagare för sina 2 procent.  

I årets utdelning gick det största beloppet, 5,7 miljoner kronortill Amnesty International. Näst mest5,4 miljoner, gick till Rädda Barnen och det tredje största beloppet, 3,8 miljoner, gick alltså till Sveriges Ingenjörers miljöfond. (Se hela listan över hur mycket de olika mottagarna fick längst ner i artikeln) 

– Det är smickrande. Jag hoppas att spararna ser att det går till vettiga saker som annars inte skulle bli av, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer och sekreterare i miljöfonden. 

Förbättra den fysiska miljön i Sverige

Miljöfonden stödjer och främjar forskning, projekt och studier för att förbättra den fysiska miljön i Sverige och närområdet. Ambitionen är att dela ut alla pengar man får under samma år som man fått dem. 

Fonden delar också ut Sveriges Ingenjörers miljöpris på 75 000 kronor till en person som gjort intryck för att förbättra miljön 

– Miljöpriset har gått till allt från författare till forskare som lyfter miljöfrågan. Förra året gick priset till Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.   

Större forskningsprojekt

Forskningsbidragen gick tidigare till mindre projekt, men de senaste åren har fonden valt att stödja färre men större projekt för att göra skillnad. 

Bland annat har man betalat en gästprofessur vid Chalmers och gett fem miljoner över fyra år till ett projekt för smarta elnät. Man stödjer också ett projekt som IVL Svenska Miljöinstitutet driver i samarbete med Volvo lastvagnar i Umeå. Projektet handlar om nya tekniker för att behandla plåt innan lackering. Det gör bland annat att man slipper använda giftiga kemikalier och att det går åt mindre mängd vatten vid tvätt.  

– Resultaten är inte officiella än, men det har varit framgångsrikt, säger Patrik Björnström.   

Ett mindre projekt som man stöttat är Världsnaturfondens arbete för att göra en del av Stockholms skärgård till världsarv.  

42 studenter fick pengar

Förra året var det 175 studenter som sökte stipendier till examensarbeten och studieresor. Av dem var det 42 stycken som fick stipendier. Genomsnittsbeloppet var 10 000 kronor 

– Studenterna kan söka till allt från att studera en alg i en sjö till att läsa en kurs i Kina. Vi uppmuntrar till att göra andra saker än man annars skulle kunna göra. Det viktiga är att det har koppling till miljö. Det är inget krav på att man pluggar till ingenjör, men man har företräde om man är medlem i Sveriges Ingenjörer.  

Forskarstipendierna har tidigare kopplats till något av de områden som Sveriges Ingenjörer lyfter i sitt miljöpolitiska program.  

– I år tittar vi mer på framför allt plaster, men eftersom vår elförsörjning påverkar så många andra områden inom miljö och hållbarhet så är även dessa intressanta.  

Kan bli ny ansökningsperiod

Sista ansökningsdag för både forskningsbidrag och stipendier för studenter är 30 april. Besked om man får pengar lämnas oftast i juni. Men eftersom det passar dåligt för examensarbeten som görs på våren så arbetar man nu för att ändra så att stipendierna ska kunna sökas också på hösten.   

Ansökningarna bereds av en priskommitté som består av tre ledamöter med lång erfarenhet från miljöområdet. De lägger fram förslag till fondstyrelsen, som består av Sveriges Ingenjörers ordförande och två vice ordföranden, som fattar beslut om mottagare.   

Karin Thorsell

Så mycket fick mottagarna av spararnas utdelning i Humanfonden 2020 

 1. Amnesty International 5 746 993 
 2. Rädda Barnen 5 396 607 
 3. Sveriges Ingenjörers miljöfond 3 765 878 
 4. Barncancerfonden 2 812 683 
 5. SOS Barnbyar 2 645 376 
 6. EFS 1 763 715 
 7. Diakonia 1 643 681 
 8. Equmeniakyrkan 1 551 678 
 9. Läkare Utan Gränser 1 548 434 
 10. FUB 1 189 715 
 11. Svenska Diabetesförbundet 1 135 547 
 12. Läkarmissionen 836 895 
 13. Röda Korset 805 497 
 14. BRIS 788 202 
 15. Svenska kyrkans internationella arb 729 837 
 16. Evangeliska Frikyrkan 628 679 
 17. Scouterna 576 990 
 18. Riksförbundet HjärtLung 516 743 
 19. Djurskyddet Sverige 516 667 
 20. Astma och Allergiförbundet 515 052 
 21. Stockholms Stadsmission 474 737 
 22. Sjöräddningssällskapet 451 142 
 23. Frälsningsarmén 438 081 
 24. Reumatikerförbundet 437 866 
 25. PMU 431 218 
 26. Svenska Läkare Mot Kärnvapen 429 651 
 27. IM – Individuell Människohjälp 413 742 
 28. Adoptionscentrum 394 850 
 29. Vi-skogen 376 008 
 30. Hjärtebarnsfonden 357 537 
 31. Hörselskadades Riksförbund 343 161 
 32. Neuroförbundet 304 784 
 33. Svenska Epilepsiförbundet 286 051 
 34. Hoppets Stjärna 280 680 
 35. Personskadeförbundet RTP 276 398 
 36. DHR 254 433 
 37. Riksförbundet Cystisk Fibros 238 973 
 38. Autism- och Aspergerförbundet 238 492 
 39. Stiftelsen för Östersjölaxen 215 721 
 40. Njurförbundet 207 685 
 41. Hjärnfonden 196 657 
 42. KFUK-KFUM Sverige 195 661 
 43. Afrikagrupperna 187 144 
 44. FMN 180 118 
 45. Barndiabetesfonden 178 768 
 46. Svenska Afghanistankommittén 153 098 
 47. Psoriasisförbundet 144 106 
 48. Friluftsfrämjandet 135 153 
 49. RBU 133 610 
 50. Mag- och tarmförbundet 122 069 
 51. Svenska Alliansmissionen 120 875 
 52. Naturskyddsföreningen 113 901 
 53. Barnfonden 105 848 
 54. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 86 097 
 55. Erikshjälpen 85 594 
 56. Synskadades Riksförbund 78 351 
 57. We Effect 68 716 
 58. Nordens Ark 68 048 
 59. ECPAT Sverige 67 762 
 60. Schizofreniförbundet 56 431 
 61. Alzheimerfonden 52 546 
 62. Bröstcancerförbundet 52 004 
 63. MHF 48 825 
 64. Skärgårdsstiftelsen 35 780 
 65. Hand in Hand Sweden 35 083 
 66. Riksmuesi Vänner 31 245 
 67. Min Stora Dag 28 550 
 68. Majblommans Riksförbund 16 130 
 69. Plan 13 611 
 70. Svenska Celiakiförbundet 8 157 
 71. Friends 4 861 
 72. Ronald McDonald Barnfond 4 525 
 73. Riksidrottsförbundet 846 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Det inte självklart hur allt fungerar när du kommer från utlandet för att arbeta i Sverige. Fackförbundens roll, kollektivavtalens betydelse och det egna ansvaret – skillnaderna kan vara stora.
Fler artiklar