Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemIngenjörenNu föreslås att medlemsavgiften höjs tillfälligt

Nu föreslås att medlemsavgiften höjs tillfälligt

En extra premie för inkomstförsäkringen på 100 kronor i månaden under 1,5 år. Det föreslås Ingenjörsfullmäktige besluta om vid ett extra möte i nästa vecka. Anledningen är den stigande arbetslösheten på grund av coronapandemin. 

För Sveriges Ingenjörers medlemmar ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen fyller ut a-kassan för den som blir ofrivilligt arbetslös och ger 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor under 150 dagar.  

Ulrika Lindstrand
Ulrika Lindstrand Foto: Sveriges Ingenjörer

Men på grund av coronapandemin finns det nu risk att arbetslösheten för ingenjörer stiger med flera procentenheter. Och för att pengarna i inkomstförsäkringen ska räcka måste ytterligare pengar tillföras.  

– Vi har varit välsignade med en låg arbetslöshet bland medlemmarna. I slutet av förra året var den 0,8 procent och det är det som våra avsättningar till inkomstförsäkringen är  dimensionerade för. Om arbetslösheten nu ökar måste vi säkra upp att vi kan betala ut inkomstförsäkringen så att medlemmarna har den tryggheten, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand. 

Förslaget som nu läggs fram för Ingenjörsfullmäktige innebär: 

 • En tillfälligt höjd medlemsavgift under 18 månader som införs så snart som möjligt. Målet är att avgiften tas ut från och med juli i år och till och med december 2021. 
 • Höjningen blir 100 kronor för yrkesverksamma medlemmar. Studenter och pensionärsmedlemmar omfattas inte.

För dem som har reducerad avgift – bland andra arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och de som är tjänstlediga för studier – är det förbundsstyrelsen som beslutar om eventuell ny avgift.   

Handlingarna till fullmäktige

Underlaget för förslaget till Ingenjörsfullmäktige hittar du här (bakom inlogg med bank-id för medlemmar i Sveriges Ingenjörer).

Förbundetscenario är att arbetslösheten kan stiga till 3,8 procent under 2021 och att totalt 6,2 procent av medlemmarna kan behöva få ersättning från inkomstförsäkringen någon gång under andra halvan av 2020 eller under 2021. Beräkningen har gjorts utifrån scenarier som olika institut – som banker och inte minst regeringen – tagit fram och utifrån hur arbetslösheten för ingenjörer brukar vara i förhållande till det.   

Förbundet har också gjort bedömningar utifrån bland annat vad man tror om heltids– och deltidsarbetslöshet, hur snabbt det går att få ett nytt jobb och vad medelinkomsten är för Sveriges Ingenjörers medlemmar.    

– Vi har räknat på vad som är mest troligt, med marginal, baserat på de prognoser om till exempel konjunktur och arbetslöshet som finns tillgängliga. 

Vill fortsätta ha generös ersättning

Ulrika Lindstrand säger att hon är ödmjuk inför att det blir en extra pålaga för medlemmarna, men tror att det finns en förståelse för att det här behövs.  

– Ingen av oss sitter säker. Vi vet inte hur många som drabbas. Det här blir både en förstärkning för ens egen säkerhet och för dem som redan är drabbade, att få den nivå av ersättning som vi har sagt. Vår inkomstförsäkring är generös och det vill vi fortsätta hålla.  

Att förslaget sträcker sig över 18 månader beror på att följderna av krisen kan bli långvariga. Med det här tidsspannet hoppas man slippa äska medel ytterligare en gång.  

Ulrika Lindstrand säger att förbundet har valt att agera så snabbt man kunnat i stället för att vänta tills man hamnar i ett allvarligt läge. Därför kallas nu också Ingenjörsfullmäktige in med så kort varsel som stadgarna tillåter.   

Borde förbundet ha byggt upp en större reserv tidigare för att slippa göra en höjning nu? 

– Vi utgår från den statistik och prognoser som finns och inget har tytt på att vi skulle behöva justera nivån. Vi vill heller inte ta ut något i onödan. Det är en balansgång och vi följer de riktlinjer som finns. Ingen hade kunnat förutse vidden av det här.  

Vad vill du säga till medlemmar som har synpunkter på förslaget? 

– Jag hoppas att det finns förståelse. Vi är verkligen under extrema förhållanden. Har man frågor så finns mer information på vår webb där vi även besvarar de vanligaste frågorna. Det här är absolut något vi måste göra. Det finns inga alternativ.

Vad händer nu? 

– Om fullmäktige beslutar enligt förslaget så är målet att det slår igenom i juli och gäller 18 månader från det. De flesta betalar med autogiro eller e-faktura och då läggs beloppet till. För dem som betalar årsvis så kommer det att hanteras i särskild ordning.   

Vad händer om förslaget inte går igenom? 

– Då har vi problem. Det är inga små summor och därför har vi valt den här lösningen.  

Karin Thorsell

Vad tycker du:

Är det ok att höja medlemsavgiften tillfälligt för att säkra inkomstförsäkringen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

158 KOMMENTARER

 1. Först går man ut med att fler som inte tänker längre än näsan räcker ska gå med för i A-kassan att få pengar vid varsel.
  ” I vanliga fall gäller att man ska ha varit med i 12 månader, men nu har regeringen föreslagit att varje medlemsmånad mars-december i år ska räknas som fyra månader, så att man kvalificerar sig för a-kassa på tre månader.”
  https://ingenjoren.se/2020/04/07/manga-ingenjorer-undrar-har-jag-inkomstforsakring/

  Sen ska vi andra får betala för deras idioti…

  Har man sparat in i goda tider så får man f-n betala priset i dåliga tider…

  Jag är riktigt missnöjd med dessa förslag som dels gått igenom och nu föreslås.

 2. Sänk maxersättningsnivån, dvs försämrar villkoren för de som tjänar mest, eller inför två olika försäkringar (med olika avgiftsnivåer). de som får ut mest borde betala mer, alternativt att man lägger maxnivån på en rimlig nivå att man klarar arbetslöshet i ett år utan att behöva sälja huset osv.
  Försäkringen skall användas för att få stöd i en krissituation, dock inte för att kollektivet finanserar dyr livsstil och lyx.

  • Hmm hur tänker du här Ingrid? Ska en person som råkar vara duktig på att t ex förhandla och/eller är duktig på sitt yrke bli drabbad bara för att ngn annan inte är det?
   Jag kommer inte stanna kvar om avgiften för mig ska baseras på min inkomst! Jag tjänar inte lika bra som mina arbetskollegor och är inte rik på ngt sätt men jag anser inte att de skall betala än mig på ngt sätt! Avgift skall vara lika för det är ändå ”mina” pengar du får ifrån om du blir utan jobb! Det blir ”jag” som försörjer dig och inte tvärtom om du blir utan jobb! Vansinne det här… avgiften skall vara lika för alla!

 3. Jag är 65 år och därför får jag ingen ersättning om jag blir arbetslös. Är det mening att jag ska betala 100 kr extra för att få ny Ny Teknik?

 4. Om medlemmarna ska vara solidariska och tolerera en tillfällig avgiftshöjning, så borde väl även de som är föremål för inkomstförsäkringen vara solidariska och sänka maxersättningsnivån tillfälligt till 50 000 kr (från 100 000 kr) i 18 månader med start den 1 juli. En inkomstförsäkringsnivå på 50 000 kr är, ur ett nationellt löntagarperspektiv, fortfarande en väldigt bra inkomst som man borde klara sig på. Den som inte klarar sin basekonomi på den nivån får kanske göra vissa omprioriteringar. Nej till avgiftshöjningen!

 5. Halvera ökningen mindre men lägg ut det över en längre tid.
  Kan nog kännas bra för de som varit med länge om en större del läggs på de som får förkortad karantänstrid.

 6. Flera kommentarer handlar om att man inte sett någon nytta med kurser och den centrala organisationen.
  Jag har precis motsatt erfarenhet.
  Vårt företag knoppades av från en större koncern och vi startade en ny fackklubb.
  Kurserna vi gick höll hög kvalitet och var en stor hjälp i det fackliga arbetet. Jag och de övriga styrelsemedlemmarna har ringt rådgivningen flera gånger i månaden och fått proffsig stöttning inför förhandlingar. Vår centrala ombudsman leder arbetet med kollektivavtalet och lyssnar verkligen på de fackföreningar som ingår i avtalet.
  Nu när en lågkonjunktur är på intågande så är det extra viktigt med stark centralorganisation.
  Det kommer att vara uppsägningar, förhandlingar och arbetsgivare som vill utnyttja läget för att pressa sina medarbetare.
  Ja, det är synd att kassan för inkomstförsäkringen inte är större. Men jag förstår också balansgången med nivå på avgiften kontra den historiska arbetslösheten.
  Jag är mer än villig att lägga 100 kronor i månaden för att helheten ska fungera.
  Personligen kommer jag inte att se röken av de pengarna, för jag har en trygg anställning i ett samhällskritiskt företag.
  Men jag tänker inte banga när det krisar. Tillsammans är vi starka!

 7. Varför inte byta till Unionen nu?

  Egentligen är detta rätt befängt. Nu får jag väl förvänta mig ett brev från mitt försäkringsbolag i oktober där de höjer premien under 6 månader med 42%. Motiveringen blir säkerligen att det är halare på vägarna då så fler kan komma att behöva ta del av försäkringen under den perioden.

  Att dessutom a-kassans förutsättningar blivit mycket mer fördelaktiga så att de som inte varit med kan gå med snabbt och öka sina chanser att dra nytta av den, tillsammans med att vi trogna medlemmar som betalat under många år plötsligt skall betala mer känns inte rättvist.

  • En försäkring är just till för fall som dessa – oväntade händelser som drabbar enskilda. I vissa fall drabbas ett fåtal, ibland många fler. Så är förutsättningarna i försäkringsbranchen. Att i efterhand under pågående skada anpassa försäkringspremien är helt bissart. Som att höja premien medan huset brinner, för grannnarans hus på samma gata brinner. Girighetens ansikte visar sig.

  • Hej Björn,
   Ja du har rätt i ditt resonemang vad gäller försäkringsbolagens premiesättning. Premien höjs om fler skador uppstår.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   A-kassans tillfälligt höjda ersättningar är ett välkommet bidrag, men kommer inte att täcka för det ökade tryck som vårt scenario för 2021 om 3,8 procent innebär. Våra medlemmar tjänar i snitt betydligt över både det tidigare och det tillfälliga nu gällande taket i a-kassan.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 8. Utbetalningarna från försäkringen blir flerdubbelt högre till en arbetslös medlem som haft lön nära taket (100 kkr) än till medlem med lägre lön, exempelvis 40 kkr. Avgiftshöjningen är ändå densamma oavsett lön och belastar de med lägre löner hårdare. Rimligt att sänka taket för att klara situationen med en mindre höjning och dela bördorna i en exceptionell period.

 9. Jag tycker inte att vi ingenjörer med så låg inkomst att vi inte kan dra nytta av inkomstförsäkringen, ska få höjd månadsavgift. Det känns alldeles tokigt att låginkomsttagarna ska hjälpa de med hög inkomst att upprätthålla sin höga levnadsstandard vid ev arbetslöshet. Det verkar som att Sveriges ingenjörer förutsätter att alla ingenjörer tjänar långt över maxbeloppet från A-kassan. Så är inte alltid fallet. Om man exempelvis har en deltidstjänst pga långvarig sjukdom. Är det då någon vits med att vara med i facket?

 10. Avgiften är redan nu överdrivet hög för det man (inte) får. Om pengarna inte återbetalas om de inte utnyttjas kommer i alla fall jag att se över mitt medlemskap. Jag har varit med i en bit över 25 år och aldrig haft den minsta nytta av det förutom lite rekreationsläsning av tidningen. Har mest varit med av solidaritetsskäl. Jag har läst handlingarna inför mötet och håller inte med om en hel del punkter.

 11. Jag har 12 månaders uppsägningstid, och ämnar gå i pension vid årsskiftet. Har aldrig utnyttjat inkomstförsäkringen och kommer uppenbarligen aldrig att behöva göra det. Jag är inte beredd att betala en ännu högre avgift för något jag aldrig utnyttjat och aldrig kommer att utnyttja!

 12. Jag tycker att förslaget kan vara acceptabelt. Coronakrisen är ju exceptionell och det är inte rimligt att SI skall ha byggt en buffert under de ”goda åren” för att klara en sättning i arbetsmarknaden som jämförs med den stora depressionen.

  Det höjs många röster i kommentarerna som opponerar sig mot förslaget och tar till argument som att de i så fall skall lämna SI och bara vara med i A-kassa. Det kan jag tycka är en ganska beklämmande attityd. Ett medlemskap i SI bygger ju på att ”ensam INTE är stark” och att man vill vara en del i en större gruppering som kan stötta varandra. Så om det nu är en exceptionell kris så får man vara öppen för att denna ”solidaritet” med andra SI medlemmar också kommer att kosta något. Temporär ökning av medlemsavgiften kan därmed vara motiverad. Framtida avtalsrörelse kommer troligen också bli tuff och där kommer
  jag personligen snarare att lägga min värdering kring mitt medlemskap i SI än om jag temporärt måste betala lite extra.

  Dock med tanke på medlemsbasen av ingenjörer (som vill ha siffror & statistik) så faller det sig ju också naturligt att redovisa hur man kommit fram till påslaget samt vilken påverkan man ser att Corona-krisen tillfört samt vilken långsiktig syn man har på framtiden och vilken framtida buffert som man vill bygga för denna framtidsprojektion, både för att kunna ge en bra medlemsservice och för att kunna ha kvar inkomstförsäkringen av idag. Som SI medlem vill man ju förstå att det är en medlemsavgift som känns motiverad och ger den trygghet man förväntar sig genom medlemskapet. Alla kan vi bli drabbade på ett eller annat sätt, nu eller i framtiden. Vidare, om inte framtiden blir som projicerat så kan man ju då diskutera om det finns grund för återbetalning (eller sänkt medlemsavgift) för att balansera kostnaden
  för SI medlemmar mer långsiktigt. Alltså borde man inte redan nu säga att återbetalning inte skall ske utan snarare parkera den diskussionen till framtiden.

  Dagens medlemsavgift och tillhörande inkomstförsäkring är ju rimligen satt utifrån en balans mellan att kunna erbjuda en trygghet och en inte alltför hög nivå på medlemsavgiften samt ett attraktivt värdeerbjudande till SI’s medlemmar. Om avgiften av idag skulle vara satt högt för att bygga buffert för ALLA eventualiteter (som vissa verkar tycka skulle ha gjorts) så skulle ju många tycka att medlemskapet är för dyrt och välja att inte vara medlem. Det är ju alltså en balansgång (som just nu verkar vara ur balans).

  Om förslaget inte skulle gå igenom kan man ju istället överväga att sänka nivån på inkomstförsäkringen under en fastställd period – specifikt motiverad för att hantera konsekvenserna av Corona-krisen – MEN också erbjuda den nivå som inkomstförsäkringen täcker idag OM man accepterar en högre avgift. Det blir ju
  då upp till den enskilde medlemmen att bedöma om man vill ha det extra skyddet eller ej. Jag skulle tro att det skulle ge samma effekt i dessa oroliga tider (t.o.m bland de kritiska medlemmarna som kommenterat ovan).

  • Hej Jacob,
   Tack för dina synpunkter. Vi håller med om att det är viktigt med solidaritet i dessa tider.
   Det är i dagsläget omöjligt att göra den typ av beräkningar som normalt görs vid beräkning av det kommande årets premie. Detta beror på att osäkerheten i alla de olika antaganden som görs vid beräkning av premienivån i nuläget är så enormt mycket större än under mer normala omständigheter.

   Vi har tittat på en rad olika scenarios som vi sedan har fogat samman, där utgångspunkten är att hitta en nivå på premie som vi bedömer med stor sannolikhet kan trygga att försäkringens nuvarande villkor ska kunna bibehållas (d v s att 80% av löner upp till 100 000 kr kan försäkras i upp till 150 dagar).
   Huvudscenariot innebär att ca 3,8% av medlemmarna skulle hamna i arbetslöshet under 2021 (jämfört med 0,8% enligt prognosen som gjordes för 2020 innan Coronapandemin), samt en kraftig ökning av antalet arbetslösa medlemmar under andra halvåret 2020. Scenariot för 2020 är att 2,8% räknat på helåret hamnar i
   arbetslöshet, där ökningen jämfört med den ursprungliga prognosen helt hamnar på
   andra halvåret.

   Och det är precis som du säger, dagens premienivå har räknat med en något högre arbetslöshet i år än förra året. Vi har strävat efter att ha en väl avvägd premie som bidrar till att skapa en buffert utan att för den delen ta ut en omotiverat hög avgift i goda tider.

   Läs gärna mer här https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   /Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 13. Jag håller med Lars Lange
  Sänk maxersättningsnivån tillfälligt till 50 000 (från 100 000) i 18 månader med start den 1 juli. Eventuellt i kombination med en liten justering av avgiften.

  • Hej Farre,
   Tack för din synpunkt! Att sänka villkoren i efterhand bedömer styrelsen som ett sämre alternativ som dessutom inte heller bedöms ge tillräckligt med medel för att finansiera en kraftigt ökad arbetslöshet.
   /Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

   • Svaret tar bara allt eller inget som alternativ.
    Sänk ersättningstaket till t.ex. 60-70 kkr och höj med 50kr/mån.
    Visa vilka scenarior och kostnadsfördelningar ni räknat på.

 14. Har alltid tyckt att medlemsavgiften varit väldigt hög. Dags att skära ner på alla dessa kurser och informationsseminarium och tidningar och annat kraft som ingen egentligen vill betala så här mycket för. Har aldrig heller märkt av denna förhandlingshjälp eller annat som det påstås att jag får. Mina företag har alltid haft individuell lönesättning och förhandling. Att sedan säga att man har slösat bort alla pengar och inte sparat i ladorna i goda tider är riktigt illa skött.

  Inkomstförsäkringen är den enda anledningen jag varit med i Sveriges Ingenjörer i närmare 15 år utan en endaste dag av arbetslöshet där många tiotusentals kronor betalats in i en ”försäkring”. Att komma och kräva mer den dagen man kanske behöver försäkringen är magstarkt.

  Nu tjänar jag långt från 100kkr/mån men att sänka ersättningen tycker jag också är oacceptabelt. All ändring av villkor i en försäkring i efterhand är oacceptabelt, den ska gälla som den är specificerad. Människor har beräknat sin ekonomi och framtid och redan betalat pengar för att ha denna trygghet.

  Sveriges ingenjörer behöver vara mycket mer tydliga om var mina pengar går och varför det inte finns några pengar. Jag vill se krona för krona vad ni har gjort med pengarna!

  Att bara säga 18 månader extra betalning utan möjlighet att betala tillbaka är också illa. I så fall borde man sätta upp tidsgränser och nivåer. Tex 6 månaders höjning med 100kr som kan fortsätta i 2 omgångar av 6 månader om arbetslösheten för ingenjörer vid tillfället är över 5% eller något liknande.

 15. De gamla medlemmar som har betalat avgiften i många år ska inte bekostas pga de nya medlemvågarna. Hög medlemavgiften för nya medlemmar istället. 100 kronor motsvara ungefär 40% av avgiften och är för mycket.

  • Håller verkligen med! Har betalt en i mitt tycke hög avgift i 35 år som försäkring och av solidaritet med medlemmar som fått ojusta arbetsvillkor. Nu ska vi helt plötsligt betala för dem som kommer springande när det hettar till. Inte snyggt Sv. Ing! Det här får ni arbeta om

   • Hej Inge. Inkomstförsäkringen startade 2003 och har såldes funnits i 17 år. /Redaktionen

  • Höjningen handlar inte i så hög grad om nya medlemmar, eftersom man måste ha varit medlem i förbundet i 12 månader innan man kan ta del av inkomstförsäkringen. /Redaktionen

   • Karin, så vad handlar det om egentligen?
    Någon måste ta ansvar och konsekvenserna på så fel beräkning. Corona i all ära men lågkonjunktur/depression är ingen nyhet. Har ni levt i evig tillväxt?
    Det verkar som man har valt den enklaste vägen att ta in kapital. Vi är utbildade medlemmar som lätt kan genomskåda detta dåliga utformade förslag!

  • Hej PP,
   Att fler söker och vill bli medlemmar hos Sveriges Ingenjörer välkomnar vi såklart. En del i detta förslaget bygger på att kunna erbjuda en bibehållen hög trygghet i Inkomstförsäkringen för både befintliga och nya medlemmar som drabbas av arbetslöshet. De nytillkomna medlemmarna kan dock inte få ut ersättning från inkomstförsäkringen direkt då kvalificeringstiden är 12 månader.
   /Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 16. Om man betalt försäkringen i över 40 år så är det underligt att avgiften behöver höjas när det händer något.

  • Hej Lars. Inkomstförsäkringen startade 2003 och har således funnits i 17 år. /Redaktionen

 17. Att ändra försäkringsvillkoren efter att en skada uppkommer tycker jag känns orimligare än att höja premien, men det kanske bara är jag som…

 18. Det är sorgligt för de medlemmar som blivit av med sina jobb. Men jag tror att jag läst att det varit anstormning av nya medlemmar de senaste månaderna. Om man inte är beredd att betala medlemsavgiften i ”vanliga tider” så är det inte rimligt att vi långvariga medlemmar ska bekosta detta!

  • Höjningen handlar inte i så hög grad om nya medlemmar, eftersom man måste ha varit medlem i förbundet i 12 månader innan man kan ta del av inkomstförsäkringen. /Redaktionen

  • Hej Christer,
   Att fler söker och vill bli medlemmar hos Sveriges Ingenjörer välkomnar vi såklart. En del i detta förslaget bygger på att kunna erbjuda en bibehållen hög trygghet i Inkomstförsäkringen för både befintliga och nya medlemmar som drabbas av arbetslöshet. De nytillkomna medlemmarna kan dock inte få ut ersättning från av inkomstförsäkringen direkt då kvalificeringstiden är 12 månader.
   /Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 19. Många ingenjörer särskilt nyanlända och nyexaminerade har låg inkomst. Jag tycker att avgiften kan höjas baserad på inkomst. De som har lägre löner betalar mindre och de som har högre inkomst betalar mer. Så ta hand vi om varandra

  • När jag började betala till facket hade jag mycket låg inkomst och blev utexaminerad i en lågkonjunktur. Då var det lika för alla. Jag vänder mig verkligen mot att yngre och nyanlända ska sponsras i så många sammanhang. Det sker redan via skatten och genom att vi som betalt i årtionden utan att utnyttja systemet byggt upp vad som skulle vara ett starkt fack. Tacka oss istället för att ge oss straff avgift. Ett bra sätt att ta hand om varandra.

  • Vi har idag reducerad medlemsavgift för medlemmar med låg inkomst.
   Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du är fullbetalande ordinarie medlem och blir
   · Arbetslös
   · Sjukskriven
   · Tjänstledig för till exempel studier
   · Föräldraledig
   Förutsättningen är att din genomsnittliga bruttoinkomst under minst tre månader i följd är maximalt 19 000 kronor per månad.

 20. Sänk maxersättningsnivån tillfälligt till 50kkr (från 100kkr) i 18 månader med start den 1 juli. Eventuellt i kombination med en liten justering av avgiften.

 21. Jag tycker förslaget är bra. Coronaepedemin är något som få förutsåg, att ligga med en buffert för en sådan händelse vore också oansvarigt. Tycker inte höjningen är oskälig och gör att jag sover bättre i alla fall.

  • Du tycker att en buffert för en lågkonjuktur, oavsett utlösande orsak, är oansvarigt? För en inkomstförsäkring?
   …människor upphör aldrig att förvånas…

 22. Såg inte procentsiffran på antalet arbetslösa SI medlemmar idag?
  Såg heller inte hur välfylld inkomstförsäkrings-ladan är efter dessa goda år.
  Har villkoren för inkomstförsäkringen ändrats eller kommer den få andra temporära villkor?

  • Hej Pontus,
   I april 2020 var andelen yrkesverksamma medlemmar med a-kassa 0,9 procent och andelen med aktivitetsstöd 0,3 procent. Summa arbetslöshet således 1,2 procent. Totalt berördes 1482 medlemmar, vilket är måttliga 100 fler än i mars.

   Årets tre första månader låg arbetslösheten på 1,1 procent (varav 0,8 procent med a-kassa och 0,3 procent med aktivitetsstöd). Tittar vi tillbaka till december 2019, låg den visserligen på 1,0 procent, men å andra sidan var den 1,2 procent i augusti förra året.

   Prognosen, som gjordes innan Coronapandemin, för arbetslöshet bland medlemmarna för 2020 var 0,8%. Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   I förslaget från förbundsstyrelsen är villkoren oförändrade.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb här https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 23. Om inte kassan hos Sverige Ingenjörer klarar en kris efter så många år med låg arbetslöshet och utan strejker så undrar jag vart pengarna har gått. Detta marknadsförs som en försäkring, begreppet försäkring innebär att det skall finnas medel bufferterat som inte skall ha används till verksamheten.

  • Hej Peter,
   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 24. Skulle föreslå att sänka maxersättningsnivån till 60kkr eller mindre (från 100kkr) i kombination med ev mindre höjning.

 25. Mycket konstigt att godtyckligt höja med 100:- i 18 månader. Om detta inte behövs skall det inte betalas tillbacka till medlemmarna?? Varför är det för att styrelsen skall ha höjda arvoden eller vart skall dessa pengar läggas.
  Känns lite som man har byggt en bluff försäkring här. Vi ger dig 80% av din inkomst i 150 dagar om de andra går in och betalar mer, vid arbetslöshet. Vad har hänt med allt man har betalat in hitentills?

  • Hej Oliver,
   Förslaget från styrelsen är självklart att pengarna ska gå till att finansiera inkomstförsäkringen, inget annat. Eventuellt överskott stanna i försäkringen som en buffert

   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 26. En 60% ökning av avgiften borde motiveras bättre än såhär för medlemmarna.
  Visa oss siffrorna och underlaget.

  • Hej Faye,
   Det är i dagsläget omöjligt att göra den typ av beräkningar som normalt görs vid beräkning av det kommande årets premie. Detta beror på att osäkerheten i alla de olika antaganden som görs vid beräkning av premienivån i nuläget är så enormt mycket större än under mer normala omständigheter.

   Vi har tittat på en rad olika scenarios som vi sedan har fogat samman, där utgångspunkten är att hitta en nivå på premie som vi bedömer med stor sannolikhet kan trygga att försäkringens nuvarande villkor ska kunna bibehållas (d v s att 80% av löner upp till 100 000 kr kan försäkras i upp till 150 dagar).

   Huvudscenariot innebär att ca 3,8% av medlemmarna skulle hamna i arbetslöshet under 2021 (jämfört med 0,8% enligt prognosen som gjordes för 2020 innan Coronapandemin), samt en kraftig ökning av antalet arbetslösa medlemmar under andra halvåret 2020. Scenariot för 2020 är att 2,8% räknat på helåret hamnar i arbetslöshet, där ökningen jämfört med den ursprungliga prognosen helt hamnar på andra halvåret.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 27. För yngre medlemmar ej att betrakta som högavlönade innebär då detta att man sparar mest på att lämna SI och stanna kvar i a-kassan endast? En a-kassa man betalar 110 kr/mån för, som referens. Att de yngre och lägre avlönade ligger sämre till att få behålla jobben än de som slår i taket på inkomstförsäkringen är också en kvalificerad gissning.

  • Hej Anders,
   Tjänar du under 34 000 kr/mån så täcker a-kassan upp till 80% av din lön enligt Riksdagens tillfälligt höjda a-kassetak (normalt a-kassetak är 25 025 kr/mån) och ingen Inkomstförsäkring behöver falla ut. Det tillfälligt höjda a-kassetaket gäller till och med 3 januari 2020 enligt nuvarande beslut.

   Information och en simulering vad du skulle få ut med och utan inkomstförsäkring om du blev arbetslös finns här: http://www.inkomstforsakring.com/sverigesingenjorer/inkomstforsakring/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 28. Sveriges Ingenjörer borde jobba på att höja lönerna för ingenjörerna, inte avgifterna!
  Eftersom man inte kommer betala tillbaka pengarna om de skulle bli över kan man misstänka att SI:s ledning använder Corona som ett sätt att själva smörja sina krås.
  Blir detta verklig så lämnar jag facket!

   • Hej Åsa.
    Det är inte så troligt och att ha en ”buffert” är inget jag som medlem är intresserad av att bidra till! Ni får dessutom fin ränta för valutan plus att ni nu tar från oss medlemmar när det krisar även för oss själva!
    Ni har fått pengar från t ex mig i väldigt många år och nu ska ni ta från plånboken när många blir hotade om lönesänkning och/eller ingen löneökning alls pga dessa tuffa tider! Ska jag bara ge och ge och ge och varför ska jag betala mer nu när jag vet att jag inte kommer få löneökning samtidigt som ni själva inte kommer bidra med ett smack kring detta ändå! Ni kommer själva bli inlåsta å alla kommer rycka på axlarna när arbetsgivaren också kommer peka på tuffa tider pga Coronan! Ni får väl låna precis som all andra och stötta oss för det är väl därför ni fått massor med pengar i så många år utav alla era medlemmar så ”buffert” måste ni väl ändå ha tillräckligt med redan!
    Tråkigt!

 29. Hade pengarna varit öronmärkt och inte betalats ut i miljonlöner och fallskärmar så skulle det vara ok. Att dom dessutom sen valt att skriv att pengarna inte återbetalas om det blir över gör att jag är emot förslaget.

 30. Hur kan dem höja? Nu av alla tider borde de sänka avgifterna istället. Vi ska betala till de som blir av med jobbet pga av hur den bristfälliga inkomstförsäkringen fungerar. Jag uppmanar att man lämnar ifall de höjer så får vi se hur de agerar därefter. Min syn på facket efter detta förslag har förändrats.

  • Hej Nils,
   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Information och en simulering vad du skulle få ut med och utan inkomstförsäkring om du blev arbetslös finns här:
   http://www.inkomstforsakring.com/sverigesingenjorer/inkomstforsakrin

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 31. Avgiften borde vara reglerad utifrån ens inkomst. Varför ska alla betala lika mycket? De borde visa statistik på hur mycket de egentligen har betalat ut per år gällande inkomstförsäkring samt deras intäkter. De får in minst 400 milj per år.

  • Hej Bert!
   Premien till Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften som är lika för alla. Varje medlem är inte individuellt försäkrad utan det är en gruppförsäkring via förbundet. Så som medlemskapet idag fungerar ses det som en helhet där inga individuella anpassningar eller val kan göras.

   Premien för inkomstförsäkringen för 2020 är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 32. ”Ingen hade kunnat förutse vidden av det här”
  Sorglig framförhållning. Planera för det oförutsedda och inte bara för ständigt vackert väder med max 0.8% arbetslöshet är väl legio!? Rimligt att planera för ett litet överskott varje månad, vilket med låg arbetslöshet under lång tid bygger upp en tillräcklig buffert för sämre tider.
  Men med det sagt så är 100:- extra inte orimligt. Dock bör SI dra lärdom!

  • Hej Rikard,
   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.
   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.
   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 33. Spontant känner jag att den extra avgiften ska vara proportionell inkomsten och inte lika för alla, dvs. höjningen ska vara viss % av inkomsten. Det kommer att kännas i plånboken när man har inkomst som är mycket lägre än medel.

 34. Dra ner på verksamheten istället och fokusera enbart på kärnuppgiften som fackförbund. Tex strunta i rabatter, ny teknik och en stor organisation i Stockholm. Halvera representationen och dra ner på omkostnaderna. Hade varit intressant som medlem och få se ett fördelningshjul över hur min medlemsavgift fördelas.
  Ha en basmedlemskap och sedan en frivillig premiumsegmentet man kan betala extra för.

 35. Det låter rimligt, dock vore det bra med underlag till varför det blir just 100 kronor och inte 80 eller 120. Låter som en godtyckligt siffra annars.

 36. Avgiften idag på 170kr/månad är enligt mig hög som den är. Ytter 100kr innebär 270kr/månad. 18 månader är också enligt mig en lång period. Är det möjlighet med en medelväg? Höj med 50kr i 18 månader eller 100kr i 9 månader? Kan studenter och pensionärer bidra med 5kr eller 10kr extra per månad?

 37. Tyvärr föreslår jag att regeringen måste ta hand om detta problem och sedan hjälpa Sverigeingenjör så mycket som möjligt.

  • Hej Raed,
   Regeringen har bidragit med mycket kraftfulla åtgärder, såsom möjlighet till korttidspermittering och ett höjt tak i a-kassan för de som blir arbetslösa. Det höjda taket i a-kassan är ett välkommet bidrag men Sveriges Ingenjörers styrelse bedömer inte att det kommer att räcka för det ökade tryck som scenarioberäkningarna för 2021 om 3,8 procent arbetslöshet bland medlemmarna innebär. Våra medlemmar tjänar i snitt betydligt över både det tidigare och det tillfälliga nu gällande taket i a-kassan.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 38. Hur stor andel av det vi betalar varje månad går till inkomstförsäkringen?
  A-kassan har redan höjts kraftigt. Senast igår var det en ytterligare höjning. Osannolikt att detta togs i hänsyn till beslutet om höjda avgifter.
  Jag tycker att Sverige Ingenjörerna borde passa på och göra besparingar på ”onödig” verksamhet och använda Corona som ett ursäkt som många andra företag gör idag.
  Vad gör ni Sveriges Ingenjörer för uppoffringar innan ni tar mer av mina pengar?

  • Hej Patrik,
   A-kassans tillfälligt höjda ersättningar är ett välkommet bidrag, men kommer inte att täcka för det ökade tryck som vårt scenario för 2021 om 3,8 procent innebär. Våra medlemmar tjänar i snitt betydligt över både det tidigare och det tillfälliga nu gällande taket i a-kassan.

   Vi har bland annat ställt om vår verksamhet så att vi ska klara av den rekordstora ökning av ärenden och förhandlingar som inkommit sedan Coronakrisen började med oförändrade resurser.

   Hälsningar,
   Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 39. Förbundets utgifter borde också vara lägre då ingen kursverksamhet bedrivs. Finns det andra utgifter som kan minskas? Permitteringar? En förutsättning för denna höjning är att pengarna oavkortat går till inkomstförsäkringen och inte till att rädda annan verksamhet.

  • Hej Kent,
   Vi har bland annat ställt om vår verksamhet med oförändrade resurser så att vi ska klara av den rekordstora ökning av ärenden och förhandlingar som inkommit sedan Coronakrisen började.

   Förslaget från styrelsen är självklart att pengarna ska gå till att finansiera inkomstförsäkringen, inget annat. Eventuellt överskott stannar i försäkringen som en buffert.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 40. Konstig motivering. Det är väl inte Sveriges Ingenjörer som själva står för inkomstförsäkringen, utan avgiften till tredje part ingår väl redan i medlemsavgiften?

  Dessutom borde förbundet vara väldigt rikt med dagens höga medlemsavgifter, strejkkassa som aldrig har och aldrig kommer att användas etc.

  • Hej Erik,

   Ja det stämmer, premien till inkomstförsäkringsbolaget ingår i medlemsavgiften.

   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Vad gäller strejkkassan. Ändamålsparagrafen i konfliktfonden (=strejkkassan) tillåter inte att medel ur fonden används till annat än arbetsmarknadskonflikter.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 41. Är medlemsavgiftens nivå hittills inte lagd på en nivå för att klara en lågkonjunktur i 2 år?

  • Hej Adam,
   Premien för 2020 är satt för att klara en försämrad konjunktur, som skulle ge en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra försäkrade medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos Sveriges Ingenjörer, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa.

   Dessa reserver skulle kunna klara att ca ytterligare en halv procent av de försäkrade medlemmarna behöver nyttja försäkringen, detta utan att försäkringsbolagets reserver blir för små och ytterligare medel behöver skjutas till. Styrelsens bedömning är dock att detta inte kommer att räcka i det läge vi nu är.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 42. Tragiskt att det inte har kunnat läggas undan mer pengar under den extremt långa högkonjunktur som vi har haft. Att vi varit på väg in i en lågkonjunktur kan ju knappast komma som en överraskning, även om anledningen med corona var oväntad. Skär ner på verksamheten eller försämra villkoren i ersättningen. Denna höjning känns inte rimlig.

 43. Hej, ni på SI borde gå ner låt oss säga 10 % i lön som en del för att klara inkomstförsäkringen. Ni jobbar för oss medlemmar tänker jag och får vara med och bidra på ett bra sätt i krisen.

  • Hej Richard,

   Förbundsstyrelsen har tittat på en rad olika scenarios och förslaget som ligger är det som bedömts vara bäst.

   Förbundet har bland annat ställt om vår verksamhet med oförändrade resurser så att vi ska klara av den rekordstora ökning av ärenden och förhandlingar som inkommit sedan Coronakrisen började.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 44. Somliga har rätt till en avgångsersättning (AGE) från TRR Trygghetsrådet som fyller ut inkomsten upp till 70 % av den tidigare bruttolönen. Med inkomstförsäkringen blir den sammanlagda ersättningen 80 % av den tidigare bruttolönen. Av någon anledning har regeringen nu höjt a-kassan kraftigt så behovet av kompletteringar har minskat.
  Sedan tycker jag att taket i inkomstförsäkringen är för högt. Har man en sådan inkomst har man råd att hålla sig med en egen buffert.

 45. Menar SI att fram tills nu så har inkomsförsäkringen varit ett nollsummespel? Att pengarna som betalats in under alla de år som man betalat för försäkringen är förverkade? Eller har man helt enkelt valt att inte spara eventuellt överskott i en kassa för nästa lågkonjuktur utan lagt pengarna på annat? Vore intressant att veta på vad i så fall. 1200kr/år ökning för en försäkring är ganska häftigt, om min villaförsäkring skulle öka med så mycket med 1månads notis så skulle jag undra vad försäkringsbolaget höll på med.

  • Hej Faye,
   Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

   Premien för inkomstförsäkringen är uträknad för att klara en försämrad konjunktur, och en arbetslöshetsnivå på drygt 0,8% av våra medlemmar. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos oss, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa, men inte paritet med Coronakrisens effekter.

   Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal. Risken är att ett alldeles för stort kapital leder till spekulationer om ett extremt överdrivet premieuttag, vilket drabbar försäkringstagarna i form av onödigt hög medlemsavgift. Att många medlemmar betalar en alldeles för hög premie är därför inte heller rimligt eller solidariskt i proportion till nyttjande av försäkringen.

   Försäkringsföretag står under Finansinspektionens tillsyn och det finns särskilda regelverk för bl a hur stora säkerhetsreserverna i försäkringsföretaget måste vara och hur de ska beräknas. Enligt Inkomstskattelagen är säkerhetsreserven till för att täcka sådana förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer till den del reserven inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.

   Det finns fler frågor & svar på vår webb https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsservice/fragor-och-svar-om-medlemskapet/

   Hälsningar Åsa, Sveriges Ingenjörers förbundskansli

 46. Då kan vi också förvänta oss att om de blir pengar över efter 18 månader så återbetalas detta?

  • Så här skriver förbundet i sin FAQ om förslaget: ”Inga pengar kommer betalas tillbaka till respektive medlem utan alla medel blir kvar i Inkomstförsäkringen som en reserv.”

  • Det är rätt lustigt att ingen och aldrig pratar om att lämna pengar tillbaka när det går bra för dem men när det krisar så skall vi betala mer?! Tanken är god men hemskt ledsen och kan ändå inte tycka annat än hur skrattretande detta är!

   • Man får intrycket att samma retorik facket (med rätta) kritiserar storbolagen för nu används gentemot oss medlemmar.

  • Procentuellt av avgiften är en höjning av 100 kr mycket, det motsvarar en höjning på ca 42 procent..? jag skulle vilja veta vad arbetslösheten är nu för medlemmarna och sen kan acceptera en höjning tillfälligt under 18 mån. Men att den höjs i steg?

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Spårar virus via avloppsvattnet

0
Influensa, apkoppor och hepatit, det är inte bara covid-virus som forskarna kan spåra i avloppsvattnet. Bakom analysmetoden står forskare från KTH.

Välj din chef – så synar du ledarskapet när du byter jobb

0
Din chef spelar stor roll – för dina prestationer, din utveckling och ditt mående. Därför bör du välja nästa chef med omsorg. Så här kan du gå till väga för att ta referenser på chefen.

Nyexade byggingenjörens dagbok: ”Kollegornas stöd är tryggt när man är ny i branschen”

0
I våras blev Emin Hogic högskoleingenjör i byggteknik vid Lunds tekniska högskola, campus Helsingborg och nu är han projektör på Sweco. Här är hans dagbok från en vecka på jobbet.
Luleå och Stockholm

Så skiljer ingenjörers löner mellan länen

5
Medellönen högst i Stockholm, följt av Halland för civilingenjörer och Blekinge för högskoleingenjörer.
Jonas Hylén

Förtroendevald på Siemens: ”Är lite som en präst eller diakon”

0
Under 25 år i Akademikernas styrelse på Siemens har Jonas Hylén hjälpt medlemmar som riskerat att förlora jobbet och mött engelsmän som är chockade att ingenjörer har ett fack.    

Låga ingenjörslöner oroar inte industrijättarna i norr

0
Ingenjörer i södra Sverige har högre lön än ingenjörer i norr. Men för industrijättarna i norr verkar lönenivåerna inte vara något hinder för rekrytering.

Förstärkt lönesamtal kan lösa konflikter kring lön

1
Ibland slutar lönesamtalet med att man känner sig orättvist bedömd. Inom industrin finns då möjligheten till ett förstärkt lönesamtal med lokala facket som stöd.

Global portal öppnar nya vägar till utlandsjobben

0
Sugen på ett nytt jobb, men vill inte flytta? Nu startar Remote en jobbförmedling för distansjobb, med hela världen som arbetsplats.

Hon läste teknisk fysik och blev börs-vd

0
Charlotte Eriksson är civilingenjör i teknisk fysik och vd på Softronic. Här berättar hon om en omtumlande händelse på jobbet för ett år sedan och varför hon la ner sin sångkarriär.

Alkohol på julfesten? Så hittar du balansen mellan fest och fylla

0
Att jobbet bjuder på alkohol i samband julfiranden är idag närmast självklart – och är oftast inget problem. Men det kan ändå vara bra att tänka till. Här är sex tips inför julens firanden.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Hur kallt får det egentligen vara på kontoret?

0
Kyliga kontor gör inte bara att vi fryser, det sänker också vår koncentrationsförmåga och kan påverka hälsan. Så hur kallt får det egentligen vara på kontoret?