Så stärker du gruppen på distans

Gruppstärkande övningar som stärker teamet är kanske extra viktiga när man arbetar på distans. Foto: Getty Images

Hur stärker man känslan av gemenskap när alla sitter på distans? Här är några tips på gruppstärkande övningar, både de som passar de vanliga veckomötena och de som kräver lite mer utrymme för diskussion.

Digitala fikaraster, telefonpromenader och after work vid köksbordet har blivit naturliga inslag i arbetslivet. Men hur hanterar man de mer djupare samtalen, de som utvecklar gruppen och stärker känslan av samhörighet?

Ingenjören fick nyligen ett mejl från en läsare som efterlyste tips på gruppstärkande övningar som man kan ha nytta av nu när alla sitter hemma och jobbar: ”Till exempel webbaserade rollspel kring hur man hanterar om någon känner sig utanför/inte lyssnad till eller hur man framför kritik på bra sätt. Så kunde man göra det tillsammans hemifrån, ha lite kul och lära sig samtidigt”.

Här är några tips, både kortare som passar de vanliga veckomötena och sådana som kräver lite mer tid och utrymme:

Inkludo – värderingsspel

Inkludo är ett värderingsspel som Prevent har tagit fram. Spelet beskriver 23 olika situationer där medarbetarna var och en får ta ställning till hur de skulle agera i de olika situationerna. Tanken är att inspirera till samtal och diskussioner om hur man bemöter varandra på arbetsplatsen.

– Man kan antingen se det som en start på ett större värderingsarbete eller som ett sätt att lyfta frågorna i en enskild arbetsgrupp. Tanken är att man ska kunna göra det själv i gruppen, berättar Johan Mellnäs, projektledare på Prevent och en av de som varit med och utvecklat spelet.

Spelet går till så att medarbetarna svarar på ett antal frågor via sin mobiltelefon, ungefär som i ett quiz. Spelledaren, exempelvis chefen för en arbetsgrupp, klickar fram en fråga som då kommer upp på allas mobiler. Medarbetarna väljer det svarsalternativ som stämmer bäst och det gemensamma svaret presenteras därefter på en gemensam skärm.

Exempel på frågor

 • Varje morgon när du kommer till jobbet sitter dina kollegor och pratar glatt i fikarummet. Ingen tittar upp och säger hej när du kommer. Vad gör du?
 • Du har varit på din arbetsplats i ett par månader. Du märker att du måste hänga med i det ständiga skitsnacket om chefen för att bli en i gänget. Vad gör du?
 • Du delar arbetsrum med tre kollegor. Kollegorna synkar vilka dagar de ska ha matlåda respektive äta ute. Ingen synkar med dig. Hur känns det?

Johan Mellnäs poängterar att det egentligen inte är resultatet i sig som är det viktiga, utan diskussionerna under spelets gång.

– Allt händer i realtid och det är reflektionerna kring frågorna och resultaten som är de viktiga. Vad betyder de här svaren för oss, vad vill vi och hur kan vi jobba vidare för att nå dit?

Inkludo är utvecklat för att passa i alla typer av verksamheter och branscher. Eftersom det är digitalt passar det även utmärkt att spelas i exempelvis ett digitalt videomöte. För att det ska funka bra rekommenderar Johan Mellnäs att man är minst sex-sju deltagare, men gruppen bör inte heller vara för stor för att alla ska kunna komma till tals i samtalen.

Kräver ett visst mod

Frågorna rör allt från harmlösa situationer kring fikabordet till frågor som rör sexuella trakasserier och de är inte alltid lätt att svara på frågorna. Johan Mellnäs medger att det finns en viss risk att man ger det svar som förväntas. Därför är det också viktigt att vara tydlig med att man ska vara ärlig i sina svar. Ett råd är att inte tänka för länge, utan svara ärligt och instinktivt.

– Det krävs ett visst mod att köra spelet. Det finns alltid en risk att det kommer fram obekväma saker när man öppnar garderoben, därför tror jag att man bör ha kommit en bit i sitt värderingsarbete och vara beredd att fortsätta jobba med frågorna.

Spelet är gratis och finns att ladda ned på Prevents webbsajt. Det finns i två varianter, en där man kör hälften av frågorna som även tar lite kortare tid. Hela spelet tar cirka två timmar.

– Frågorna är utvecklade med tanke på att man är på en fysisk arbetsplats och därför inte anpassade för situationer som kan uppstå när man arbetar på distans. Det är förstås en svaghet i det läge vi är i just nu och något vi funderar på att utveckla framöver, säger Johan Mellnäs.

Läs också: Ingenjörer som jobbar hemma tappar känslan av gemenskap

Orangino Work – för grupputveckling

Orangino Work är ett dialogverktyg för grupputveckling. Stort fokus ligger på att få igång dialogen i gruppen och det ingår även en dags kurs för den som ska leda samtalen.

Verktyget är utvecklat av Ulla Osterman, entreprenör med lång bakgrund som organisationskonsult. Hon konstaterar att arbetslivet i allt större utsträckning handlar om att vi arbetar i team. Därför blir också gruppens förmåga att leda sig själv allt viktigare för att verksamheten ska klara sitt uppdrag.

Verktyget är utformat för att utveckla de förmågor som kännetecknar högpresterande team – att skapa en psykologisk trygghet i gruppen och att bygga de beteenden som gör att gruppen som helhet når sina resultat. Metoden bygger på forskning och resultatet är dessutom forskningsvaliderat av Lunds Universitet.

Korten öppnar samtalen

Själva verktyget består av en fysisk box med två olika typer av kort – beteendekort och skattningskort – samt användarmateria och ett handledarstöd. Handledaren har förberett övningarna genom att välja ut några beteendekort som är relevanta för teamet. Det kan exempelvis vara ord som coachande, uppföljande, lyhörd eller resultatorienterad, vart och ett med sina definitioner.

Kärnan i verktyget är att få igång samtalen i gruppen och på så vis öka förståelsen för den egna och gruppens självbild. Här är dialogformen överlägsen, konstaterar Ulla Osterman.

– Kortens ”makt” får oss att prata om saker som skulle vara svåra att prata om i andra sammanhang.

Intresserad av mer?

Här kan du läsa mer om de olika spelen och verktygen:

Ulla Osterman poängterar att processen är helt central – att öppna upp samtalen och se till att alla kan komma till tals, men även att bekräfta varandra och skapa en trygghet i gruppen där man vågar säga vad man tänker. Handledaren har en viktig roll för att driva den processen och därför ingår numera en dags kurs i Orangino Work.

Sätt på kameran

Det bästa är om gruppen inte är alltför stor, cirka fyra till åtta deltagare är det optimala, och den går lika bra att köra i ett digitalt rum som i ett fysiskt.

– Många team kör Orangino Work via Zoom eller Teams. Viktigt är då att handledaren fördelar ordet och att alla har kameran på och verkligen är mentalt närvarande. Då kan lyssnandet och känslan av samvaro faktiskt bli så stark och bekräftande som när alla sitter i samma rum, säger Ulla Osterman.

Habitud – gruppaktiviteter i vardagen

Oskar Henrikson, legitimerad psykolog och vd för Psykologifabriken. Han tipsar om fyra enklare aktiviteter där fokus är på att lyfta fram bra saker med var och en i gruppen. Övningarna passar de vanliga veckomötena.

 • Fick hela teamet beröm under veckan?
  Be alla i teamet räcka upp en hand om de fått positiv feedback under den senaste veckan. Var det inte alla? Försök förbättra er statistik till nästa möte.
  Överkurs: reflektera över resultatet.
 • Alla är månadens anställd
  Låt alla i teamet skriva en lista med något bra som vardera teammedlem gjort den senaste veckan. Skriv gärna om specifika händelser.
 • Feedbackvarvet
  Gå varvet runt i teamet. Låt varje person få feedback från alla andra. Berätta om en situation då du tyckte att personen gjorde något bra för att ni ska nå era gemensamma mål.
 • Positivt baktal
  Låt en i teamet sitta tyst med ryggen mot övriga under ett teammöte. Diskutera med varandra på vilket sätt ni är glada att få arbeta med en denna kollega. Berätta gärna om konkreta situationer ni uppskattat. Har ni tid kan ni låta alla i hela teamet få samma behandling.

Lämna en kommentar

Senaste nytt