Därför behövs det mer ödmjukhet på jobbet

Ödmjukhet bygger relationer och samarbete. Foto: Getty Images

Det kan vara svårt att vara öppen för nya idéer när man sett och varit med om det mesta. Hur förmedlar man sin kunskap och erfarenhet utan att köra över andra? Det undrar en läsare som efterlyser mer ödmjukhet på jobbet.

I ett mejl till redaktionen konstaterar en läsare att en erfaren ingenjör ofta sitter med insikter som bygger på erfarenheter från ett helt arbetsliv. Men det kan vara svårt att förmedla detta till en ung, nyutbildad kollega, utan att uppfattas som dryg: “Hur förmedlar man kunskap, att man faktiskt vet vad man talar om, utan att köra över unga ingenjörer som också kan en massa saker, om än inte exakt samma…” skriver han och vill veta mer om hur man kan tänka kring ödmjukhet på jobbet.

Att se en annans perspektiv

Bengt Kallenberg är civilingenjör och jobbar som coach och utbildare inom bland annat ledarskap och grupputveckling. Han konstaterar att frågan är intressant ur flera olika perspektiv. När den yngre kollegan spelar in nya idéer kanske den äldre kollegan skulle önska mer respekt för den erfarenhet som ett helt arbetsliv fört med sig.

Men det kan även handla om att den yngre kollegan inte får utrymme att utveckla sina tankar och på så vis känner sig överkörd.

– Ödmjukhet handlar om att vara villig att se en annan persons perspektiv, att se den andra personen som kapabel att bidra med kunskaper och erfarenheter, oavsett ålder eller bakgrund, förklarar han.

Bygger relationer och samarbete

Att vara öppen och intresserad av en annan persons tankar och idéer är dock inte bara en fråga om respekt och vänligt bemötande. Det är också ett förhållningssätt som bygger relationer och samarbete – och något som kan vara direkt avgörande för utveckling på en arbetsplats. 

På ett personligt plan innebär ett öppet bemötande att du blir mer “likeable”, en person som andra uppskattar och känner förtroende för. Det är till dig dina kollegor går för att bolla idéer och lösa problem, de värdesätter dina synpunkter och ser fördelar med att samarbeta med dig. 

Motsatsen – en kränkande, dömande och överlägsen attityd – kommer inte att ge dig några fördelar.

– Den som blir dåligt bemött av en kollega kommer inte att gå dit en gång till med sina idéer, säger Bengt Kallenberg.

På samma sätt finns det stora vinster med att odla en ödmjuk kultur på en arbetsplats. Ödmjukhet leder till bättre samarbete, problemlösning och kreativitet – men även ökad trivsel. 

– Den stora vinsten är att vi får en bättre förståelse för varandras styrkor och kompetens, vilket är en förutsättning för utveckling. Att medarbetare känner sig sedda och bekräftade, att någon lyssnar och tar dem på allvar är dessutom en grund för att medarbetare både kan och vill bidra till verksamheten. 

Egot känner sig hotat

Konkret innebär ödmjukhet att du har en vänlig attityd och ett öppet kroppsspråk som visar intresse och välvilja till den andra personen. När någon kommer med ett förslag lyssnar du och låter den andra prata till punkt. Du är nyfiken, ställer följdfrågor och frågar hur du kan hjälpa till.

Det låter kanske självklart, men i praktiken finns det en rad psykologiska mekanismer som kan trigga helt andra beteenden när den unga kollegan kommer med sin briljanta idé.

Kanske känner sig den äldre kollegan ifrågasatt eller hotad av den yngres kunskaper. Samtidigt kanske den yngre kollegan går in i samtalet med en fördom om att äldre är trötta, förändringsovilliga och ointresserade av att lära sig nya saker.

Den spontana reaktionen är då att gå i försvar. 

– När vårt ego känner sig hotat är det svårt att bete sig på ett ödmjukt sätt, konstaterar Bengt Kallenberg.

Något du själv kan påverka

Men det finns hopp. Bengt Kallenberg konstaterar att även om det är svårt att ändra sin personlighet så går det att träna upp ett mer ödmjukt beteende.

Första steget är att bli mer medveten om sitt eget beteende och sina egna reaktioner. Därefter kan man också träna sig på att reagera på ett mer medvetet sätt, där man lyssnar, ställer frågor och tar in den andres perspektiv.

Även kroppsspråket, blicken, leendet, rösten och ögonkontakten är viktigt.

– Om man vet med sig att man är reaktiv och inte så ödmjuk i sin personlighet så kan man träna sig på hur man bemöter andra. Det är något som du själv kan påverka, konstaterar Bengt Kallenberg.

Fem tips: Så tränar du din ödmjukhet

  1. Lär känna dig själv. Fundera över dina reaktioner och försök förstå vad som händer. Vad är det som gör att du blir kort i tonen eller svarar på ett mästrande sätt? Vad är det som framkallar den reaktionen hos dig? 
  2. Undvik att bli reaktiv. Träna dig istället på att reagera på ett mer medvetet sätt. Tänk efter hur du vill vara i en situation när en kollega kommer till dig med en idé. Träna dig på att lyssna, ställa frågor och utforska den andres idéer innan du ger dina egna kommentarer. 
  3. Se din kollega som kapabel. Tona ned din egen viktighet. Var ödmjuk för att du kan mycket – men inte allt. 
  4. Undvik att gå i försvar. Tänk på att din kollega inte är ute efter att sätta dit dig eller utmana din position. 
  5. Var uppmärksam på kommunikationen. Välj ett sätt att uttrycka dig som inte utmanar eller sätter den andra personen i försvarsposition.

Vilka reaktioner triggar du?

Men lika viktigt som att förstå sina egna reaktioner är det också att förstå hur ditt eget beteende påverkar andra. Vad händer hos din kollega när du avbryter eller direkt avfärdar en idé utan att lyssna färdigt? Hur påverkar en raljant kommentar viljan att komma med fler idéer och förslag i framtiden? 

– Träna dig på att bli mer medveten om hur ditt beteende påverkar andra. Bemöter du dina kollegor på ett sätt som triggar försvar? Kom ihåg att båda sidor i en relation har ett ansvar för att det ska bli ett bra samarbete.

Hur gör jag om en kollega inte bemöter mig på ett ödmjukt och respektfullt sätt?

– Undvik att gå till angrepp eller ge feedback på en persons egenskaper. Förklara istället hur du vill bli bemött, “jag vill gärna berätta om mitt förslag och jag skulle uppskatta om du lyssnar färdigt innan du säger nej”, till exempel. 

– Tänk också på hur du kommunicerar, är det på ett sätt som utmanar den andra eller som öppnar upp kommunikationen? Kan du ställa frågan på ett annat sätt, som inte utlöser reaktiva beteenden?

Mycket att vinna på ödmjukhet

Bengt Kallenberg påminner om att alla har ett ansvar för att försöka bete sig på ett juste sätt mot varandra. Om man upplever att andra borde vara mer ödmjuka kanske man även borde fundera över sitt eget beteende: Hur är jag, finns det något jag kan göra för att påverka den här situationen? 

Oavsett om du är ny på jobbet, sitter med unik kompetens eller djupa erfarenheter inom ett visst område så finns det dessutom mycket att vinna på att ha en ödmjuk inställning till sina kollegor, att bli mer “likable” som person. Om man vill lära sig mer om detta har Bengt Kallenberg ett konkret tips:

– Alla borde läsa boken Omtyckta människor av Björn Hedensjö. Den ger bra insikt om varför det är viktigt att odla goda relationer både på jobbet och privat och den innehåller dessutom många bra tips och verktyg för hur man själv kan jobba på att bli en mer ödmjuk och omtyckt kollega.

Lämna en kommentar

Senaste nytt