Kan arbetsgivare kräva privat försäkring för distansarbete?

Foto: Getty Images.

I arbetsskadeförsäkringen som ingår i kollektivavtalen finns en oklarhet kring skador som kan uppstå när man jobbar hemma. Kan arbetsgivare därför kräva att anställda som arbetar på distans har en privat olycksfallsförsäkring?

Alla medarbetare på företag med kollektivavtal har en arbetsskadeförsäkring som ska täcka arbetsskador i hemmet. Men du behöver visa att skadan har ett samband med arbetet.

Om man exempelvis häller varmt kaffe över handen eller snubblar i en trappa på kontoret är det en arbetsskada. Inträffar samma sak när man arbetar hemifrån är situationen mer oklar.

Orimligt krav

Sveriges Ingenjörer har fått signaler om att det förekommer att chefer kräver privata olycksfallsförsäkringar för medarbetare som vill arbeta på distans.

Magnus Skagerfält, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Sveriges Ingenjörer, säger att ett sådant krav både är orimligt och befängt.

Magnus Skagerfält, Sveriges Ingenjörer

– Varje privat olycksfallsförsäkring har olika villkor kring skador och ersättningar. Det innebär att företag skulle behöva granska och ”godkänna” de privata försäkringarna för att veta vilket skydd medarbetarna har.

Frågor kring oklarheter

Att det finns oklarheter när det gäller skador i hemmet i den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet är ett problem menar Magnus Skagerfält. Det har också lett till många frågor både från medarbetare och företag kring vad som gäller.

– Det saknas en aktör som har ansvar för rådgivning kring skillnaderna mellan kollektivavtalens arbetsskadeförsäkring och privata olycksfallsförsäkringar, säger han.

Därför välkomnar Sveriges Ingenjörer den utredning som regeringen nyligen har tillsatt för att se över arbetsskadeförsäkringens skydd vid arbete i hemmet och på andra platser. Utredningen ska vara klar den första augusti 2023.

Magnus Skagerfälts förhoppning är att utredningen lämnar förslag för att ge ett bättre försäkringsskydd vid arbetsskada som sker vid distansarbete.

– Med det oklara läget just nu är den bästa lösningen att arbetsgivare tar sitt ansvar och erbjuder en gruppolycksfallsförsäkring för de medarbetare som arbetar på distans.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar