Lön och bonus – det här ska du veta inför lönesamtalet

Håll isär lön och bonus i ditt lönesamtal. Bonus ska aldrig ersätta en bra grundlön och löneutveckling. Foto: Getty Images.

En hel del ingenjörer har någon form av bonus utöver sin fasta lön. Men hur ska man värdera bonusen i lönesamtalet? Är det rimligt med en låg lön om det finns bra chanser till en fet bonus? Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, svarar och förklarar vad du bör tänka på.

Jag har en låg lön men bra bonus. Hur ska jag räkna om bonusen till lön inför lönesamtalet?

Friedrich Heger, Sveriges Ingenjörer

– Bonus är inte en garanterad grundlön och det är viktigt att komma ihåg. Lönesamtalet handlar om din fasta lön och din löneökning ska vara kopplad till din prestation utifrån företagets lönekriterier. Din bonus påverkar inte lönerevisionen och den speglar dessutom sällan din egen insats. Om du har uppnått målen som du och din chef har kommit överens om i utvecklingssamtalet ska din grundlön höjas. En låg grundlön är av flera skäl ett problem och en bonus ska inte använda för att sminka en gris.

Vad finns det för risker med en låg fast lön men ett generöst bonussystem?

– Det finns en hel del risker och de beror alla på hur villkoren ser ut. Den främsta risken är att bonusen inte är garanterad. I vissa fall är villkoren utformade ensidigt av arbetsgivaren som utan problem kan meddela att bonusen uteblir. Ofta finns villkor för bonus i anställningsavtalet, men de är i allmänhet väldigt generella. Det går sällan att kräva bonus genom att vifta med anställningsavtalet. Målen för att få maximal bonus kan dessutom vara så högt ställda att ingen når dem. Man måste alltid ställa sig frågan: om jag inte får bonusen, kan jag leva på grundlönen? Och hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst och a-kassa?

Hur påverkas min bonus om jag är föräldraledig?

– Det beror på hur villkoren ser ut men du kan inte räkna med bonus. I föräldraledighetslagen står det tydligt att föräldralediga inte får missgynnas i lönerevisionen, men bonus omfattas inte nödvändigtvis av samma regler. Det finns en dom från Arbetsdomstolen till fördel för arbetsgivaren. Domstolen kom fram till att bonus är en belöning för utfört arbete och därför var föräldralediga inte berättigade till hela bonusen.

Kan jag förlora hela min bonus om jag byter jobb?

– Det är inte ovanligt eftersom bonus ofta grundas på kalenderår. Om man slutar i december kan det vara så att man inte är berättigad till bonusen. Det hade man däremot varit om man stannar kvar till årsskiftet. Ta reda på hur villkoren ser ut så att det inte blir en tråkig överraskning.

Hur påverkas min pension om jag har en låg lön men en bra bonus?

Här svarar Stefan Holmberg, försäkringsinformatör på Sveriges Ingenjörer.

– Om du jobbar på ett företag med kollektivavtal och tjänstepensionen ITP gör arbetsgivaren avsättningar även för bonusinkomster. Det sker däremot sällan på företag med andra pensionslösningar. Dock finns det vissa skillnader mellan ITP1 och ITP2.

–  För ITP1 är bonus alltid pensionsgrundande men i ITP 2 måste regelverket för bonusen vara känt på förhand och bonusen måste vara återkommande. Arbetsgivaren gör avsättningar till tjänstepensionen på din fasta årslön och den genomsnittliga utbetalda rörliga lönen under de tre närmast föregående åren. Har du inte arbetat tre år finns en rekommendation för hur avsättningen ska beräknas.

Jag har sökt ett nytt jobb med fast lön och bonus men jag förstår inte villkoren. Hur får jag hjälp?

– Är du medlem i Sveriges Ingenjörer kan du kontakta rådgivningen för att få hjälp att granska anställningsavtalet. Vi kan förklara fördelar och nackdelar med villkoren och peka på vad som är otydligt. Man ska aldrig skriva på ett avtal man inte förstår, arbetsgivaren är skyldig att förklara, säger Friedrich Heger.

Kan jag förhandla om min bonus?

– Förhållandet mellan fast lön och bonus kan vara en förhandlingsfråga och det gäller också om du är anställd. Är en hög grundlön viktig för dig kan du begära omförhandling av dina villkor. Det kan fungera om arbetsgivaren är orolig för att du lämnar företaget.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Norra tornen, Stockholm

Så tjänar ingenjörer i 19 branscher

Snittlönen är högst för ingenjörer i fastighetsbranschen. Men om man rensar för ålder, utbildningsnivå, med mera blir bilden en annan. Här är medel-, median- och relativa löner för ingenjörer per bransch.
Fler artiklar