Facken fördömer invasionen – ”Sorgligt och omodernt att behöva ta till vapen”

Ukrainas flagga
Foto: Getty images

Svenska och internationella fack fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Samtidigt vädjar sammanslutningen för ukrainska ingenjörer om stöd för sitt land.  

I torsdags den 24 februari, efter att Ryssland startat krig mot Ukraina, gick de svenska fackliga centralorganisationerna Saco (där Sveriges Ingenjörer ingår), LO och TCO ut gemensamt och starkt fördömde invasionen.

”Ryssland startar nu ett krig i strid med FN och världssamfundets rättsliga principer. Den ryska regeringens ensidiga krav på andra länders säkerhetspolitiska val, bland annat Sveriges, är helt oacceptabla”, skriver de.

De är också kritiska mot den ryska regeringens förtryck och förföljelse av oppositionella och grupper, bland annat fackligt aktiva, i Ryssland, Ukraina och Belarus.

Omodernt att behöva ta till vapen

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand betecknar situationen som jättetuff.

– Det är så otroligt sorgligt att vi sitter här 2022 och har en väpnad konflikt i Europa. Det känns så omodernt att över huvud taget komma till en situation där man behöver ta till vapen. Det är ett misslyckande varje gång och vad gäller Ukraina så är det så oprovocerat, säger hon.

Ukrainare med i Europaingenjörerna

I Feani, som är den europeiska sammanslutningen för ingenjörer (Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs, också kallat Engineers Europe), ingår ukrainska Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine.

Det var länge tyst från deras representant Nikolai Kirjukhin, men i måndags, 28 februari, hörde han av sig till Feanis generalsekreterare Dirk Bochars. Ulrika Lindstrand berättar att han inte säger så mycket om hur han själv har det men att det han lyfter fram som det största problemet är det humanitära.

– Det är ont om mat, och man vet inte hur mattransporterna ser ut. Många försöker fly och det är ont om skyddsrum. Han vädjar att vi som fackliga representanter ska be våra regeringar om support för Ukraina.

Också Feanis ryska medlemsorganisationen uttrycker förtvivlan – att det är en situation de varken försvarar eller önskar.

Stoppa desinformation och bidra med humanitär hjälp

Saco, TCO och LO uppmanar i sitt uttalande alla demokratiska aktörer att bidra till att stoppa desinformation som sprids av den ryska regimen. Det är också något som Ulrika Lindstrand trycker på.

– Var och en behöver ta ansvar för att hålla sig informerad och fundera var man hämtar information från och vad man sprider. Och kan man bidra till humanitär hjälp så vill jag uppmuntra alla att göra det, säger hon.

Vad kan facken göra i det här läget?  

– Arbetar man i företag som har anställda i Ukraina finns möjlighet att som fackligt aktiv ta del av information och vara delaktig i beslut som fattas kring det. Det är också viktigt att stå upp för demokrati och demokratiska processer, och som fackligt aktiva är vi bärare av det.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Det finns ett oändligt behov av hjälp”

”Det finns ett oändligt behov av hjälp”

Ingenjören Kateryna Mariushkina i Göteborg är en av de volontärer som engagerat sig i arbetet för Ukraina. ”Det som händer i Ukraina finns hela tiden i bakhuvudet” berättar hon.
Fler artiklar