”Kompetensutveckling måste bli en självklarhet på Scania”

– Vi behöver en kultur där det är självklart att avsätta tid för kompetensutveckling, säger Christina Widén i Akademikerföreningen på Scania.

På Scania upplever 65 procent av akademikerna att de inte har tillräckligt med tid för kompetensutveckling. Nu lyfter facket frågan med företaget men vill också göra alla medarbetare medvetna om sitt eget ansvar.

I vintras gjorde Akademikerföreningen på Scania en medlemsenkät om kompetensutveckling.

– Vi ville ta reda på om medlemmarna får kompetensutveckling – och de som inte får det, vad som hindrar dem, säger Christina Widén i Akademikerföreningens styrelse.

Av de omkring 800 medlemmar som svarade på enkäten uppgav 65 procent att de inte lägger ner tillräckligt med tid på kompetensutveckling för att bibehålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

Det främsta skälet, som nära hälften angav, var brist på tid men 15 procent svarade att de inte vet inom vilket område de ska utveckla sig.

– De känner inte att det finns en uttalad riktning för deras kompetensutveckling. De vet helt enkelt inte vad de behöver lära sig för att få den kompetens som Scania behöver framöver, säger Christina Widén.

Mer tid och tydlighet

Nu försöker Akademikerföreningen skapa ett större fokus på kompetensutveckling, både genom samtal med ledningen och information till medlemmarna. Christina Widén menar att mycket handlar om en större medvetenhet och att var och en pratar om sina egna och företagets behov med sin chef.

– Kompetensutveckling måste bli en självklarhet och de hinder som vi ser måste vi lösa. Det handlar om att skapa tid och en tydlighet. Vi behöver en kultur där det är självklart att avsätta tid för kompetensutveckling.

Akademikerföreningen har presenterat enkätsvaren för företagsledningen och rektionerna har varit positiva. Christina Widén har också diskuterat enkätsvaren med flera av Scanias affärsområden och utifrån samtalen kan hon se att det saknas en gemensam strategi.

– Ett affärsområde har redan tydliga riktlinjer och erbjuder ett visst antal timmar i veckan för kompetensutveckling. En sådan modell skulle behövas på alla affärsområden, säger hon.

Någon brist på utbildningar ser hon inte heller att det finns. Företagets eget utbildningscenter Scania Academy erbjuder ett stort och brett utbud av kurser.

Handbok som ger tips

Christina Widén påpekar att det är viktigt att prata om både företagets och medarbetarens ansvar. Akademikerföreningen vill inspirera och pusha medarbetarna att komma i gång. En konkret idé är en handbok med information, tips och inspiration om karriär och kompetensutveckling.

Arbetet har precis startat och Christina Widén hoppas att den kan bli färdig till hösten.

– I mars släppte vi Starkare tillsammans – En handbok om psykisk hälsa. Den har blivit enormt uppskattad och nu hoppas vi att en handbok om karriär och kompetens ska få samma mottagande och ge kompetensutveckling större fokus och högre prioritet.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar