Här är de 21 vanligaste frågorna om omställningsstudiestödet

Har du jobbat i åtta och och är mellan 27 och 62 år kan du söka omställningsstudiestöd. för att plugga upp till två terminer på heltid. Foto: Getty Images.

Från den 1 oktober kan du söka stöd för att börja plugga nästa år med upp till 80 procent av lönen. Ingenjören bad Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius svarar på 21 frågor om reglerna för stödet.

Vad krävs det för att kunna söka omställningsstudiestödet?

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

Handlar det enbart om bidrag eller kan man också ta lån?

 Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

Finns det någon åldersgräns?

Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

Hur mycket bidrag kan man få?

Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

Månadslön i kronor Statligt omställningsstudiestöd Kompletterande omställningsstudiestöd Totalt omställningsstudiestöd
45 000 21 300 7 950 29 950
55 000 21 300 14 450 35 750
65 000 21 300 20 950 42 250
75 000 21 300 24 850 46 150

Källa PTK

Hur mycket kan man låna?

Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

Hur ansöker jag om omställningsstudiestöd?

I den här artikeln kan du läsa hur du gör för att söka stödet.

Är det någon skillnad för mig som arbetar i offentlig sektor?

I stort sett ger avtalen för staten, kommuner och regioner samma villkor som i privat sektor. Men det finns några skillnader. Läs mer om dem i de här artiklarna:

Avtal klart för staten – studiestöd, färre visstider och undantag vid uppsägning

Snart klart med nya studiestödet – upp till 80 procent av lönen för att plugga
(Läs om studiestödet för kommun- och regionanställda från mitten av artikeln.)

Min arbetsgivare har inte kollektivavtal, kan jag ändå få omställningsstudiestöd?

Ja, alla som uppfyller grundkraven (kvalifikationstid och ålder) kan söka det statliga omställningsstudiestödet.

Ingår även företag med hängavtal i det kompletterade omställningsstudiestödet?

Ja, är du anställd hos en arbetsgivare med hängavtal har du samma möjligheter som de med kollektivavtal. Dock måste företagen med hängavtal betala en högre avgift till Trygghetsrådet TRR.

Hur länge kan man få studiestödet?

Du kan få stödet i max 44 veckor. Det motsvarar två terminer med heltidsstudier, Du kan också använda stödet för deltidsstudier och då räcker det längre.

Måste man vara arbetslös för att söka studiestödet eller kan man ta ledigt för att studera?

Du kan söka omställningsstudiestödet om du har en anställning oavsett anställningsform och oavsett om du är tjänstledig från din nuvarande anställning eller om du är arbetslös. Men du måste självklart uppfylla grundkraven för stödet (se ovan).

Kan man få stöd även för att omskola sig om man vill byta bransch eller yrke?

Syftet med stödet är att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Du kan studera inom det yrke/område som du arbetar (eller har arbetat) men också välja att byta utbildning eller bransch. Men det ska finnas ett behov av den sortens kompetens på arbetsmarknaden. Du kan nekas omställningsstudiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens. Vill du ha råd om hur du ska välja utbildning kan du ta kontakt med din omställningsorganisation.

Hur vet man vilka utbildningar som är ”godkända” för studiestöd?

Man kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som ger rätt till ordinarie studiemedel från CSN men också för utbildningar som en registrerad omställningsorganisation finansierar. Det kan exempelvis vara uppdragsutbildning på en högskola, yrkeshögskola eller Komvux. Det kan också vara utbildning som omställningsorganisationen finansierar hos en privat utbildningsleverantör.

Kan jag söka omställningsstudiestöd om jag redan har påbörjat en utbildning?

Det beror på hur gammal du är och hur lång din utbildning är. Huvudregeln är att du kan få stöd för utbildningar som börjar efter 31 december 2022. Om du redan läser kan du i vissa fall har rätt till stöd från och med årsskiftet.

– Om du fyller 40 år eller mer under 2023 kan du ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, om utbildningen är minst 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.

– Om du fyller 39 år eller mindre under 2023 kan du också ha rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som påbörjades före den 1 januari 2023, men bara om utbildningen är exakt 80 veckor lång, eller motsvarande på deltid.

Kan jag jobba vid sidan av studierna?

Ja det kan du och det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna (så kallat fribelopp). Men du kan bara få studiestöd för den tid du studerar. Jobbar du halvtid och studerar halvtid kan du få 50 procent av omställningsstudiestödet.

Kan min arbetsgivare neka mig att vara ledig för utbildning?

Nej det kan arbetsgivaren inte göra och avtalet bygger på studieledighetslagen. Däremot kan du behöva skjuta fram utbildningsstarten något. Ledigheten får inte innebära en allvarlig störning av arbetsgivarens verksamhet. Kanske är ni flera på avdelningen som vill studera samtidigt och då kan några behöva skjuta fram studierna.

Gäller omställningsstudiestödet också för kortare utbildningar på en eller ett par dagar?

För utbildningar kortare än en studievecka finns ett särskilt stöd kortvarigt studiestöd. Det täcker 70 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (71 000 kronor för 2022). Detta stöd utbetalas av Trygghetsrådet TRR.

Är omställningsstudiestödet skattefritt?

Nej både det offentliga stödet som betalas av CSN och det kompletterande bidraget från omställningsorganisationerna (för dig med kollektivavtal) är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Kan man tillgodoräkna sig tid som man har jobbat utomlands?

Ja om du har arbetat utomlands inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien kan tiden räknas när CSN prövar om du uppfyller villkoren för arbete (se överst i artikeln). Du kan behöva komplettera din ansökan med intyg som visar att du uppfyller villkoren.

Kan man få studiestödet om man är egenföretagare?

Ja det kan man få. Du ska vända dig till den nya offentliga omställningsorganisationen som Kammarkollegiet har inrättat.

Kan jag räkna med att få stödet om jag uppfyller alla villkor?

Under 2023 räknar utbildningsdepartementet att stödet ska räcka till 5 650 heltidsstuderande. Inom några år ska stödet byggas ut för att räcka till 40 000 heltidsstudenter. I praktiken är det först till kvar som gäller. Beroende på hur stort intresset blir kan det bli svårare att få stöd under hösten, då kan pengarna vara slut.

Karin Virgin

Vill du veta mer om omställningsstudiestödet?

Det finns mer att läsa om omställningsstudiestödet hos flera organisationer. Har du frågor som inte besvaras i den här artikeln? Här är några länktips:

Sveriges Ingenjörer

PTK

CSN

TRR

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

På tur i liten bil

Ingenjören tar semester – vi ses igen den 12 augusti!

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin där vi lägger ut lästips hela sommaren. Här på Ingenjören.se är vi tillbaka den 12 augusti. Trevlig sommar! (inne i inlägget finns länkar till vår sida på Facebook och Linkedin)
Fler artiklar