Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Illustration: Getty Images

Hör du till de medlemmar som inte omfattas av kollektivavtal? Då kan Kammarkollegiets omställningsorganisation vara en väg att gå. Här kan även egenföretagare få hjälp med ett yttrande till CSN för att söka omställningsstudiestöd.

I samband med förändringarna i LAS och införandet av det nya omställningsstudiestödet hösten 2022 fick även Kammarkollegiet i uppdrag att bygga upp en helt ny verksamhet, Den offentliga omställningsorganisationen. 

Hit kan alltså personer som inte omfattas av kollektivavtal vända sig för att få råd och stöd. 

– Vi erbjuder grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det kan vara allt från jobbcoachning och studievägledning till hjälp med att starta företag, berättar Linda Nettelbo som är handläggare på Kammarkollegiet. 

Rådgivare i hela landet

Den offentliga omställningsorganisationen fungerar på ungefär samma sätt som exempelvis TRR eller Trygghetsstiftelsen. Genom en offentlig upphandling har Kammarkollegiet knutit till sig rådgivare över hela landet som bidrar med kompetens kring karriärrådgivning, studievägledning och jobbcoachning. 

Själva tjänsten hålls ihop via sajten Nysteget.se. Här finns även ett test som man kan göra för att ta reda på om man uppfyller villkoren för att få hjälp via Den offentliga omställningsorganisationen.

– Om du är osäker på vilken omställningsorganisation du tillhör så kan du få svar på det genom att söka på din arbetsgivares organisationsnummer på hittaomställningsorg.se. Ibland kan det ju vara känsligt att fråga arbetsgivaren om detta, förklarar Linda Nettelbo.

Hjälp att komma vidare i karriären

Vilket stöd man kan få beror lite på situationen. För den som är uppsagd och behöver hjälp med att hitta nytt jobb finns det möjlighet att få stöd av en rådgivare upp till tolv månader. Om man är uppsagd på grund av sjukdom kan man ha rätt till förstärkt stöd.

Men även den som har en pågående anställning kan få stöd och vägledning med att utforska nya karriärvägar.

– Målet är att hjälpa personer vidare i sin karriär, att hitta ett nytt jobb, utbildning eller att starta företag, berättar Linda Nettelbo.

Skriver yttrande till CSN

En viktig del i uppdraget är också att skriva yttrande till CSN för de som ansöker om omställningsstudiestöd. Det är också där trycket har varit störst. Sedan verksamheten drog igång har drygt 2 000 personer ansökt om yttrande via Den offentliga omställningsorganisationen. 

Hur gör man då om man vill få råd och stöd via den offentliga omställningsorganisationen?

– Du går in på webbsajten Nysteget.se och gör din ansökan där. Om du uppfyller villkoren kommer du därefter att bli kontaktad av en extern rådgivare. Om du är uppsagd brukar vi börja med att en handläggare kontaktar dig för att kartlägga vilket behov av stöd du har.

– Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd så gör du det direkt på CSN. De kommer därefter att kontakta oss för ett yttrande. Men det kan ju också vara så att du vill ha hjälp med studievägledning innan du gör ansökan hos CSN. Då kan du kontakta oss först för att få hjälp av en rådgivare.

Om man som anställd blir uppsagd kan man ju få ett visst ekonomiskt stöd via exempelvis TRR. Hur fungerar det här?

– Det finns ingen ekonomisk ersättning att söka hos oss. Vi betalar inte heller för några utbildningar. Vårt stöd är rådgivning och vägledning.

På vilket sätt kan man som egenföretagare få stöd av er?

– Om du som egenföretagare vill ansöka om omställningsstudiestöd från CSN så är det vi som hjälper dig med ett yttrande. Har du rätt att få ett yttrande kommer du att först bli kontaktad av en rådgivare där ni går igenom ditt nuläge och CV samt dina önskemål om studier innan vi lämnar själva yttrandet.

Omfattas du inte av kollektivavtal?

Den här hjälpen kan du få:

Om du är uppsagd

Den som är uppsagd från en arbetsplats utan kollektivavtal kan få omställningsstöd för att hitta nytt jobb, påbörja en utbildning eller starta företag. Rådgivningen pågår i sex eller tolv månader och du träffar din rådgivare fysiskt eller digitalt. 

Här kan du exempelvis få hjälp med att kartlägga dina färdigheter, skriva CV, hitta och söka jobb, studievägledning eller rådgivning kring att starta eget samt yttrande för ansökan om omställningsstudiestöd. 

Om du har en pågående anställning

Även som anställd kan man ansöka om stöd och vägledning för sin fortsatta karriär. Det kan handla om att hitta information om olika yrken, söka jobb eller att få hjälp med att certifiera eller validera sin kompetens. Den här typen av rådgivning kan du få upp till tre månader. Du kan även få hjälp med studievägledning samt yttrande för ansökan om omställningsstudiestöd. 

Om du är egenföretagare

När du ansöker om omställningsstudiestöd på CSN är det Den offentliga omställningsorganisationen som skriver ett yttrande, om du uppfyller villkoren för stödet. Detta gäller både personer som inte omfattas av kollektivavtal och egenföretagare. 

Om du är osäker på vilken utbildning du vill gå så kan du ansöka om ett yttrande direkt via tjänsten på nysteget.se. Då kan du få ett samtal med en rådgivare först, förutsatt att du uppfyller villkoren för omställningsstudiestödet. 

Läs mer på Nysteget.se

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

En risk med att bli chef är att man hamnar efter i den tekniska utvecklingen. Hur hanterar man det om man vill gå tillbaka till tekniken? Så här svarar karriärcoachen.
Fler artiklar