Så söker du omställningsstudiestödet – en guide i sex steg

Illustration: Getty Images

Den 1 oktober öppnar ansökan för att söka det nya omställningsstudiestödet som ger möjlighet att studera med upp till 80 procent av lönen. Ingenjören  guidar dig i sex steg genom ansökningsprocessen. 

Läs också Ingenjörens artikel:
Så här fungerar det nya omställningsstudiestödet

1. Hitta rätt utbildning och kontakta din omställningsorganisation

Ett krav för att få omställningsstudiestöd är att utbildningen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. Vill du ha råd om hur du ska välja utbildning kan du ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan också hjälpa dig med ett yttrande till CSN om utbildningen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. Det är CSN som beslutar om omställningsstudiestödet men de ska fästa särskild vikt vid omställningsorganisationens yttrande.

Den 1 oktober kommer Trygghetsrådet TRR lägga upp en utbildningskatalog (för tjänstemän i privat sektor). Katalogen kommer sedan succesivt att byggas ut.

Det är kollektivavtalet på din arbetsplats som styr vilken omställningsorganisation som du hör till.

Trygghetsrådet TRR (tjänstemän i privat sektor)
Trygghetsstiftelsen (tjänstemän i staten)
Omställningsfonden (tjänstemän i kommuner och regioner)
Trygghetsrådet Fastigo (tjänstemän på företag anslutna till Fastigo)
KFS-företagens trygghetsfond (anställda i kommunala företag, ägda av kommuner/regioner eller helt/delvis privatägda).
Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet (anställda på banker/ finansbolag)

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du kontakta Kammarkollegiet för att få råd och vägledning för att välja utbildning.

2. Sök utbildningen

Sök den utbildning som du bestämmer dig för att gå. Du kan få stöd för utbildningar som ger rätt till ordinarie studiemedel från CSN men också utbildningar som en omställningsorganisation finansierar.

3. Sök omställningsstudiestödet hos CSN

Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan på csn.se. Från och med nästa år kommer det att finnas två ansökningsperioder. Då kan du ansöka från den 1 april respektive 1 oktober för utbildningar som startar någon gång under nästkommande kalenderhalvår.

Du gör din ansökan på csn.se under Mina sidor där du legitimerar dig med bank-id. CSN kommer skicka din ansökan till din omställningsorganisation för att få ett yttrande om du inte redan har kontaktat dem (vilket rekommenderas).

Du kommer att behöva flera uppgifter för din ansökan:

  • din arbetsgivares organisations­nummer (eller din senaste arbetsgivares organisationsnummer om du är arbetslös)
  • din årsarbetstid (om du jobbar)
  • din årliga inkomst före skatt (om du jobbar)
  • eventuella andra ersättningar, till exempel aktivitetsersättning och föräldrapenning
  • datum då dina studier börjar och slutar

4. Sök kompletterande omställningsstudiestöd (om du har rätt till det)

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du också ha rätt till ett kompletterande omställningsstudiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden (för ansökningar 2022).

Kompletterande omställningsstudiestöd söker du hos din omställningsorganisation. (Se överst i artikeln vilken du tillhör).

5. CSN meddelar sitt beslut

Det är CSN som beslutar om du beviljas omställningsstudiestöd. Du behöver räkna med att beslutet kan ta tid, minst 10–12 veckor, ibland längre.

6. Då kommer pengarna

Omställningsstudiestödet från CSN betalas ut den 25:e varje månad du studerar. Du får pengarna i efterskott.

Läs mer om stödet

Du hittar också information om den nya studiestödet hos  Sveriges Ingenjörer.


Det kompletterande omställningsstudiestödet
betalas också ut (i efterskott) varje månad av din omställningsorganisation.

För att du ska få den första utbetalningen måste det här vara uppfyllt:

  • du ska ha börjat studera.
  • du ska ha lämnat en studieförsäkran till CSN där du intygar att du studerar enligt de uppgifter som står i beslutet.
  • skolan ska ha meddelat CSN att du studerar enligt de uppgifter som står i beslutet.

Karin Virgin

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så planerar du din klimatsmarta semester

Så planerar du din klimatsmarta semester

Att tänka till kring själva resan är det som har störst betydelse när du vill semestra klimatsmart. Sikta på närmare destinationer, välj tåget eller hyr en elbil.
Fler artiklar