Hur viktig är en ingenjörsexamen? Så svarar arbetsgivarna

Många ingenjörsstudenter lämnar högskolan med en eller flera resttentor och en del gör inte sitt examensarbete. Men de flesta får ändå jobb som ingenjörer. Så hur viktigt är det egentligen att ta examen? 22 arbetsgivare svarade på Ingenjörens enkät och bilden är inte helt samstämmig.

På en arbetsmarknad där efterfrågan på ingenjörer är stor är en examen inte nödvändig för att få jobb. Framför allt inte för ingenjörer som hunnit jobba några år och skaffat sig erfarenhet.

För nyexaminerade är det däremot viktigare att kunna visa ett examensbevis. En hel del arbetsgivare rekryterar ingenjörer direkt från högskolan som saknar examen, men de flesta erbjuder då en lägre lön. Så gör bland annat konsultföretaget Sweco.

Sara Stjernberg, Sweco

– Alla medarbetare hos oss sätter upp mål på årsbasis tillsammans med sin chef. För dem utan examen är att avsluta studierna ofta ett av målen. Om rekryterande chef och kandidat enas om att man går in på en lägre grundlön så justeras lönen när examen är klar, säger Sara Stjernberg, Head of Talent Acquisition på Sweco.

”Examen är ett kvitto”

Ingenjören har gjort en enkätundersökning med frågor om examenskrav som har besvarats av 22 stora arbetsgivare – alla med en hög andel ingenjörer bland medarbetarna.

Omkring hälften av dem uppger att de alltid, eller i princip alltid, kräver examen vid rekrytering av civil- och högskoleingenjörer.

Pär Linderum, Astra Zeneca

– En examen är ett kvitto på att du har de kunskaper som vi efterfrågar. Hos oss är de akademiska meriterna viktiga. Vi har omkring 600 disputerade forskare och 30 professorer på vår FoU-anläggning i Göteborg, säger Pär Linderum, Talent Acquisition Lead på Astra Zeneca.

Astra Zeneca begär också in examensbevis när de rekryterar civil- och högskoleingenjörer, såväl nyexaminerade som erfarna.

– Visst händer det ibland att erfarna ingenjörer som kommer långt i våra rekryteringsprocesser inte har en komplett examen. Då gör vi en samlad bedömning. Om deras erfarenhet väger upp en kurs som saknas rekryterar vi ändå. Examen är oerhört viktigt men vi är inte fyrkantiga.

”Vi avstår inte en erfaren ingenjör utan examen”

Omkring en handfull arbetsgivare uppger att kravet på examen för ingenjörer varierar. Ungefär lika många svarar att examen inte är avgörande för en anställning. Combitech, Skanska och Svenska Kraftnät uppger att de inte kräver examen av civil- och högskoleingenjörer.

Thomas Åstrand, Skanska.

– Vi avstår inte från att rekrytera en erfaren ingenjör som saknar examen, säger Thomas Åstrand, HR-chef på Skanska.

Det är den samlade bilden av kandidatens erfarenhet som avgör. CV och intervjuer kompletteras också med tester.

– När vi rekryterar till chefsroller gör vi alltid bakgrundskontroller och visst händer det att den som vi vill anställa inte har en helt komplett examen. Då lyfter vi det med kandidaten, men det påverkar inte vårt beslut, säger Thomas Åstrand.

Erfarenhet väger ofta upp

Ju mer erfarenhet en ingenjör har desto mindre påverkas lönen av att man saknar examen. De flesta arbetsgivare uppger att det är fler faktorer som påverkar lönen. Erfarenheten är en som väger tungt.

Så gjordes undersökningen

En enkät med tre frågor har mejlats de 50 arbetsgivare där Sveriges Ingenjörer har flest medlemmar.

Sweco, ABB och Hitachi Energy uppger däremot att lönen kan bli lägre för erfarna ingenjörer som saknar examen.

– På Sweco tillämpar vi individuell lönesättning, så har man inte tagit ut sin examen kan det påverka lönen. Som konsult är det är viktigt att ta ut sin examen för att visa på den kompetensnivå som vi på Sweco erbjuder våra kunder, säger Sara Stjernberg på Sweco.

Så här svarar arbetsgivarna på Ingenjörens frågor.

Arbetsgivare Kräver ni examen när ni rekryterar  civil- och högskole- ingenjörer? Begär ni examensbevis när ni anställer ingenjörer? Om ingenjörer saknar examen, påverkar det lönen?
ABB Det är inte ett krav för alla tjänster, men alltid önskvärt. Från alla som  uppger i sin cv att de har examen. I de flesta fall men det finns undantag.
Astra Zeneca Ja Ja både från nyexade och från erfarna. Vi kräver i princip alltid examen.
Axis Communic. I princip ja, kan finnas undantag Som regel från alla. Vi kräver i princip alltid examen.
Boliden Ja det är krav för tjänster som ingenjör. Ja alltid från alla. Utan examen får man inte en tjänst som ingenjör.
Combitech Nej. Många ingenjörer har formellt inte tagit examen. Vi gör bakgrundskoll på alla vi anställer. Lön efter prestation.
Epiroc Inte alltid men om examens saknas vill vi veta varför. Vi begär från alla. Ingångslönen påverkas definitivt av examen.
FOI I regel alltid ett krav men undantag med motsvarande   erfarenhet. Vi begär från alla. Lön sätts individuellt utifrån erfarenhet.
Försvarsmakten Generellt ja för militära befattningar. Mer variationer på civila befattningar. Generellt ja. På lokala förband kan lönen bli lägre utan examen.
Hitachi Energy Inte alltid. Det beror på omständigheterna. Ja generellt, kan göra undantag. Ja det kan påverka lönen.
Lantmäteriet Ja, examen ska kunna uppvisas 6 månader efter anställning. Generellt inte från erfarna. Lägre ingångslön utan examen. Påslag efter avslutade studier.
NCC Nej, en kombination av utbildning och erfarenhet avgör. Vi ställer frågan till alla och begär i många fall intyg. Kombinationen av erfarenhet och utbildning avgör lön.
Sandvik Inte ett absolut krav. Erfarenhet väger också tungt. Ja när  utbildningen är ett grundkrav för tjänsten. Lägre ingångslön utan examen. Påslag efter avslutade studier.
Skanska Nej Nej men vi gör bakgrundkontroller för chefstjänster. Nej
Svenska Kraftnät Nej Ja för yngre men inget krav för erfarna. För unga utan examen blir lönen något lägre.
Sweco Oftast men det sker undantag. Inte för erfarna, ibland för nyexade. Lägre ingångslön utan examen. Även för erfarna kan lönen vara lägre.
 Göteborgs stad I samtliga rekryteringar kräver vi examen. Vi begär från alla. Både utbildning och erfarenhet påverkar lönen.
Trafikverket Beror på rollen. För tekniska specialister, ja. Vi begär från alla. Individuell lönesättning baserad på utbildning och erfarenhet.
Vattenfall Alltid meriterande, krav för vissa tjänster. Ja om examen är ett krav. Individuell lönesättning. Flera faktorer påverkar.
Volvo AB Nej, utbildning är viktigt men inte den enda faktorn. På examen som anges i cv gör vi bakgrundskontroller. Nej, kunskap och erfarenhet avgör lönen.
Volvo Cars Inte alltid men väldigt önskvärt. Inte med flerårig erfarenhet. Flera faktorer påverkar lönen.
WSP Normalt ett är det ett krav. Normalt ja, men inte alltid för erfarna. Saknar statistik men sannolikt ingen skillnad för erfarna.
Västra Götalands Regionen Ja i roller där det krävs. Ibland svårt att rekrytera och väljer då likvärdig erfarenhet. Vi begär från alla. Lägre kompetens innebär i regel lägre lön.

 

Läs också Ingenjörens artikel Ingenjörer utan examen får lägre ingångslön.

Karin Virgin

Har du tagit en ingenjörsexamen?

View Results

Loading ... Loading ...

16 kommentarer

 • Ludvig

  Gammal artikel, men med tanke på hur irrelevant MYCKET av studierna är så förstår jag helt att man inte är så fyrkantig och kräver examensbevis.
  Vissa av kommentarerna verkar tycka examensbevis är viktigare än att kunna något, intresse och ha viljan.
  Känns lite som många läkare och läkarstudenter jag stött på. Många av dessa som visste (eller blev pressade av familj) att bli läkare var ofta väldigt opassande personer att bli läkare. Svårt med det sociala, säkert jättebra på att plugga in böcker på sin egen kammare, men saknade viljan och det egentliga intresset.

  01 februari 2023
 • Anders Markström

  Det är sjukt att det går att anställa en ”ingenjör” som egentligen inte är en ingenjör. Har man gjort 5 kurser utav utbildningen, du är lika mycket ingenjör som någon som har gjort 35, om du inte har bevis på att du gjort klart programmet.

  Där jag jobbar finns det en trappa där man givetvis får mer betalt om man är Kandidatingenjör än någon som bara gått YH. Civilingenjör får mer betalt än kandidatingenjörer osv. Men frågan här är: är det rätt att en YH utbildad person kan ansöka till samma tjänst som en person som är civilingenjör?

  Där jag jobbar finns det också en straff av 600 Kr i månaden om man inte kan visa sitt examensbevis. Detta tycker jag att det belönar folk att inte ta examen, då dem kan ändå klara sig att slutföra det senare under arbetslivet, eller kanske inte ta examen alls i livet. Detta sista är svårt i vissa europeiska länder, då man har en max tid för att vara klar med sin utbildning, annars tappar man helt alla sina HP och är praktiskt inte ens utbildad.

  De första åren kommer utbildningen bestämma väldigt mycket isf lönnivån, men efter 5-10 år, om man har gått fram i sin karriär, kommer det inte spela så stor roll, vilket belöner folk att inte studera hela vägen till civilingenjör och ta examen. Dessutom förnedrar och gör sämre vårt yrke, skulle jag kunna säga, om det blir lätt att alla pluggar och om det är så lätt och snabbt att plugga sig till ”ingenjör”.

  I de flesta länder kan man inte ens ansöka till ingenjörspositioner om man inte har examen. Här i Sverige är min uppfattning att det finns så pass många positioner att fylla i, att de bara tar det som finns, vilket är ibland folk med icke-slutförda studier och YH-ultbildningar som är av sämre kvalité av en riktig universitetsutbildning till ingenjörer.

  Vissa kanske känner sig kränkta av denna kommentar, men fakta är fakta, låt oss bli vuxna och acceptera verkligheten en gång för alla.

  09 december 2022
 • Mathias

  Väldigt viktigt anser jag, känns verkligen som allt slit är ” förgäves” när det ändå inte ens examen kontrolleras. Personligen tycker jag även att yh-utbildningar inte ska gå använda orden ” ingenjör”. Vi som slitit 3-5 år för en examen som ingenjör kräver mycket, varför ska en genväg med mindre kompetens rent utbildningsmässigt få kalla sig själva ingenjör?

  19 oktober 2022
 • Alex

  Självklart att man ska slutför en utbildning man påbörjat. Färdiga ingenjörer behövs och en bredd allmän ingenjörskunskap kan man sällan inhämta på jobbet. Riskerna blir att kvaliteten på de ingenjörs produkter och tjänster blir sämre.

  15 oktober 2022
 • Zlatan

  Först och främst so ingenjör/civilingenjör är en titel. Dvs att man inte kan använda titel om man har inte uppfyllt krav (det är så i många länder).

  14 oktober 2022
 • Stefan

  Skrämmande att 2 av 10 inte fullgör sin utbildning och tar ut examen. Här måste individen förstå vikten av att ta ut examen. Men även skolan borde göra mer för att stötta när det gäller att slutföra ett fåtal resttentor och examensarbetet. För mig som anställt många civilingenjörer har det varit väldigt viktigt.

  13 oktober 2022
 • Ben Dover

  Inom vissa yrken som tex IT så behöver du inte alltid kunna avancerad matematik eller fysik för det dagliga jobbet. Jag läste själv 5 år datateknik men har inte tillämpat mycket av kunskapen från de jobbiga kurserna som jag kämpade mig igenom. En 3 årig kandidat inom datavetenskap hade antagligen varit lika användbar i slutändan. Nu när jag jobbar inom området sen flera år tillbaka så har jag insett att ett intresse att lära sig om teknik spelar större roll än vad som står på ditt papper från högskolan. Har även träffat civilingenjörer som var helt odugliga som utvecklare men ändå tog sig igenom examen på något sätt. 2 år YH+lite praktik kan räcka långt framförallt när du vill anställa utvecklare.

  13 oktober 2022
  • Sascha

   Jag antar du pratar för många av oss. För min del hela utbildningen på LTH var i stort sätt bortkastade tid och pengar till 90%. Det känns som de som planerar studierna har ingen kontakt med industrin. De tränar soldater inför ett krig utan att ha varit i närheten av ett krig.
   Det har varit en red flag för mig och har undvikit söka jobb på sådana företag som har krav på examen. Det kan vara annorlunda på Chalmers eller KTH. Jag vet inte vad de lär ingenjörerna där.

   13 oktober 2022
   • JL

    Håller helt med dig här Sascha. Läste på Chalmers. Det är något jag ångrar djupt idag. Började arbeta inom industrin. Klarade det galant även om jag inte hade läst vidare. 95% var bortkastat tid och pengamässigt. Lönerna för ingenjörer är ju också väldigt låga.

    10 januari 2023
 • Felicia

  Tycker det är rätt provocerande när företagen inte värderar att man slitit ända in i mål med att få ut examen inom ett ändå avancerat ämne som civilingenjör.
  Personligen jobbar jag i ett specialistyrke med hög efterfrågan samtidigt som få arbetsgivare begriper vad vi gör, varför arbetsgivarna likväl tar in individer med YH-bakgrund/småkurser i ämnet och ger nästan samma ingångslön som en som är civilingenjör. Samtidigt ser man som civilingenjör att dessa bakgrunder är begränsade i vad de kan, men detta ser inte arbetsgivarna. Får mig att ifrågasätta helt om det ens är värt att läsa till civilingenjör inom t.ex. IT när det bara ger högre belåning, flera års slit, men i slutändan bara samma ingångslön och karriärsmöjligheter som utbildningar med mindre slit. Det är ju inte heller bara 5 år av civilingenjörsstudier som inte värderas, utan det är ju ofta en hel del slit på gymnasiet som ligger bakom att komma in på civilingenjörsutbildningen. Alltså år av slit och fördröjning i att kunna komma in i vuxenlivet som i slutändan inte gav avkastning. Som sagt, provocerade men får en att ifrågasätta om vi civilingenjörer behövs?

  13 oktober 2022
 • Robin Bengtsson

  J*klar vad sjukt. Vad är meningen med att jag tar min examen då om det är helt flytande vid anställning? Katastrof. Vissa företag borde skämmas.

  13 oktober 2022
  • Sascha

   Jag har undvikit sådana 4-kantiga företag. Det är bara sign of heavy bureaucracy.

   13 oktober 2022
 • Valter

  Om man inte tar examen så visar det bara att man inte slutför sina uppgifter vilket kan vara av betydelse åtminstone inför första jobbet.

  13 oktober 2022
 • Mattias

  Har man jobbat några år och inte slutfört resttentor som hindra examen, så är det ett tecken på att man som individ inte tar tag i saker och slutför dem alltid.

  13 oktober 2022
  • Sascha

   Efter 25 år arbete, kan jag säga att du har väldigt fel. Det handlar om prioritering (rätt vs. fel). Att lägga tid på rest-tentorna istället för att lägga tiden på att lära sig något nytt/behövs på jobbet, är ett tecken på fel prioritering. Men jag kan ha fel 🙂

   13 oktober 2022
 • Paul

  Att få in en fot till sitt allra första jobb med ett examensbevis som tog 9 år istället för 3 är jobbigt.

  Var envis med att slutföra studierna först eftersom företagen jag hade kontakt med ville man skulle ha gjort det men nu har det blivit ett bakslag.

  Gick inte att jobba inom IT samtidigt som man studerade p.g.a. ”saknar erfarenhet”; labbarna man gjorde var inte tillräckliga.

  13 oktober 2022

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar