Min chef är orättvis – vad ska jag göra?

Att chefen agerar orättvist och ger vissa personer fördelar kan spela roll i karriären. Foto: Getty Images

Att chefen har en favorit som får fördelar på jobbet är inte bara besvärande för övriga kollegor, det kan också bli en grogrund för konflikter och arbetsmiljöproblem. Här är psykologens tips för hur du bäst hanterar en orättvis chef.

När Ingenjören i höstas efterlyste tips från läsarna var det flera som lyfte problemet med favorisering på arbetsplatsen.

Det handlade exempelvis om att chefen har en tydlig favorit bland kollegorna som får fördelar på olika sätt – i fördelning av arbetsuppgifter eller i bemötande. Eller om situationer där alla inte får samma behandling i gruppen, att det finns en orättvisa på arbetsplatsen beroende på vem man är.

Oskar Henrikson

– Människor är väldigt rättviseorienterade. Vi håller koll på och reagerar direkt om vi märker att någon roffar åt sig. Det går långt tillbaka i vår utveckling och handlar om att vi i grunden är samarbetande varelser, säger Oskar Henrikson, legitimerad psykolog och vd för Psykologifabriken.

Kan spela roll i karriären

På arbetsplatsen kan rättvisa handla om allt ifrån fördelning av arbetet till belöningar av olika slag, som att få åka på konferens eller gå en viss utbildning. Även mer subtila saker, som att bli lyssnad på, få uppskattning och bli bemött på samma sätt som andra, har betydelse.

Att chefen agerar orättvist och ger vissa personer fördelar kan också spela roll i karriären.

– Vem som får de mest prestigefyllda projekten eller häftigaste arbetsuppgifterna kan få konsekvenser längre fram. I befordringsögonblicket eller när lönen ska sättas spelar de här till synes små sakerna roll, poängterar Oskar Henrikson.

Vad kan man då göra för att lyfta den här frågan på arbetsplatsen?

Oskar Henrikson konstaterar att det viktigaste motmedlet mot godtycklighet och favorisering på arbetsplatsen är struktur – att det finns en tydlighet i mål, roller, uppdrag och uppföljning. Som medarbetare kan du därför börja med att efterfråga just detta – vilka är målen, hur ska de uppnås och vilka är förväntningarna?

– När det blir tydligt hur alla bidrar till målen blir det också lättare att påtala orättvisor och pinsamt uppenbart om chefen favoriserar någon. I en verksamhet där målet är att ”jobba på så bra du kan” är det betydligt svårare.

Ta stöd från en kollega

Att prata med någon kollega om de orättvisor man ser kan också vara ett bra steg att ta. Berätta hur du upplever olika situationer. Känner kollegan samma sak? Ta hjälp av varandra och fundera på hur ni tillsammans kan förändra situationen.

– Jag har alltid sagt att man ska ”prata med, inte om andra personer”, men jag har börjat omvärdera min syn på skvaller. Det är faktiskt ett bra sätt för personer som inte är i maktställning att prata om orättvisa.

Våga också uttala dina egna ambitioner. Ställ nyfikna frågor – vilka kriterier är det för att få leda det där projektet, vad kan jag göra för att få andra arbetsuppgifter eller roller? Vad krävs av mig för att få gå den där kursen?

Grogrund för konflikter

Orättvisa på arbetsplatsen är dock inte bara ett individproblem. Godtycklighet, favorisering och orättvist beteende är en grogrund för missnöje, konflikter och bristande samarbete på arbetsplatsen.

– Som chef är det viktigt att förstå att det är naturligt att reagera på orättvisa och att det påverkar stämningen på arbetsplatsen. Därför bör man vara vaksam på om man själv agerar på ett godtyckligt sätt eller favoriserar en viss person.

En vanlig fallgrop är att bedöma medarbetare utifrån en låst bild av hur personen är, istället för att se till personens faktiska prestationer. En låst bild är en uppfattning som hänger kvar under lång tid, även om situationen förändras. En nyanställd som exempelvis kommer sent till det första mötet kan uppfattas som ”sen till möten” även om det bara skedde den första gången. Samtidigt kan vi ha överseende med sen ankomst för en annan person som vi uppfattar som någon ”som alltid kommer i tid”.

Lägg fokus på kulturen

Oskar Henrikson påminner om att ”hur vi är” förändras över tid och påverkas dessutom av både miljö och uppmuntran. Och av situationer. Om det exempelvis skett ett dödsfall i familjen kanske din medarbetare inte orkar vara så engagerad i jobbet just då.

– Som chef måste du släppa bilden av att medarbetare är på ett visst sätt och istället inse att det människor gör påverkas av organisationskulturen – och den kan du förändra, poängterar Oskar Henrikson.

Det bästa verktyget för att som chef motverka orättvisa är transparens och tydlighet. Se till att alla vet vad som förväntas av dem, motivera dina beslut och var inte rädd för att be om feedback.

Läs mer om vad du kan göra när du har problem på jobbet hos Sveriges Ingenjörer. 

Gör det lätt att ge feedback

Se också till att det finns både struktur och forum för återkoppling, även anonym.

Ett tips för att medarbetare ska våga lyfta de frågor som uppfattas som känsliga är att göra det via en övning. Avsätt tid på era möten för att diskutera och reflektera kring ert arbete, exempelvis fördelningen av arbetsuppgifter eller hur samarbetet i gruppen fungerar.

– Det är ett bra sätt att avdramatisera svåra ämnen. Genom att prata om ämnet i sig blir det lättare att både ge och ta emot kritik, tipsar Oskar Henrikson.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

Efter kraschen, på toppen av karriären, låg ingenjören Kristoffer Ejebro i fosterställning i pojkrummet hos sina föräldrar. Först när förstod att han var högkänslig hittade han nycklarna till ett bra liv.
Fler artiklar