Stora neddragningar på H&M
– hundratals ingenjörer drabbas

Foto: Anders B, Mostphotos

Flera hundra ingenjörer i Sverige berörs när H&M genomför en stor omorganisation inom funktionen Business Tech. Just nu pågår arbetet med att utvärdera medarbetarnas kompetens för den nya organisationen.

Många tjänster försvinner helt, eller flyttas utomlands, när 3 500 tjänster på avdelningen Business Tech på H&M i Sverige ska bli 1 500. Ett stort antal ingenjörer berörs av förändringarna, närmare 200 av dem är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Sofia Almbrandt, ordförande för Akademikerföreningen på H&M.

– Många medlemmar är oroliga, både för hur de själva kommer att drabbas och vad den nya organisationen kommer att innebära. Från fackets sida är vi också kritiska till hur processen genomförs, berättar Sofia Almbrandt, ordförande för Akademikerföreningen på H&M.

Hela avdelningen görs om

Business Tech är en stor avdelning som ansvarar för driften av alla it-system inom H&M – allt från administrativa system till e-handel, kassasystem och logistik, liksom utvecklingen av AI och andra digitala tjänster.

Omorganisationen som ledningen nu vill genomföra innebär att hela avdelningen görs om. Endast ett fåtal tjänster blir kvar som förut.

– Man vill skapa en mer effektiv organisation som stöttar verksamheten på ett bättre sätt och därmed även flytta tjänster från Sverige till den globala marknaden. Det handlar förstås även om ett besparingspaket där man vill dra ned på antalet tjänster totalt, berättar Sofia Almbrandt.

Tuffa förhandlingar under hösten

Omorganisationen genomförs i flera steg. Under hösten har förhandlingar pågått som berört hur den nya organisationen ska se ut och hur processen för förändringen ska genomföras. Just nu pågår arbetet med att utvärdera medarbetarnas kompetens för den nya organisationen.

Sofia Almbrandt berättar att de tillsammans med Unionen kämpat hårt i förhandlingarna och även fått igenom några av sina förbättringsförslag – bland annat har de lyckats behålla några tjänster som företaget ville flytta från Sverige. Men de är inte nöjda med slutresultatet. Framför allt är de kritiska till att de inte fått inflytande i mappningsprocessen och hur den nu genomförs.

– H&M vill göra omplaceringar i flera led och den första omgången, som berör de allra flesta, inleddes i december. Den innebär att alla ska bedömas och utvärderas för att antingen erbjudas en ny tjänst i den nya organisationen eller bli utköpta, säger Sofia Almbrandt.

Kunskaper sätts på prov

I mappningsprocessen ska alla anställda skicka in sitt CV och fylla i en enkät kring sin kompetens samt utföra tester där deras kompetens sätts på prov, något som många är väldigt kritiska till. De upplever frågorna som konstiga och irrelevanta och förstår inte heller varför de måste bevisa sin kompetens, som om de vore ett helt oprövat kort i verksamheten.

– Jag möter många som är oroliga, som känner panik kring hur de svarat och är rädda att de kommer att förlora jobbet. Vissa uttrycker även tveksamhet kring att stanna i en organisation som hanterar sina anställda på det här sättet. Testerna har rört upp känslor och det har varit svårt för många att fokusera på det dagliga arbetet.

Stor oro bland medlemmarna

Facket upplever även att det finns en otydlighet kring processen. I tidigare omorganisationer har man haft en helt annan typ av mappningsprocess där arbetsgivaren även varit öppen för att ge medarbetare kompetensutveckling där det behövs.

– Det är en stor skillnad den här gången. Det finns en mycket större oro bland medlemmarna och vi i styrelsen finns där för att ge råd och stöttning. Vi för också en fortsatt dialog med arbetsgivaren kring testerna utifrån den feedback vi fått in för att få mer klarhet i hur testerna ska användas i utvärderingen av personalen, förklarar Sofia Almbrandt.

Första får besked under våren

Första gruppen kommer att få sina erbjudanden om ny tjänst eller utköp under första kvartalet i år. De anställda ska därefter successivt gå över till sina nya tjänster.

I början av nästa år räknar man med att alla medarbetare har flyttat in i den nya organisationen.

– Oron bland medlemmarna handlar inte bara om hur de berörs av omorganisationen, utan även om framtiden för de som blir kvar. Vad innebär den nya organisationen, hur påverkas arbetssituationen, arbetsmiljön och arbetsbelastningen när så många ska sluta? Att medarbetarna inte har insyn kring processen har skapat mycket oro, konstaterar Sofia Almbrandt.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Eight things you should know as a PhD student

Eight things you should know as a PhD student

Where can I turn for support in practical matters as a doctoral student? What are my rights and obligations? Caroline Hövik at Sveriges Ingenjörer shares her best pieces of advice.
Fler artiklar