Högre löneökningar än märket på Scania

Scania Lisa Lorentzon
"Vi har haft många bra argument för ökad lön och känner oss nöjda med årets utfall", säger Lisa Lorentzon, ordförande för Akademikerföreningen på Scania.

Akademikerna på Scania får 4,9 procents löneökning i år, högre än märket på 3,9 procent. Dessutom ska goda prestationer ge extra lyft. Akademikerföreningen är nöjd och pekar på att det varit ett bra samarbete med företaget.

De senaste åren har förhandlingarna varit turbulenta på Scania. Förra året fick man ta till central konsultation för att det inte gick att komma överens.

Men i år har det varit annorlunda. Händelserna förra året fick företaget att börja agera. Nu har de mer fokus på den långsiktiga strategin för lön och har tillsatt en chef som är ansvarig för genomförandet av den.

Och det uppskattar Lisa Lorentzon, ordförande för Akademikerföreningen på Scania.

Det här innebär avtalet på Scania

 • Höjning av lönerna med mer än det centrala avtalet.
 • Ökat mandat för chefer att höja lönerna.
 • Prestation får större betydelse.
 • Man ska omfattas av den ordinarie lönerevisionen även om man fått en löneökning i november eller december året före.
 • En översyn av lönerna jämfört med marknadsläget ska göras i höst.

– Vi fackliga har lagt mycket tid på att samla data och visa på vilka effekter en god löneutveckling kan resultera i. Tidigare upplevde vi inte att företaget gjorde samma analys. Det är först när företaget ser det som en investering, istället för en kostnad, som man kan nå bra resultat för alla parter.

Hon pekar på att de har haft en bra dialog och kunnat hitta pragmatiska lösningar tillsammans.

En procentenhet över märket

Löneökningen totalt för akademikerna på Scania blir alltså 4,9 procent i år (plus 0,2 procent till deltidspension), att jämföra med märket för svensk arbetsmarknad som blev 3,9 procent för 2023 (plus 0,2 procent i ökad pensionsavsättning).

Det är vanligt att Scania hamnar över märket, konstaterar Lisa Lorentzon, och så ska det vara. När företaget går bra ska lönerna kunna öka mer.

– Men det är en utmaning att hitta en nivå som tar hänsyn till företagets ekonomiska situation, inflationen och lever upp till de förväntningar som gör att medarbetare stannar kvar och är motiverade. Vi har haft många bra argument för ökad lön och känner oss nöjda med årets utfall.

Chefer får större mandat

En stark kritik från facket förra året var att det skett en förskjutning så att HR sätter lönerna och att chefernas möjligheter att påverka dem var små.

För Akademikerföreningen, som har över 500 medlemmar som är chefer, är det viktigt både för chefer och medarbetare att ge cheferna ett större mandat.

– De ska känna att lön är ett verktyg de har för att belöna goda prestationer. Och medarbetarna ska känna att prestation avgör.

Nu får cheferna mer flexibilitet att sätta lönerna utifrån prestationsbedömningen.

– Vi har slagit fast att det finns utrymme för det. För den som är på gränsen till att uppnå nästa nivå ska chefen inte bara kunna säga det utan också visa det i pengar.

Ytterligare en förändring är att de som får en ny lön i slutet av ett år, till exempel efter att ha fått en ny tjänst, också ska få ingå i lönerevisionen året efter. Tidigare har de som fått en löneökning i november och december inte ingått i lönerevisionen följande år, men nu sätts gränsen i stället från 1 januari.

Ser över marknadslöner i höst

En sista del i avtalet är att Scania i höst ska göra en översyn av hur löner ligger till jämfört med marknadsläget.

– Vi tittar på om det är några grupper som ligger lågt, där cheferna märker att det är svårt att rekrytera och man tappar medarbetare till konkurrenter. Då skapas utrymme för att höja lönerna för den gruppen.

Förra året gjorde motsvarande översyn att en fjärdedel av Akademikerföreningens medlemmar fick en extra löneökning, vilket totalt gjorde att lönerna ökade med 0,7 procent utöver den ordinarie lönerevisionen.

2 kommentarer

 • Bengt Nyström

  Jag förstår inte rubriken på artikeln, vad menas med ”märket” ? Är detta något som facket har satt eller något medelvärde för hela Sverige ?

  25 maj 2023
  • Karin Thorsell

   Den nivå på löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin kommer överens om och som är vägledande för resten av arbetsmarknaden kallas för märket. Och märket sattes för i år alltså till 3,9 procent. /Karin Thorsell, redaktionen

   25 maj 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Norra tornen, Stockholm

Så tjänar ingenjörer i 19 branscher

Snittlönen är högst för ingenjörer i fastighetsbranschen. Men om man rensar för ålder, utbildningsnivå, med mera blir bilden en annan. Här är medel-, median- och relativa löner för ingenjörer per bransch.
Fler artiklar