Teknisk chef tog sommarjobb i äldrevården

Ulrika Granfors tror att mer flexibilitet och mer av intern rörlighet inom kommunens verksamheter är en möjlig väg att gå för att lösa kompetensbristen.

I sommar har ingenjören Ulrika Granfors sommarjobbat en vecka inom äldreomsorgen, något som hon gärna gör igen. ”Vi behöver tänka nytt för att klara kompetensbristen” konstaterar hon. 

Till vardags jobbar Ulrika Granfors som chef för Kungsbackas tekniska förvaltning och sitter även med i kommunledningen. Men under sin sista arbetsvecka innan semestern i år valde hon att jobba inom äldreomsorgen.

– Visst var det lite oroligt att gå till ett nytt jobb inom en helt annan verksamhet, långt ifrån min vanliga vardag. Men jag kom till fina arbetslag och kände mig som en i teamet, berättar hon.

”Roligare än jag trodde”

Att hon som civilingenjör sommarjobbar inom äldreomsorgen låter kanske bakvänt, men när äldreomsorgen kämpar med personalbrist såg hon det som en möjlighet att bidra. Under arbetsveckan ingick hon som en del i ett team på tre personer.

– Jag fick göra allt, utom att dela ut medicin. Arbetet bygger mycket på ett självledarskap där vi i teamet jobbar nära varandra och det var mycket roligare än jag trodde.

Att möta de äldre, höra deras berättelser och hitta gemensamma beröringspunkter är också något hon tar med sig från arbetsveckan.

– Det har varit otroligt givande, berättar hon.

Alla har samma uppdrag

Att tillfälligt kunna byta arbetsuppgifter och jobba över förvaltningsgränserna är också en modell som kommunledningen i Kungsbacka kommun diskuterat som ett sätt att lösa kompetensförsörjningen.

Under pandemin, när sjukfrånvaron var stor inom bland annat förskolan, var det flera medarbetare som lämnade sina ordinarie uppgifter för att hjälpa till att lösa resursbristen.

Ulrika Granfors tror att de har mycket att lära av den erfarenheten och att mer flexibilitet och mer av intern rörlighet inom kommunens verksamheter är en möjlig väg att gå.

Totalt arbetar det cirka 7 000 personer i kommunen, alla med samma uppdrag – att vara till för medborgarna, påminner hon.

– Vi behöver tänka nytt och se att vi tillsammans kan hjälpas åt med hela uppdraget. Vi som arbetar med mer planerbar verksamhet kan anmäla oss till pooler för att kunna gå in när det är personalbrist inom exempelvis vård och omsorg. Det handlar om att prioritera vårt helhetsuppdrag i kommunen på rätt sätt för invånarnas bästa.

Viktigt att möta invånarna

Personligen tycker Ulrika Granfors att det är viktigt att komma ut och se verksamheten. När man som hon arbetar i ledningsfunktion befinner man sig långt ifrån den verklighet som man är med och styr.

Därför tycker hon att det är viktigt att påminna om vem man är till för, att gå ut och se de medborgare man arbetar för. Att själv vara ett föredöme som ledare är också viktigt när man ber medarbetare att tänka nytt och prioritera om.

Kommer du att sommarjobba på äldreboende igen?

– Absolut! Gärna inom äldrevården, men jag kan även tänka mig att prova på andra verksamheter. Det handlar om att vara en god kollega med sina kollegor inom andra förvaltningar, att sträcka ut en hand när det behövs.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar