Tekniska fysikerns dagbok: ”Varierat, utmanande och tekniskt på ett liknande sätt som utbildningen”

Farid Bonawiede utanför Södra Cell
Farid Bonawiede utanför Södra Cell.

Tekniska fysikern Farid Bonawiede har inte ett jobb utan (minst) tre: Vd för ett mjukvarubolag, it-chef på en startup och frilans inom riskberäkningar och analys för ett försäkringsbolag. Här är hans dagbok från en vecka på jobbet.  

Måndag 21 augusti: Referensbesök på Södra Cell i Mönsterås

Veckans arbete började redan på söndag kväll. Jag satte mig i bilen för en resa ner från Stockholm till Oskarshamn. Trafiken var lugn, och jag hade tid att reflektera över den kommande veckans arbete. Målet var att vara på plats tidigt på måndagsmorgonen i Mönsterås hos Södra Cell, en av våra långvariga kunder som framgångsrikt har använt LUPs lösning i flera år.

Farid Bonawiede vid Södra Cell

På plats hos Södra Cell. Foto: Wictor Berntsson

LUP, där jag är vd, är ett mjukvarubolag som levererar ett logistiksystem till industrier som hanterar ankommande och avgående transporter. Lösningen hjälper bland annat bolagen att kommunicera säkerhetsregler till chaufförer som kommer till anläggningarna för att lasta eller lossa gods.

Det primära syftet med besöket var att Södra Cell skulle agera som referens för en annan möjlig kund, en tillverkare av profiler och komponenter i aluminium. Den tillverkaren står inför specifika logistiska utmaningar, däribland kommunikationssvårigheter med ankommande chaufförer. Eftersom Södra Cell har kunnat lösa liknande problem med hjälp av LUP, blev det en innehållsrik diskussion om hur vår teknologi kan anpassas för att möta deras specifika behov.

Vi gick igenom scenarier, inklusive hur man kan skräddarsy notifikationer och instruktioner till chaufförer som inte talar svenska eller engelska. Med det kan vi skapa en mer effektiv, säker och inkluderande arbetsmiljö. Det blev en givande dag med många insikter, och jag är spänd på att se hur samarbetet kan utvecklas i framtiden.

Det är också väldigt tillfredställande att få använda sitt tekniska kunnande kombinerat med erfarenhet.

Tisdag 22 augusti: Fördjupad dialog och optimering hos Ovako i Boxholm

Hotellfrukost

Hotellfrukost med planering inför dagens möte.

Dagen började med hotellfrukost i Nässjö och planering med min kollega inför dagens möte. Med förväntan och nyladdad energi styrde jag sedan mot Boxholm och Ovako. De är en av våra befintliga kunder som har integrerat LUP i sin ankomstlogistik.

När jag kom fram välkomnades jag av ett team som var ivriga att diskutera ytterligare optimeringsmöjligheter med LUP. För att verkligen förstå deras unika behov och utmaningar inleddes dagen med en omfattande workshop. Här samlades alla berörda funktioner, från logistik till säkerhet och ledning, för en djupgående dialog.

Farid Bonawiede framför Ovako i Boxholm

Selfie utanför Ovako.

Utmaningen med utvecklingen ligger ofta i att hitta en balans mellan enkla idéer och tekniskt smarta lösningar. Något som ingenjörsutbildningen genomsyrat men som jag inte alltid reflekterar över.

Efter workshoppen var det dags för en tur runt anläggningen. Vi började till fots och fick en nära inblick i de dagliga verksamheterna. Sedan hoppade vi in i en bil för att få en bredare översikt av hela området och samtliga lastplatser. Detta skapade en mer heltäckande förståelse för hur LUP kan vidareutvecklas för att passa deras arbetsflöden.

Genom att expandera användningen av LUP ser vi en dubbel fördel: inte bara kommer detta göra leveransflödena mer effektiva, det kommer även förbättra arbetsmiljön genom att minska risken för misstag och olyckor.

Det blev en produktiv dag fylld med insikter och konstruktiva diskussioner. Jag lämnade Ovako med en känsla av att vi verkligen har potential att ta vår samarbetsrelation till nästa nivå.

Onsdag 23 augusti: E-post och aktuariearbete: En djupdykning i administrativt och analytiskt arbete

Farid Bonawiedes arbetsplats

Min arbetsplats. Bra att ha tre skärmar och en kamera.

Efter intensiva och engagerande besök hos Södra Cell och Ovako var jag tillbaka vid skrivbordet. Morgonens första uppgift blev att ta mig igenom en överfylld e-postlåda. Jag behövde också dokumentera mina slutsatser och insikter från platsbesöken. Dokumentationen blir oumbärlig när vi ska anpassa och skräddarsy våra lösningar för att möta kundernas behov.

Farid Bonawiede

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, från KTH, varav ett år med Financial Engineering på University of Florida, USA. Gick ut 2007. Jobbade som assisterande lärare i numerisk analys på KTH.
Bor: Stockholm
Jobbar som: VD för LUP Technologies, medgrundare av startupen Delibr, konsult inom risk och försäkring i finanssektorn, investerare och styrelseledamot i ReAdaptVision. Har varit industridoktorand på KTH. Jobbade länge på revisionsbolaget PwC i Stockholm och London.

Efter att ha rensat i e-post och organisatoriska detaljer bytte jag hatt för att fokusera på mitt andra yrke: aktuariekonsult. Jag frilansar för ett svenskt försäkringsbolag där jag arbetar med riskberäkningar, prissättning och en mängd olika analyser. Här kommer min tekniska utbildning till nytta då det i grund och botten handlar om statistik. Utöver det behövs även kunskap om hur försäkringsbolag fungerar och deras redovisningsregler, men även en hel del programmering.

Min dag fortsatte med att djupdyka i komplexa modeller och scenarioplanering. Jag hade fått i uppgift att förbereda en prognos inför ett kommande styrelsemöte, vilket är en balansgång mellan noggrannhet och magkänsla. Magkänslan är baserad på det faktum att jag har gått igenom åtskilliga excel-ark, läst tusentals rader av kod, och gått igenom hundratals årsredovisningar.

Det som gör aktuariearbetet särskilt intressant är att det är strategiskt viktigt för försäkringsbolagen. Uppgifterna handlar om hur olika produkter presterar och framför allt om att sätta prognoser för hur man tror att dessa utvecklas. Uppgifter som inte bara är tekniskt utmanande, utan också är företagshemligheter och gör arbetet extra spännande.

Under dagens gång insåg jag att datamängderna var så omfattande att jag skulle behöva bege mig till försäkringsbolagets kontor för att slutföra arbetet. Det blir en liten logistisk utmaning att lösa imorgon, men det är en del av spänningen i att kombinera olika roller i mitt arbetsliv.

Torsdag 24 augusti: Datakörningar och AI: En korsning mellan siffror och framtidsteknik

Videomöte om AI-utbildning

Videomöte om AI-utbildning.

Min dag kickstartade med datakörningar. Genom att laborera med olika scenarier och parametrar lyckades jag slutligen kalibrera modellerna för att uppnå realistiska och tillförlitliga resultat. Efter noggrann kvalitetskontroll och validering, skickade jag över underlaget till mina kollegor. Det var nu dags att byta fokus.

Jag gled nämligen in i den fascinerande världen av artificiell intelligens genom Delibr, en startup som jag har äran att vara medgrundare till.

Vi var tidiga med att implementera ChatGPT i vår produkt, och jag kunde inte vara mer entusiastisk över dess potential. Jag har nu blivit tillfrågad om att agera ämnesexpert och kvalitetssäkra ett utbildningsprogram åt en kund, tillsammans med en av Sveriges främsta AI-experter. Kunden sökte specifikt efter någon med såväl en teknisk bakgrund inom AI och expertkompetens inom bank och försäkring. En perfekt fit för mig. Varje timme ägnad åt detta arbete fylls med spännande utmaningar och ögonöppnande insikter om hur AI-teknologin kan revolutionera finanssektorn.

Dagen rundades av med en uppdatering av prognosen jag arbetade med igår. Jag justerade siffrorna för att bättre anpassa dem till de mål som satts av den ansvariga för affärsområdet. Det blev en lång, men oerhört givande dag som sträckte sig över en mängd olika arbetsuppgifter och discipliner. Ett exempel på arbetsdagens mångfacetterade natur.

Fredag 25 augusti: Framtidsplanering och teamkänsla hos Delibr

Fredagen var en speciell dag, helt ägnad åt Delibr. Vårt fokus i företaget ligger på att utveckla innovativa mjukvarulösningar för produktägare och deras team. Dagen inleddes med en återsamling efter sommarens semestrar, och energin i rummet var påtaglig. Alla var laddade och ivriga att dra igång höstens arbete.

Ingenjörsdagboken

I Ingenjörsdagboken skriver en ingenjör dagbok under en arbetsvecka. Vem tycker du borde skriva dagbok? Tipsa oss! Skriv i kommentarsfältet eller kontakta oss här.

Vi satte oss ned för en intensiv planeringssession. Först och främst kartlade vi våra arbetsprocesser: Hur ska vi jobba? Med vilka verktyg och metoder? Därefter tog vi itu med själva produkten: Vad ska vi fokusera på? Kundönskemål och potentiella nya funktioner stod högt på agendan. Diskussionen blev emellertid inte enbart en fråga om tillägg; vi övervägde också kritiskt om det fanns funktionalitet som eventuellt behövde fasas ut eller omstruktureras.

När jag pluggade på KTH fick jag ofta höra att arbetslivet skulle se annorlunda ut jämfört med studierna. Jag hade aldrig kunnat förutspå att jag skulle arbeta med det jag gör idag. Däremot så måste jag säga att arbetet är varierat, utmanande och tekniskt på ett liknande sätt som utbildningen. En kombination av problemlösning, programmering, dokumentation och diskussion.

Lunchen intog vi utomhus i dag, i solen. En välkommen paus och ett utmärkt tillfälle för teamet att umgås på en mer personlig nivå. Efter lunchen kunde vi ta fatt på eftermiddagens arbete med förnyad energi. Med en känsla av gemensamt mål och optimism inför framtiden, bestämde vi oss för att fira lite och köpte varsin glass.

Vi avrundade arbetsdagen med en samlad reflektion över de diskussioner och beslut som fattats.

Vilken vecka!

Farid Bonawiede

Vill du läsa fler ingenjörsdagböcker? Du hittar alla som publicerats här. 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar