Fackordföranden på Cementa/ Heidelberg materials: ”Vill poängtera att det är jättekul att jobba fackligt”

– Jag vill gärna poängtera att det är jättekul att jobba fackligt! Det är inte alls så farligt som många tror, man ska inte vara rädd för att engagera sig, säger Anton Hermansson, ordförande för Akademikerföreningen för Heidelberg Materials Cement Sverige.

När mark- och miljööverdomstolen avvisade dåvarande Cementas (i dag Heidelberg Materials) ansökan för fortsatt kalkbrytning på Gotland hamnade det fackliga arbetet i hetluften. Idag har det lugnat ner sig och medlemmarna känner mer arbetsro. Det konstaterar Akademikerföreningens ordförande Anton Hermansson.

Hur var det under den här perioden?

– Vi hade en tät kommunikation med ledningen, dels för att kunna vara förberedda på förändringar, men också för att kommunicera med våra medlemmar och fånga upp eventuell oro. Sedan det blev klart med ett fyraårigt tillstånd förra året är det just nu mer arbetsro på den fronten. Internt pågår det dock fortfarande en hel del arbete kring tillstånden. Det handlar både om täkttillståndet, där man nu jobbar för ett 30-årigt tillstånd, och den nya CCS-anläggningen för att fånga in koldioxidutsläpp som är på gång.

Hur mycket tid lägger du på fackligt arbete? 

– Det varierar. Om det inte är något speciellt lägger jag cirka två timmar per månad på det fackliga arbetet, men i perioder kan det bli upp till en dag i veckan. För två år sedan, när vi kämpade med täkttillståndet tog det betydligt mer tid.

Månadens förtroendevalda

Anton Hermansson
Bor: Slite
Arbetsplats: Heidelberg Materials Cement Sverige i Slite, som tillverkar cement.
Fackligt uppdrag: ordförande för Akademikerföreningen för Heidelberg Materials Cement Sverige.
Jobbar som: Processingenjör.
Utbildning: Civilingenjör i kemivetenskap, KTH.

Hur länge har du jobbat fackligt? 

– Jag tog över som ordförande för Akademikerföreningen våren 2020. Jag hade då jobbat ungefär ett år i företaget som processingenjör och tyckte det var en intressant och rolig utmaning. De övriga i styrelsen har alla lång erfarenhet av det fackliga arbetet och jag hade bra kontakt med den tidigare ordföranden. Så det kändes tryggt att gå in i ordföranderollen och jag är glad att jag fick det förtroendet.

Vad är det bästa med att jobba fackligt? 

– Det bästa är att jag får möjlighet att träffa kollegor och se vad som driver olika personer, samtidigt som jag är med och påverkar i frågor som gör skillnad för mina kollegor. Det är en stor skillnad att jobba som förtroendevald, jag har mer direkt kontakt med de som fattar besluten. När jag lyfter en fråga vet de också att det inte bara handlar om en persons missnöje, utan om verkliga förbättringsförslag från medlemmarna.

– Jag vill gärna poängtera att det är jättekul att jobba fackligt! Det är inte alls så farligt som många tror, man ska inte vara rädd för att engagera sig.

Vad är svårast?

– Som förtroendevald får jag insyn på flera nivåer och därmed även en bättre förståelse för båda sidor. Ibland kanske medlemmar tycker att saker inte förändras tillräckligt snabbt, men jag kan samtidigt se att företaget jobbar med frågan. Den balansen, att nå ut med information på ett bra sätt är svårt.

Vad gör du i din fackliga roll? 

– Det blir mycket MBL-förhandlingar, lokal samverkan och att stödja medlemmar på olika sätt. Jag upplever inte att min roll är så betungande, eftersom vi har valt att dela upp arbetet inom styrelsen. Jag är exempelvis inte löneförhandlare, det sköts av andra i styrelsen. Eftersom vi är utspridda i landet och finns i både Slite, Skövde, Stockholm och Malmö har vi dessutom delat upp arbetet utifrån område, allt för att se till att den som förhandlar också är den som har bäst insyn i det lokala arbetet.

Vad är den största utmaningen på din arbetsplats?

– Den stora utmaningen för oss i Slite är rekrytering av ingenjörer. Det finns inte så många andra ingenjörsjobb på Gotland, så det innebär ett större steg för de som väljer att flytta hit jämfört med att exempelvis flytta till Stockholm. Därför är det viktigt för oss att visa att vi finns, den bredd av kompetens vi söker och att Slite är en fin plats att bo i. Vi försöker vara ute och presentera oss på universitetsmässor och ser gärna att man gör sitt exjobb hos oss. Det är ett bra sätt att introducera kommande ingenjörer till vårt företag.

Vad tar du med dig för erfarenheter från ditt fackliga arbete in i ditt nuvarande eller kommande arbete?

Månadens förtroendevald

Vad gör en förtroendevald? Hur ser det fackliga arbetet ut och vad är det bästa med att jobba fackligt?

I en ny serie möter Ingenjören.se förtroendevalda för att ta reda på vad rollen innebär och hur det kan se ut i den fackliga vardagen.

Fler intervjuer hittar du här.

– Det är framför allt förståelsen för företaget som helhet. Det är alltför lätt att enbart se sitt eget perspektiv, men som förtroendevald får jag insikt om fler perspektiv, att andra brottas med andra frågeställningar och att utmaningarna ser olika ut, på olika nivåer. Den insynen tar jag med mig, oavsett vad jag gör eller var jag jobbar i framtiden.

Vad tror du att våra medlemmar inte känner till om Sveriges Ingenjörer?

– Vilken otrolig kunskapsbank som hemsidan innehåller. Jag har själv provat att klicka runt och blir förvånad över hur mycket stöd och hjälp man kan få, inte bara när man blir arbetslös eller söker nytt jobb, utan även annat som man kan ha nytta av i sin vardag eller för sin egen vidareutveckling – intressanta event och webbinarier till exempel.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar