Konsulter utan uppdrag ska inte få minustid

Konsult utan uppdrag
Behöver man ta ut semester, komp eller flex när man är utan konsultuppdrag? Foto: GettyImages

De flesta konsulter har kortare eller längre perioder när de är utan uppdrag. Vad gäller då? Ska man till exempel acceptera om chefen säger att man måste sätta tiden på flextidssaldot, även om man inte har flex att ta ut?

Många konsultföretag har en bra plan för tiden när konsulter är utan uppdrag, säger Frida Elfving, ombudsman på Sveriges Ingenjörer och ansvarig för kollektivavtalet för teknikkonsulter. Till exempel att gå internutbildningar eller kompetensutveckla sig på andra sätt.

– Har man uppdrag på 100 procent är tiden knapp för att hinna med kompetensutveckling. Då är det positivt att bolag ser möjligheten att vidareutbilda sig och det blir också lättare att hitta ett nytt uppdrag.

Men vad gäller, förväntas man ta ut av sin ledighet när man är utan uppdrag?

– På sina håll finns nog förväntningar att man ska ta ut flextid eller komp. Det är nog sällan man blir beordrad att göra det, men det kan vara en tyst förväntan.

Men vad gäller då egentligen. Här är Frida Elfvings svar i tre fall:

  • Komptid. Tanken är att man själv ska kunna styra hur man tar ut komptid, om det handlar om att man jobbat övertid, men att man måste komma överens med arbetsgivaren om när det är lägligt.

– Arbetsgivaren kan dock inte ensidigt besluta att komp ska tas ut när man är obelagd/utan uppdrag. Reglerna kan se olika ut i olika kollektivavtal. Titta i det avtal som gäller för dig vad som står, säger Frida Elfving.

  • Flextid. Tanken med flextid är att den anställde själv ska kunna reglera sin arbetstid utifrån vissa angivna tidsramar och kan generellt sett inte tas ut som hela dagar. Flextid regleras vanligtvis i en policy eller lokalt kollektivavtal. För att ta reda på vad som gäller på den egna arbetsplatsen bör man alltså titta i antingen policyn eller avtalet.
  • Minusflex. Om chefen säger att du ska ta ut tid i flex när du är utan uppdrag, men du inte har tid att ta ut på flexkontot är Frida Elfvings svar det här:

– Man ska generellt sett vara försiktig med att sätta minustid och särskilt när man är utan uppdrag. Det har man inte skyldighet att gå med på. För då försätter man sig i skuld och kan bli återbetalningsskyldig om man avslutar anställningen. Om du uppmanas till det, hör av dig till Sveriges Ingenjörer eller till förtroendevalda på arbetsplatsen.

Kort eller lång tid utan uppdrag

En faktor att väga in är hur lång tid man kommer att vara utan uppdrag. Har man ett nytt uppdrag ordnat som man snart börjar på så kan det vara bra att passa på att vara ledig, tycker Frida Elfving.

– Då kanske man också vill det eftersom möjligheten kanske inte finns när man får uppdrag igen.

Men om man inte vet när man får ett nytt uppdrag så ska man inte gå med på att till exempel ta ut all sin semester, om det inte är det man själv vill.

– Semester ska läggas ut i enlighet med semesterlagen, som bland annat säger att huvudsemestern ska förläggas under sommarperioden.

Fråga när du söker jobb

Frida Elfving tycker att det är bra att ta upp frågor om vad som händer om du är utan uppdrag när man söker ett konsultjobb.

– Det skadar inte att höra hur de ser på det. Säger de ”Då förväntas du ta ledigt” så kanske jag inte vill börja där. Säger de ”Då får du använda tiden till kompetensutveckling” så är det kanske i stället en fördel. På alla jobb man ska börja är det bra att ta reda på svar på viktiga frågor.

Om det finns förtroendevalda på arbetsplatsen, ta chansen att prata med någon av dem.

– Ta kontakt när du är i en anställningsprocess och hör hur det är. Vi rekommenderar att ta kontakt också generellt och till exempel prata om lön.

Vad gäller om man har en lösning där man som konsult har sitt eget konto där en del av det man debiterar läggs?

– Om man inte har kollektivavtal finns det de företag där konsulten har ett konto där man förväntas använda pengarna om man är sjukskriven, föräldraledig eller utan uppdrag. Då är det inskrivet i anställningsavtalet att det är så man gör. Där ska man överväga om man tycker att det systemet är bra. Vi från Sveriges Ingenjörer tycker inte att det är så bra.

Läs mer: Sex råd – om du erbjuds rörlig lön som konsult 

En uppmaning som Frida Elfving har är att själv se vad man kan göra för att hitta nytt uppdrag, även om man inte har den typen av anställning där man förväntas hitta sina egna uppdrag.

– Fråga arbetsgivaren hur du kan göra. Om det finns andra avdelningar, se vad de behöver. Kanske har du erfarenheter på andra områden som du kan använda. Visa vilja. Det är en bra sak om man inte vill riskera sin anställning om det är en lång period utan uppdrag.

Karin Thorsell

Om du behöver kontakta Sveriges Ingenjörer finns kontaktformulär och kontaktuppgifter här.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Världskarta med olika färg för länderna beroende på hur rättigheterna för anställda är i landet.

Stora skillnader i rättigheter på jobbet

Rätten att gå med i facket ifrågasätts i många länder, liksom rätten att strejka och teckna kollektivavtal. ”Många blir chockade över hur det är. Folk är rädda att säga saker på jobbet.” Här är läget i 161 länder.
Fler artiklar