Måste man vara extrovert som chef?

Den extroverta personen utstrålar en självsäkerhet som vi gärna söker hos en chef och ledare. Men den introverta chefen har andra styrkor som gruppen behöver. Foto: Getty Images

Att en chef är extrovert är något som många tar för självklart. Men innebär det att man är en bra ledare? Faktum är att en introvert chef har ledaregenskaper som bättre främjar samarbete och faktabaserade beslut.

Social, utåtriktad och bekväm med att prata inför stora grupper. Det är ofta så vi tänker oss ledarrollen, vilket också är attribut vi förknippar med en extrovert person.

– En extravert person får energi av andra, de trivs stora sällskap, pratar mycket och framstår som självsäkra. I en grupp har vi en tendens att peka ut den extraverta personen som den självklara ledaren, säger Linus Jonkman, som själv föredrar stavningen extravert, som används i vetenskapliga sammanhang.

Utstrålar självsäkerhet

Linus Jonkman är organisationskonsult och författare till flera böcker på ämnet, senast Handbok för introverta som kom ut förra året. Han konstaterar att den extroverta personen utstrålar en självsäkerhet som vi gärna söker hos en chef och ledare.

Styrkor hos en introvert ledare

 • Lyssnar mer än de pratar.
 • Gillar att fördjupa sig och kan sitta länge med samma sak utan att bli uttråkad.
 • Har en mer reflekterande och analytisk läggning och har därmed ofta mer rätt i sina beslut.
 • Passar bra för att leda grupper där uppgifterna är mer kreativa och där man behöver ta vara på allas olika erfarenheter, kompetens och perspektiv.

Den ledarstilen kan vara viktig i vissa typer av jobb där man behöver fatta snabba och raka beslut. Men i många jobb behöver vi ledare som i första hand tar ansvar för gruppen.

– När uppgifterna är mer kreativa, där vi behöver mer eftertanke och ta in flera olika perspektiv – där visar forskningen att en mer introvert ledarstil passar bättre. Över tid litar vi mer på chefer som påminner, håller koll på planeringen och ser till att vi som grupp gör det vi ska, förklarar han.

Har ofta mer rätt i beslut

De introverta ledarna är kanske inte alltid de mest sociala, men de är bra på att planera och strukturera arbetet och gillar att sätta sig in i komplexa sammanhang. Forskning tyder också på att de lämnar mer tid för andra i gruppen att prata.

– När det gäller beslutsfattande så har introverta mer ofta rätt i sina beslut enligt studier. Men de kräver också längre tid på sig för att fatta beslut. Det passar vissa branscher bättre än andra, förklarar Linus Jonkman.

Dessutom har introverta en fördel när det handlar om svåra samtal eller förhandlingar.

– Den extraverta är sig själv hela tiden, medan den introverta måste samla sig för att hantera sociala situationer. Det gör att introverta ofta uppfattas som orubbliga, sakliga och att de har en hög integritet, säger Linus Jonkman.

Håller sig till ämnet

Linus Jonkman tror att det till och med kan vara en fördel att vara introvert när man exempelvis intervjuas för ett jobb.

Linus Jonkman tror att många utgår från sitt jobb-jag när de gör personlighetstester. Foto: Mikael Sjöberg

– Som introvert trivs man allra bäst i en-till-en-situationer. En introvert person uppfattas som väldigt närvarande, proffsig och ger svar på de frågor som ställs, till skillnad från en extravert som gärna pratar på medan de tänker och lätt hamnar utanför ämnet. Den reflektionen har jag fått från en erfaren rekryterare, säger Linus Jonkman.

Att vara extrovert eller introvert handlar i grund och botten om energinivåer. Medan den extroverta får energi av att vara i sociala sammanhang, hämtar den introverta energi ur sig själv. En extrovert person blir lätt otålig, kräver omväxling och söker aktivitet och äventyr.

Den introverta kan däremot fokusera länge på en uppgift, är bättre på att fatta faktabaserade beslut, lyssnar och är mer närvarande för det som händer i rummet.

Introvert eller extrovert – vad är skillnaden?

En introvert person riktar sin psykiska energi inåt, mot egna tankar, reflektioner, fantasier och drömmar:

 • Tänker innan man pratar.
 • Trivs i eget sällskap och har litet socialt behov.
 • Behöver skärma av sig för att kunna koncentrera sig och presterar sämre vid stressade situationer.
 • Är självständigt lagd och jobbar bäst ensam.

En extrovert person riktar sin psykiska energi utåt, mot omvärlden:

 • Gillar att prata och kan tala med de flesta på ett spontant sätt.
 • Söker aktivitet och äventyr och presterar bra under stress.
 • Blir rastlös i ensamhet och vill aktiveras och stimuleras genom yttre händelser.
 • Är grupporienterad och social.

Det var den schweiziske psykiatern och psykologen Carl Gustav Jung som först förklarade skillnaden mellan extrovert och introvert inställning. De flesta har en portion av båda karaktärsdragen, även om många har en slagsida åt något håll.

I vetenskapliga sammanhang används vanligtvis stavningen extravert.

Förklaringen är rent biologisk – en introvert person har lägre tolerans för dopamin än den extroverta.

– En introvert person behöver inte lika mycket extern stimulans för att känna motivation och drivkraft. De är mer känsliga för dopaminpåslag och blir därför mer utmattade av att vara i stora sociala sammanhang, förklarar Linus Jonkman.

Utgår ofta från sin jobbpersonlighet

Hur stor andel av befolkningen som är introverta finns det egentligen inga studier på. Vissa säger att det är så mycket som hälften, medan andra menar att det är ungefär en fjärdedel.

En av de vanligaste reaktionerna Linus Jonkman brukar få när han föreläser om ämnet är: ”jag är nog mer introvert än jag trodde”.

– Jag tror att det beror på att man ofta utgår från sin jobbpersonlighet när man beskriver sig själv i exempelvis personlighetstester. Fundera istället på hur du är när du inte har några krav, när du inte behöver göra någonting alls. Om du får två timmar över och kan göra precis vad du vill, vad väljer du då att göra? Ringer du en kompis för att surra en stund, eller vill du helst ta en kopp kaffe i solen och bara vara?

Helt klart är att det finns kulturella skillnader som gör att vi i västvärlden hyllar det extroverta, inte minst när det gäller ledarskap. Men det har blivit bättre, konstaterar Linus Jonkman.

– Vi pratar mer om ämnet och jag tror att många nu är medvetna om att det finns saker vi missar när vi utgår från den normen.

Så vad är svaret på frågan: Måste en chef vara extrovert?

– Svaret är nej. Däremot är det viktigt att som chef ha stor social kompetens. Problemet är att vi ofta sätter likhetstecken mellan extrovert och social. En social person som får energi av andras sällskap behöver inte vara socialt kompetent. Social kompetens handlar om att bygga relationer, skapa förtroende, kunna lyssna och läsa av andras känslor – och det är en kompetens som kan byggas upp. Det är inte alls samma sak som att vara social, pratsam och bekväm i stora grupper, säger Linus Jonkman.

Lämna en kommentar

Senaste nytt